Grote verliezers bij nieuwe verdeling Wmo-budget

Van de 403 gemeenten krijgen 351 minder geld per bewoner voor de nieuwe Wmo 2015. Dat blijkt uit de meicirculaire van VWS waarin het ministerie de verdeling van het Wmo-budget bekendmaakt.
Grote verliezers bij nieuwe verdeling Wmo-budget

Het budget is als volgt bepaald: VWS heeft de AWBZ-tarieven van 2013 voor zorg in natura en het bestaande Wmo-budget voor huishoudelijke hulp samengevoegd. Hierbij zijn de budgetten voor persoonlijke verzorging en beschermd wonen toegevoegd. Vervolgens trekt het Rijk hier de kortingen van af die in het kader van de verschillende regeerakkoorden zijn overeengekomen. Na correcties voor demografisch ontwikkelingen bij gemeenten en de te verwachten prijs- en loonontwikkelingen, levert dit een nieuw totaal Wmo-budget op van 8.023 miljoen euro. Voor het opzetten van sociale wijkteams is 10 miljoen euro beschikbaar en voor de ondersteuning van mantelzorgers 70 miljoen euro. Voor

2
29

Wilt u dit premium artikel verder lezen?

Sluit eenvoudig een gratis proefmaand af of neem een abonnement. Al voor de prijs van 1 kop koffie per week (2,50 euro) kunt u onze premiumartikelen lezen.

Bent u al abonnee? Log dan in en lees verder.