Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg is af

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.
Er is een hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg. Het akkoord wordt met positief advies voorgelegd aan de achterbannen.
Hoofdlijnenakkoord medisch specialisten ziekenhuizen zbc's
Fotolia

Het hoofdlijnenakkoord is afgesloten voor de duur van deze kabinetsperiode en loopt dus tot 2022.  Maximale volumegroei is volgend jaar 0,8 procent. De maximale groei neemt af tot nul in 2022. Medisch specialisten en gelijkgestelde beroepsbeoefenaren als klinisch chemici, blijven buiten de WNT vallen.

Lees hier de inhoud van het akkoord: Onderhandelaarsakkoord++MSZ+2019+-+2022

Financiële randvoorwaarden

Voor de medisch-specialistische zorg is landelijk een maximale volumegroei beschikbaar van 0,8 procent in 2019, 0,6 procent in 2020, 0,3 procent in 2021 en 0,0 procent in 2022, exclusief de indexatie voor loon- en prijsbijstelling. Zorginstellingen en zorgverzekeraars kunnen hierin differentiëren. Het totaal beschikbare macrokader medisch-specialistische zorg voor komende vier jaar wordt hiermee achtereenvolgend:  22.833 miljoen, 22.984 miljoen, 23.095 miljoen en 23.088 miljoen euro. Het beschikbaar macrokader is exclusief de overhevelingen van extramurale geneesmiddelengroepen naar het kader MSZ. VWS zal, ‘in goed overleg met veldpartijen’, dit jaar een plan opstellen, waarin staat welke geneesmiddelengroepen het betreft en in welk tempo deze worden overgeheveld.

Financiering volgt patiënt

Partijen committeren zich aan de gewenste transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek. Een belangrijke randvoorwaarde voor de beweging van zorg binnen en tussen sectoren is dat de financiering de patiënt zal volgen zolang dit niet leidt tot een wijziging van de bekostigingsystematiek. Verzekeraars en aanbieders maken daarover tijdens de contractering regionaal/lokaal afspraken.

Geld voor krimp

Er is incidenteel geld beschikbaar voor instellingen die overgaan naar de juiste zorg op de juiste plek en een krimpscenario volgen. Deze transformatiegelden zijn een tijdelijk onderdeel van het macrokader medisch-specialistische zorg (MSZ). Voor de hele periode 2019 is 425 miljoen euro beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor het extra geld, moeten de instellingen aan zeven voorwaarden voldoen, waar onder de eis dat de bespaarde omzet niet weer wordt opgevuld. De initiatieven moeten daarnaast ook substantieel zijn en de veranderingen blijvend. Zorgaanbieders en verzekeraars nemen afspraken hierover op in de inkoopcontracten.

Minister VWS

Minister Bruno Bruins concludeert in zijn bijbehorende brief aan de Tweede Kamer: ‘Er zijn in dit
akkoord afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek, door de juiste professional, op het juiste moment en tegen de juiste prijs. Verder zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van regeldruk en over de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt. Met het akkoord wordt de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg afgeremd in lijn met de afspraken
die hierover zijn gemaakt in het Regeerakkoord.’

Brancheorganisaties zorg en zorgverzekeraars

De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

3 REACTIES

  1. Ik wil de minister feliciteren met wachtlijsten bij ziekenhuizen en een overspannen eerstelijns zorgsysteem. Daarnaast krijgen ziekenhuizen financiële problemen omdat de business cases van de afgelopen 10 jaren gemaakt zijn op reële groei naar bevolkingsontwikkeling en bevolkingsgroei. Om nog maar niet in te gaan op het rapport dat in 2022 uit zal komen waarin beschreven wordt wat voor desastreuze gevolgen dit op financiën gerichte akkoord heeft gehad op ouderen (overleden door te late/verkeerde zorg).

    Ik mag hopen dat de NVZ niet aanwezig was bij de besprekingen, anders mogen ze hun naam gaan veranderen in Niet Voor Ziekenhuizen.

  2. Lees alle reacties

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.