Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Nieuwe bekostiging wijkverpleging verdeelt sector

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
Zorgverzekeraars sturen aan op een nieuwe bekostiging op doelgroepen. Zorgaanbieders willen dat het nieuwe tarief aansluit bij de praktijk van de wijkverpleegkundigen.
Geld_Fotolia_57683494_450.jpg
Foto: Fotolia

Enkele zorgverzekeraars willen de inkoop van de wijkverpleging in 2018 doen op basis van doelgroepen. Dat valt op te maken uit de position paper ‘Naar een gezamenlijke aanpak van de wijkverpleegkundige standaard in Nederland’ (zie bijlage), dat is opgesteld door het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) en Wijkverpleging in versnelling (WIV). Sommige zorgverzekeraars maken voor 2017, op basis van vrijwilligheid, afspraken met hulp van de prestatie ‘Experiment bekostiging verpleging en verzorging’, dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid biedt om af te wijken van de reguliere bekostiging. De zorgverzekeraars contracteren een geïntegreerd uurtarief op basis van doelgroepen en willen de informatie gebruiken voor een landelijke benchmark. De inkoop voor 2018 zal daarop worden gebaseerd.

Inkoopmacht zorgverzekeraars sterker
Zorgaanbieders vinden dit een ongewenste situatie. Ze vrezen te maken te krijgen met zes prestaties voor doelgroepen, net zoals ze nu zes prestaties voor verpleging en verzorging hebben. Volgens de zorgaanbieders zijn deze doelgroepen echter niet erg zinvol, omdat er geen enkele relatie is met de werkelijke kosten. De zorgaanbieders denken dat deze systematiek een nieuw soort fragmentatie oplevert. Daarnaast wordt in hun optiek de inkoopmacht van de zorgverzekeraars eenzijdig versterkt aangezien zij de enige zijn die over deze informatie kunnen beschikken.

Vak wijkverpleegkundige centraal
De zorgaanbieders willen dat de bekostiging vanuit de inhoud van het vak van de wijkverpleegkundigen wordt opgebouwd. Ze willen vaststellen welke wijkverpleegkundige interventies tot goede uitkomsten leiden. Op basis daarvan kunnen richtlijnen voor goede wijkverpleegkundige zorg worden opgesteld. Ook wordt zo duidelijk hoeveel verpleging en verzorging er nodig is bij bepaalde aandoeningen en zorgzwaarte. Ook brancheorganisatie ActiZ heeft zich bij dit initiatief aangesloten.

Voorspellers voor zorgzwaarte
Ondertussen gaat de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoek doen naar welke cliëntenkenmerken voorspellers zijn van zorgzwaarte en wat de relatie is tussen deze kenmerken en de geleverde zorg. Het NWG en WIV vinden dit onderzoek aansluiten bij hun ambitie. Ze willen met de NZa en ZN tot een gezamenlijke strategie komen. Zorgverzekeraars vormen overigens niet een gesloten front, want Menzis liet vorige week in een interview met Zorgvisie weten achter de plannen van de zorgaanbieders te staan.

Transitie langdurige zorg
De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Bekijk het dossier

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.