Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties7

Patiëntenbeweging bedenkt alternatief AWBZ

Als cliënten zelf zorg, ondersteuning en welzijn gaan inkopen, kan de langdurige zorg 10 procent goedkoper. Dat stellen de patiëntenorganisaties.
Patiëntenbeweging bedenkt alternatief AWBZ

‘Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld’ heet de notitie van cliënten-, mantelzorg- en ouderenorganisaties LOC, NPCF, CG-Raad, LPGGz, Per Saldo, Mezzo en CSO. De organisaties willen de langdurige zorg goedkoper maken door de regie bij de cliënten zelf te leggen. Die moeten eigen baas worden over een totaalbudget voor zorg, mobiliteit, maatschappelijke ondersteuning, wonen, werken en onderwijs. Voor al die terreinen moet één allesomvattende indicatie komen. Cliënten krijgen vervolgens hetzij een persoonsgebonden budget zoals het huidige pgb, hetzij een voucher. Ze kunnen de inkoop ook regelen via een collectief, zoals een coöperatie, zorgverzekeraar, of een bundeling van cliëntenorganisaties.

Verenigde cliëntenorganisaties

De cliëntenorganisaties sluiten aan bij het scenario ‘eigen regie’ van de ambtelijke werkgroep voor heroverwegingen in de zorg. Maar de bezuinigingen die deze voorstelt, zoals beperking van de aanspraken, wijzen de cliënten af. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning, voorzieningen voor reïntegratie en nazorg voorkomen juist dat mensen zwaardere zorg nodig hebben, redeneren zij. De eigen bijdrage die de ambtelijke werkgroep wil laten vervallen, willen zij handhaven door vooraf een inkomensafhankelijke bijdrage in te houden op het budget.

Persoonsgebonden budget

Cliënten denken op deze wijze 2,1 miljard euro te besparen. Het huidige persoonsgebonden budget is 25 procent lager dan de budgetten die zorgaanbieders krijgen van zorgkantoren. “Mensen met een pgb wonen vaak thuis, in instellingen zal de besparing lager zijn. Gemiddeld denken wij dat de hele langdurige zorg op deze manier 10 procent goedkoper kan. Instellingen krijgen een prikkel om echt efficiënt te werken doordat de cliënten gaan vergelijken”, zegt woordvoerster Stans Damen van Per Saldo. Verder kunnen zorgkantoren, de Nederlandse Zorgautoriteit en het CAK kleiner als de cliënt zelf zorg inkoopt. “Met de cliënt als kleinste organisatie-eenheid in het systeem kan veel van de instrumentele ballast – zoals bestekken, aanbestedingen, contracteerruimtes, bekostiging pakketten et cetera – overboord worden gezet”, schrijven de organisaties. (Zorgvisie – Krista Kroon)

Lees meer:

RVZ: patiëntenorganisatie moet de markt op

Bussemaker wil gebruik pgb beperken

VWS trekt eigen cliëntenprojecten voor

Patiëntenbeweging bedenkt alternatief AWBZ

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

7 REACTIES

  1. Het blijkt v oor veel mensen heel lastig te bepalen wat ze nodig hebben in de zorg en daarnaast te zetten wat ze zelf kunnen en willen doen (met wat hulp). Er wordt te gemakkelijk uitgegaan van de mogelijkheden tot voeren van eigen regie in de zorg. Nog afgezien van de vaardigheden. Of je kunt vragen om wat je nodig hebt is zelfs niet afhankelijk van je opleiding of ervaring (Dokter is ziek, Gonny ten Haaft). Een patient zit in een extreme afhankelijkspositie en verwacht ook hulp, omdat hem dat de hele tijd aangeboden wordt. Empoweren betekent volgens mij de kracht van de mensen zelf aanboren. Dan kunnen ze zelf weer aan het stuur gaan staan.

  2. Lees alle reacties
  3. Het principe van het voorstel klinkt goed. In de praktijk zal het anders werken. De goede, assertieve zorgvrager zal hier uitstekend mee uit devoeten kunnen. Helaas kunnen veel zorgvragers hier niet mee overweg. Veel zorgvragers zijn niet in staat budgetten te beheren,zorg in te kopen , verantwoording af te leggen. Als vrijwilliger thuisadministratie zie ik schrijnende gevallen waarbij zorgvragers door de PGB’s in grote financiele problemen zijn gekomen.

  4. de veronderstelde zelfstandige cliënt, die goed is ingevoerd en toegerust om te beslissen wat hij nodig heeft, wordt weliswaar in alle plannen centraal gesteld, maar blijft meestal toch afhankelijk van anderen. in het voorstel van de patiëntenorganisaties blijft de indicatie de spil waar alles om draait. als die vanuit een verzekeringsoptiek benadert kan worden (de patiënt claimt, de verzekeraar beoordeelt en keert uit), kan het aanbestedingscircus voor een groot deel worden afgeschaft en de terugkerende strijd tussen verzekeraars en zorgaanbieders worden beëindigd.
    helaas kan een deel van de patiënten die zelfstandigheid niet aan, door kennisachterstand, geestelijke gezondheid of andere handicaps maar in sommige gevallen ook om vrijheid die het oplevert. voor hen zal een vorm van belangenbehartiging of bureaucratie waarschijnlijk nodig blijven, met alle risico’s van dien.

  5. Ik weet niet hoe de organisaties het hebben berekend, maar het draagt aan de kant van de zorgaanbieder zeker niet bij aan een vermindering van ‘bureaucratie’. Kijk thans wat voor een administratieve rompslomp een client met een PGB met zich meebrengt! Daarnaast spreken we over regie en keuze van de client; dit werkt in de praktijk niet, omdat clienten onvoldoende in staat zijn om ehet PGB zelfstandig te hanteren/ beheren. Dit komt dan in de regel neer op verwachten of mantelzorgers of op zgn. PGB-bureautjes, die ook weer een aandeel van het PGB gebruiken.
    Voor clienten die moeite hebben om een gezonde financiele huishhouding te voeren, is het helemaal problematisch, omdat ze het PGB gebruiken voor andere doeleinden dan voor zorg. Het lijkt mij dus helemaal geen goed plan. Er zijn andere wegen, die de bureaucratie kunnen verminderen. Wat dachten we van opheffing van het CIZ en het herzien van de uitgebreide verantwoordingsplicht van zorginstellingen naar de Zorgkantoren.

  6. Ik ben voorstander van meer regie bij de client. Helaas heb ik nog nooit een indicatie-instrument gezien waarmee objectief en onafhankelijk ‘de indicatie’ kon worden gesteld. Het blijft een systeem op basis van een flinke dosis willekeur en daar moet je volgens mij geen euro’s aan koppelen. Dat is vragen om problemen.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.