Home Tags Ggz

ggz

Ggz

Belangenorganisaties zien kloof tussen woorden en daden

MAARSSEN - GGZ Nederland vindt dat er in de miljoenennota te weinig concrete beleidsvoornemens ten aanzien van de ggz voorkomen. Door de overheveling van de curatieve ggz naar de zorgverzekering en de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet de geestelijke gezondheidszorg het zonder eigen paragraaf stellen.
Ggz

Zorgsector ontevreden met ‘politiek document’

MAARSSEN - De brancheorganisaties in de zorg zijn ontevreden over de VWS-begroting voor 2007. De curatieve sector is boos over de strafkorting, terwijl vertegenwoordigers van de care van mening zijn dat er te weinig middelen vrijkomen om knelpunten daadwerkelijk op te lossen.
Ggz

Herrie in transculturele ggz

MAARSSEN - De overname van stichting NOAGG door de Parnassiagroep, Bavo Europoort en Altrecht zorgt voor onrust in de transculturele ggz. Stichting Illuminatus vreest dat het transculturele behandelmodel daar mee op termijn uit de markt wordt gedrukt.
Ggz

Brancheorganisaties bakkeleien over invoering zzp’s

MAARSSEN - De brancheorganisaties zijn het oneens over de wijze waarop komend jaar de zorgzwaartebekostiging in de AWBZ moet worden ingevoerd. Het CTG-Zaio werkt aan een compromis. Dit komt er op neer dat zorginstellingen de zorgzwaartepakketten (zzp’s) wel registreren, maar nog worden betaald volgens de huidige financieringsregels.
Ggz
‘Ggz moet zorg aan illegaal zelf betalen’

‘Ggz moet zorg aan illegaal zelf betalen’

DEN HAAG - Klinieken moeten de kosten van de zorg aan illegale patiënten uit eigen kas betalen, ook in situaties waarin zij wettelijk verplicht zijn om een patiënt op te nemen vanwege diens stoornis. Dat betoogden de landsadvocaten vrijdag voor de Haagse rechtbank in een kort geding dat was aangespannen door de Rotterdamse RNO Bavo groep.
Ggz

GGZ maakt werk van koopverslaving

SITTARD - Als eerste Nederlandse instelling heeft GGZ Noord- en Midden-Limburg een speciale polikliniek voor de behandeling van en onderzoek naar deze dwangstoornis opgezet.
Ggz

Jellinek met Mentrum GGZ onder één dak

AMSTERDAM - De Jellinekkliniek heeft gisteren na een renovatie de deuren heropend aan de Sarphatistraat in Amsterdam, dit schrijft Medisch Contact op haar website. Mentrum Geestelijke Gezondheidszorg zit in hetzelfde pand, waardoor verslaafde psychiatrisch patiënten een integrale behandeling kunnen krijgen.
Ggz
Oppositie: Geld nodig voor zorg illegalen

Oppositie: Geld nodig voor zorg illegalen

DEN HAAG - PvdA, SP en GroenLinks willen dat minister Hoogervorst van Volksgezondheid een fonds opricht waaruit zorg aan illegalen betaald wordt. Vooral de psychiatrische zorg voor deze groep zou onder druk staan.
Ggz
Ggz een jaar later overgeheveld

Ggz een jaar later overgeheveld

DEN HAAG - De geestelijke gezondheidszorg wordt niet volgend jaar, maar in 2008 overgeheveld van volksverzekering AWBZ naar de zorgverzekeringswet. Dat zijn GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid overeengekomen.
Ggz
Vrije artsenkeuze in het geding

Vrije artsenkeuze in het geding

ROTTERDAM - Zorgverzekeraars kunnen in hun naturapolis een zodanig lage vergoeding opnemen voor niet-gecontracteerde zorg waardoor het feitelijk niet interessant is voor de zorgaanbieder om de zorg te leveren. Hierdoor wordt de vrije artsenkeuze voor verzekerden die voor een naturapolis hebben gekozen, beperkt.