Home Tags Ggz

ggz

Ggz

Depressiepreventie niet effectief

Eerstelijns psycho-educatie blijkt niet effectief bij de preventie van depressie. Dat concludeert wetenschappelijk medewerker van ggz-instelling De Gelderse Roos Annet Smit in haar promotie-onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Ggz

Directie stapt op bij Jeugdzorg Noord-Holland

De directie van Bureau Jeugdzorg in Noord-Holland is vertokken. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zegden het vertrouwen in de directie op omdat aanbevelingen na de zaak-Savanna slecht zijn opgevolgd, zo heeft gedeputeerde Sascha Baggerman woensdag bekendgemaakt.
Ggz

Rvf maakt gehakt van onderzoek

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft geen spaan heel gelaten van het onderzoek naar een nieuwe verdeling van de gelden voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Staatssecretaris Bussemaker (PvdA) is daarmee terug bij af.
Ggz

Eigen bijdrage zet rem op ggz

Cliënten in de curatieve ggz moeten vanaf 2008 mogelijk een eigen bijdrage gaan betalen. Hoe hoog deze eigen bijdrage zal zijn, is nog niet duidelijk.
Ggz

Directeur GGZ Land van Cuijk moet opstappen

Directeur F. van Mierlo van GGZ-instelling Centrum Land van Cuijk heeft zijn functie in opdracht van de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang neergelegd. Voorzitter Koos Steeneveld van de GGZ Oost-Brabant heeft dat vrijdag in de Volkskrant bevestigd. Over de reden van het ontslag doet Steeneveld geen enkele uitspraak.
Ggz

Jeugdzorg Brabant ontslaat managers

De raad van bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant heeft donderdag drie medewerkers met onmiddellijke ingang uit hun functie ontheven. Uit intern onderzoek bleek dat het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) niet volgens de wettelijke normen werkt en kinderen mogelijk grote risico's lopen. Dat zei directeur Jeugdzorg Rita van Breugel vrijdag, zo meldt het ANP.
Ggz

Psychologische zorg in het basispakket

Een bezoek aan de psycholoog komt volgend jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Acht consulten worden vergoed, met een eigen bijdrage van 10 euro per zitting.
Ggz

‘Overhevelen bemoeilijkt extramurale ggz’

Door de overheveling van de curatieve ggz naar de basisverzekering dreigt verschil in financiering tussen de grote steden en dunbevolkte regio’s. Dat stelt zorgverzekeraar Agis.
Ggz

NMa traineert fusie Overijssel

De voorgenomen fusie tussen Stichting Adhesie, Stichting Mediant, Stichting RIAGGz over de IJssel en Stichting Zwolse Poort gaat voorlopig niet door. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) concludeert na een eerste onderzoek dat door het samengaan van vier geestelijke gezondheidszorginstellingen in Overijssel en Gelderland de concurrentie mogelijk kan worden belemmerd.
Ggz

Samenwerking Riagg Rijnmond en GGZ Delfland

Riagg Rijnmond en GGZ Delfland gaan in onderlinge samenwerking plannen ontwikkelen en uitvoeren op het gebied van psychiatrische zorg en daarbij behorende maatschappelijke dienstverlening. Daartoe hebben Jos Lamé, raad van bestuur van Riagg Rijnmond, en Iris Bandhoe, lid raad van bestuur GGZ Delfland, een intentieverklaring getekend.