Home Tags Ggz

ggz

Ggz

Overheveling ggz uitgesteld

DEN HAAG - De overheveling van de curatieve ggz van de AWBZ naar de basisverzekering per 1 januari 2007 gaat niet door. Zorgverzekeraars Nederland (ZN), GGZ Nederland en het ministerie van VWS hebben gisteren besloten om dit uit te stellen.
Ggz

Ook klantenstop in ggz

MAASTRICHT - Niet alleen in de thuiszorg maar ook in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben instellingen een klantenstop ingesteld. Ribw Heuvelland en Maasvallei in Maastricht heeft aangekondigd geen nieuwe cliënten meer aan te kunnen nemen. Eind juni liet Kwintes, een Ribw met locaties in de provincies Utrecht en Flevoland, in het Algemeen Dagblad weten dat ze nee moeten verkopen aan nieuwe cliënten.
Ggz

Wonderbaarlijk

Nog geen twee maanden is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van kracht of de eerste resultaten dienen zich aan. En voor een wet die de gemankeerde medeburger meer wil laten participeren in de samenleving, zijn die resultaten ronduit spectaculair. Duizenden dementerende ouderen, psychiatrische patiënten en chronisch zieken blijken in een keer de regie over hun leven herwonnen te hebben.
Ggz

Drie klinieken voor ernstig gestoorden

AMSTERDAM - Nederland krijgt er drie beveiligde klinieken bij voor de langdurige opvang van in totaal 92 ernstig gestoorde, moeilijk te behandelen psychiatrisch patiënten. Het gaat om beveiligde instellingen voor kort durende intensieve behandeling (kib) van maximaal twaalf maanden.
Ggz

Ontwikkeling ggz-voorzieningen traag

MAARSSEN - De ontwikkeling van gespecialiseerde ggz-voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten en verslaafden verloopt traag. Dit constateert het Bouwcollege in het vervolgrapport Evaluatie nieuwe GGZ-voorzieningen.
Ggz

Ministerie praat met GGZ over veelplegers

DEN HAAG - Het ministerie van Justitie voert deze maand gesprekken met GGZ Nederland over de opvang van zwaar gestoorde veelplegers die onder de zogeheten ISD-maatregel vallen.
Ggz

Zorgorganisaties richten college op

MAARSSEN – De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN, de beroepsverenigingen van artsen KNMG, de organisatie voor de geestelijke gezondheidszorg GGZ-Nederland, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra NFU en de organisatie voor ziekenhuizen NVZ-STZ hebben 20 juli een college voor zorgberoepen opgericht.
Ggz

GGD’en en thuiszorg slaan handen ineen

MAARSSEN - De thuiszorgorganisaties en GGD’en gaan nauw samenwerken in de jeugdgezondheidszorg. Doel is het tijdig signaleren van problemen bij kinderen en het bieden van continue begeleiding.
Ggz

Invoering dbc’s in ggz loopt vertraging op

DEN HAAG - Minder dan de helft van de ggz-instellingen is in staat per 1 juni informatie over diagnose-behandelingcombinaties (dbc’s) aan te leveren aan het DBC informatie systeem (DIS). Dat blijkt uit het zojuist verschenen onderzoeksrapport 'Met de wind in de rug' over de invoering van dbc’s in de ggz.
Ggz

GGZ: Geen geld voor nieuwe patiënten

AMSTERDAM - De GGZ trekt aan de bel. In veel regio’s hebben instellingen voor geestelijke gezondheidszorg geen geld meer om nieuwe cliënten aan te nemen. De oorzaak is de sterk toegenomen vraag, terwijl het budget achterblijft, aldus de Volkskrant.