Home Tags Horizontaal toezicht

horizontaal toezicht

Governance

‘Als je een goede verhouding hebt, hoef je niet alles zeker te weten’

Zorgorganisaties worden uitgedaagd om het publieke belang in de regio te dienen en oplossingen te zoeken die het eigen stichtingsbelang overstijgen. Ook neemt de complexiteit van de organisatie toe, nu die vaker een onderdeel uitmaakt van een regionaal netwerk. En er willen steeds meer partijen meebeslissen. Een gesprek met prof. dr. ir. Rienk Goodijk over stakeholdermanagement, maatschappelijke waarde creëren en durven om afhankelijk te zijn en iets niet zeker te weten.
Governance

‘Juist toezichthouders moeten werken aan persoonlijke ontwikkeling’

Regels zijn belangrijk, maar voor een veilige aanspreekcultuur in zorginstellingen is vooral echt contact nodig. Daarin moeten toezichthouders het voortouw nemen, vindt Fenna Eefting, bestuurder bij Vogellanden en lid raad van toezicht van de Landstede Groep. ‘Net als een fontein stroomt ook een organisatie van boven naar beneden.’
Governance

Toezichthouders in de zorg

Toezichthouders in de gezondheidszorg spelen een cruciale rol in waarborging van kwalitatieve zorg en het goed functioneren van de Nederlandse zorgmarkt. Dit wordt gewaarborgd door specifieke wet- en regelgeving, wat noodzakelijkerwijs de inzet van toezichthouders vereist. De voornaamste toezichthoudende instanties in de gezondheidszorg zijn de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zorgaanbieders kunnen te allen tijde te maken krijgen met één of meerdere van deze toezichthouders.
toezicht langdurige zorg meer persoonsgericht

‘Toezicht in de langdurige zorg moet zich meer richten op de persoon’

Hoogleraar Anne Margriet Pot houdt zich bezig met een nieuwe vorm van toezicht in de langdurige zorg. Inspecteurs krijgen daarin een andere rol.
Horizontaal toezicht

Zorgaanbieders krijgen horizontaal toezicht niet voor niets

Horizontaal toezicht kan administratieve lasten en kosten besparen en gepast gebruik van zorg bevorderen. Maar zorgaanbieders krijgen horizontaal toezicht niet voor niets.
Financiën
Stephan Valk: 'Het resultaat van de huidige klinische tarieven voor 2020 is dat je hiervoor nu alleen de minimale bezettingsnorm kunt inzetten.'

Horizontaal toezicht dempt marktwerking in ggz

Stephan Valk, bestuursvoorzitter van Parnassia Groep, ziet horizontaal toezicht als een stap op weg naar minder marktwerking in de zorg.
Hylke Kingma

Eerste umc over op horizontaal toezicht

Het Erasmus MC is als eerste universitair medisch centrum over gegaan op horizontaal toezicht. Vier algemene ziekenhuizen gingen het Erasmus MC voor.
ggz nederland en zn presenteren visie op horizontaal toezicht

Ggz Nederland en ZN presenteren visie op horizontaal toezicht

Ggz Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld op horizontaal toezicht. Het doel is om per 2022 de helft van de omzet binnen de Zorgverzekeringswet te verantwoorden op basis van horizontaal toezicht.
Financiën
Accountant geeft verklaring voor cultuur en gedrag

Accountant geeft verklaring af voor cultuur en gedrag

BDO heeft drie zorgorganisaties een assurance-rapport gegeven over cultuur en gedrag. De verklaring geeft zorgbestuurders zekerheid bij de verantwoording over cultuur en gedrag.
Hans Schoo: ‘Koplopers in Amerika laten zien dat patiënten in principe zes uur na een operatie weer naar huis kunnen. Waarom zouden we dat niet organiseren?’

Rijnstate ziet enorme daling herdeclaraties door horizontaal toezicht

Sinds dit jaar werkt Rijnstate overal in de organisatie volgens de principes van horizontaal toezicht. Dat werpt nu al vruchten af, zegt Sandra Hermsen, manager Compliance & Risk van Rijnstate.
Nieuwsbrief Abonneren