Home Tags Wat u moet weten over passende en waardegedreven zorg

Wat u moet weten over passende en waardegedreven zorg

Passende zorg

Hoe waardegedreven is het Integraal Zorgakkoord?

‘Met dit akkoord willen we grote impact hebben op de zorg, en merkbare resultaten behalen voor iedere inwoner van Nederland’, schrijven de auteurs van het Integraal Zorgakkoord op pagina 22. Op dezelfde pagina maken ze een monitoringstructuur op de plannen wereldkundig op drie (!!!) verschillende niveaus.
Passende zorg

De waarde van zorgverleners: Quadruple aim

We kennen nu de Triple Aim – zie de twee vorige artikelen in deze serie. Maar er zijn volop redenen om aan de drie doelstellingen waarop dergelijke programma’s gemanaged worden, nog een vierde doelstelling toe te voegen: het verbeteren van de ervaring en beleving van het zorgpersoneel.
Passende zorg

Triple Aim op z’n Nederlands

In het vorige stuk in deze serie behandelde ik het Triple Aim Model, ontwikkeld door de Amerikaan Donald Berwick, als methode om op populatieniveau de gezondheidszorg te optimaliseren aan de hand van drie doelstellingen: het verbeteren van de ervaring van cliënten/patiënten; het verbeteren van de gezondheid van een populatie en het verlagen van de zorgkosten per hoofd van de bevolking.piere
Passende zorg

Hoe staat het eigenlijk met Triple Aim?

Tot nu toe heb ik het in deze serie over twee vormen van waardegedreven zorg gehad: Value based healthcare en het door de Nederlandse overheid gepropageerde Passende zorg (zie met name deel 2). Er is echter nog een derde vorm: het door Harvard-professor en kinderarts Donald Berwick bedachte Triple Aim.
Passende zorg

Wie heeft baat bij Passende zorg?

Wie heeft baat bij Passende zorg? Het antwoord op die vraag zou altijd moeten luiden: de patiënt of cliënt. Maar nu wordt het lastig. Want het begrip ‘Passende zorg’ is niet bedacht door patiënten en cliënten, niet door de Patiëntenfederatie en al helemaal niet door zorgverleners.
Passende zorg

Moeten we het niet ook hebben over de maatschappelijke waarde van de zorg?

De zorg weet voor steeds meer individuele burgers steeds meer waarde te verschaffen. Maar doet ze dat ook voor de samenleving als geheel?
Passende zorg

Waarom is het zo moeilijk om op waarde af te rekenen in de zorg?

Binnen het Nederlandse zorgstelsel wordt afgerekend voor zorg; niet voor gezondheid. Maar hoe waardeer je gezondheid? En in welke prijs zou die gezondheidswaarde dan moeten resulteren? Dat blijkt een lastig dilemma.
Passende zorg

Waarom is passende zorg belangrijk?

Het ziet er niet naar uit dat de Nederlandse overheid er met behulp van Passende Zorg in gaat slagen om de stijgende zorgkosten een halt toe te roepen. Toch zijn de initiatieven die onder die noemer worden genomen van groot belang.
Passende zorg

Hoe verhoudt passende zorg zich tot value based healthcare?

De Nederlandse overheid gebruikt het begrip ‘passende zorg’ om te proberen ons zorgstelsel meer waardegedreven te maken. Dat laatste beoogt value based healthcare ook. Zoek de verschillen.
Passende zorg

Wat is waardegedreven zorg eigenlijk?

De afgelopen twintig is jaar is het begrip ‘waarde’ de zorg binnengeslopen. Via dit begrip heeft het economisch denken grip gekregen op het schaarse goed zorg, dat net als andere schaarse goederen en diensten onderhevig blijkt aan economische wetmatigheden. In Nederland heeft de term ondertussen zelfs het regeerakkoord bereikt. Qruxx presenteert de serie: Wat u moet weten over passende en waardegedreven zorg. 
Nieuwsbrief Abonneren