Home Tags Wmo

Wmo

Wmo-loketten mogelijk in postkantoren

UTRECHT - Veel gemeenten overwegen een Wmo-loket te openen in het postkantoor. Dat heeft Postkantoren BV te Utrecht vorige week bekendgemaakt, aldus het tijdschrift Binnenlands Bestuur.

Eerste Kamer: maatwerk WMO in de knel

MAARSSEN - De Eerste Kamer vreest dat er van lokaal maatwerk in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) niet veel terecht zal komen, omdat veel gemeenten door de grote tijdsdruk kiezen voor de modelverordeningen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voorlopig geen einde van de AWBZ

Het huidige kabinet zal de AWBZ niet opheffen, ondanks dat de organisatie van de AWBZ niet de meest doelmatige is. Wel neemt het kabinet zich voor om in 2009 de zorgkantoren af te schaffen.
Ggz

Tweede Kamer vreest schotten in ggz

De Tweede Kamer is bevreesd voor nieuwe schotten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit bleek tijdens een algemeen overleg met de Tweede Kamer tijdens welke minister Hoogervorst een “integrale beleidsvisie” op de sector presenteerde.

Eerste Kamer wil overgangsregeling voor WMO

MAARSSEN - Een meerderheid in de Eerste Kamer acht een zorgvuldige invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) per 1 januari niet mogelijk en koerst af op een overgangsregeling.

Drechtsteden geven klant keuze bij WMO

MAARSSEN - Zes Zuid-Hollandse gemeenten willen de huishoudelijke zorg aanbesteden in minimale hoeveelheden. Voor het overige deel bepalen de klanten welke aanbieders zorg leveren

VNG wil uitstel WMO-aanbesteding

MAARSSEN - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil uitstel van de aanbesteding van de huishoudelijke zorg voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De VNG acht een zorgvuldige invoering per 1 januari niet mogelijk.

Deventer begint met zorgloketten

MAARSSEN - Inwoners van Deventer kunnen vanaf begin 2007 in de Wijkwinkel Keizerslanden aan de Van Hetenstraat terecht voor de aanvraag van een rolstoel, thuiszorg of andere voorzieningen.
Ggz

KPMG waarschuwt voor invoering WMO

MAARSSEN - Adviesbureau KPMG waarschuwt voor de gevolgen van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Volgens KPMG kan de WMO leiden tot groei van de administratieve lasten, ondoelmatigheid en afkalving van het voorzieningenniveau.