Home Tags Zorgvisie magazine

zorgvisie magazine

Leiderschap
Zorgvisie magazine

Zorgvisie magazine nr. 3 is verschenen

In het meinummer van Zorgvisie magazine onder meer een voorbeeld van regionale samenwerking. De ziekenhuizen in de Achterhoek verdelen de acute zorg in de regio. En Marian Kaljouw blikt in haar afscheidsinterview terug op acht jaar voorzitterschap van de NZa.
Leiderschap

Zorgvisie magazine nr. 2, 2023 is verschenen

In het maartnummer van Zorgvisie magazine onder meer een overzicht van de belangrijke deadlines in het IZA. En Rob Dillmann deelt zijn ervaring met de grote bestuurlijke issues in de cure en vertelt hoe cardiologen bij het Isala Hartcentrum zo konden ontsporen.

Zorgvisie magazine nr. 1 is verschenen

In het eerste nummer van het jaar 2023 maakt u kennis met onze nieuwe columnist Anita Wydoodt, de nieuwe Actiz-voorzitter Anneke Westerlaken en de acht nieuwe NVZD-auditoren. Verder onder (veel) meer al dan niet terechte zorgen over de deadline voor het zorgprestatiemodel van de ggz en over kosten en kwaliteit van ongecontracteerde zorg.
Tech
Fieke Van Casteren

Innovatiedirecteur VIGO: ‘Cliënten wíllen digitale ondersteuning’

Te midden van de kredietcrisis van 2008 deed internetbankieren zijn intrede. Tijdens de coronacrisis ontstond in de zorg een digitale revolutie. Fieke van Casteren van VIGO maakte beide ontwikkelingen van dichtbij mee.
Zorgvisie magazine, nr. 5, 2021

Zorgvisie magazine nr. 5 valt op de mat

Met Henri Plagge over de rol van revalidatiezorg tijdens de corona-epidemie en bij minder acute, maar wel urgente veranderingen in de zorg. En de visie van gezondheidseconomen op de zorgagenda voor het nieuwe kabinet. Hoe houden we de verpleeghuiszorg op peil en wat hebben ouderen werkelijk nodig om thuis te kunnen blijven wonen? Dit en veel meer leest u in het augustusnummer van Zorgvisie magazine.
Ziekenhuiszorg
Bert Kleinlugtenbeld Zv

De agenda van Bert Kleinlugtenbeld: ‘Marktwerking past niet bij de acute zorg’

Plannen maken voor het vernieuwen en herindelen van het ziekenhuis neemt de nodige tijd in beslag in de agenda van Bert Kleinlugtenbeld, bestuursvoorzitter bij Nij Smellinghe. Ook wordt zijn agenda nog steeds beheerst door covid-19.
Zorgvisie magazine 3, 2020

Zorgvisie magazine nr. 3, 2020

Zorgvisie magazine besteedt uiteraard aandacht aan besturen in crisistijd. Nu wordt zichtbaar waar de zorg in Nederland beter moet. Daarom in dit nummer ook artikelen over hoe het beter kan.
Ziekenhuiszorg
Wilco Peul is neurochirurg en leidt het Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland (UNCH), een samenwerking tussen het LUMC, Haaglanden MC en het Haga Ziekenhuis

Aan den lijve: ‘Ik ken de radeloosheid van pijn’

Neurochirurg Wilco Peul kreeg zelf twee hernia's. Het is zijn missie om mensen met chronische pijn door verkeerd behandelde hernia's te helpen hun leven te verbeteren.
Cover Inhoud

Inhoud Zorgvisie magazine nr. 2, 2020

In het februarinummer onder meer Ernst Kuipers die pleit voor meer concentratie in de zorg, het rumoer over de integrale vergelijking van verpleeghuizen en de worsteling van de forensische zorg met tariefkortingen door de Dienst Justitiële Inrichtingen. Lees het magazine ook online. 
ernst kuipers

Ernst Kuipers: ‘Zorg heeft meer nodig dan eindeloos gepolder en convenantjes’

Ziekenhuizen ontkomen niet aan verdergaande concentratie van zorg. Het is volgens Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van Erasmus MC, geen doel op zich, maar de enige garantie op kwalitatief hoogstaande zorg die altijd beschikbaar en betaalbaar is.
Nieuwsbrief Abonneren