Innovatie

Innovatie
Foto: Patpitchaya / stock.adobe.com

De kracht van innovatie

Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie in de zorg kan plaatsvinden binnen zorgorganisaties maar ook in bredere - sociale - verbanden, zoals de wijk of de regio. Het proces van innoveren is ingewikkeld en omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing. Uiteindelijk moet innovatie betere producten, diensten of productieprocessen opleveren.Meer

In de zorgsector schuilt een grote innovatieve kracht. In pilots, leertuinen en projecten wordt voortdurend vernieuwd. Zorgvernieuwers, zoals Jos de Blok (Buurtzorg Nederland), bedenken een totaal andere manier van zorgverlening om de patiënt heen. Innovators zoals Lucien Engelen (REshape Center Radboudumc) richten zich meer op technische innovaties en komen met slimme apparatuur om de zorg voor mensen te verbeteren. Zelden komt de vernieuwing slechts van één persoon. Het is vaak het samenspel van mensen waardoor nieuwe inzichten ontstaan.

Succesfactor

Lang niet alle innovaties zijn succesvol. Een bekend voorbeeld is de pilot wijkverpleging van Zilveren Kruis in Utrecht. Eind vorig jaar spande thuiszorgaanbieder Careyn samen met cliëntenradenorganisatie LOC een rechtszaak aan tegen Zilveren Kruis, waardoor de uitrol van de pilot is vertraagd. Innovatienetwerken in de zorg zijn in opkomst, maar het effect dat ze hebben wisselt sterk. Terwijl een netwerk voor de ene deelnemer veel meerwaarde biedt, kan het voor een andere partij helemaal geen waarde toevoegen.
De Nederlandse kennisinstituten en autoriteiten, zoals het Zorginstituut Nederland, Nivel en Vilans, zijn vaak broedplaatsen voor zorgvernieuwing. Op dit moment zijn in Nederland meer dan 350 innovatienetwerken actief. Daarvan richten 22 zich op de zorg, in totaal zijn er meer dan 1000 deelnemers.

Uitgelicht

Meest gelezen

Uitgelicht congres

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Masterclass Innovatief Denken

Collegereeks Innovatief leiderschap in de zorg

Dag van de Preventie 2020

Dag van de Zorginkoop 2020

Collegereeks Management in de zorg