Preventie

Preventie
gezondheidsplicht, passende zorg, passende populatiezorg, GGD, Karine van 't Land, KAMG, preventie, leefstijlinterventie,

‘Armoedebestrijding en preventie gaan hand in hand’

Steeds meer mensen belanden door de toenemende armoede in de zorg. Zolang de oorzaak niet wordt aangepakt, blijven zorgprofessionals dweilen met de kraan open. Daarom roepen zorgpartijen het kabinet op sterk in te zetten op bestaanszekerheid.
Bert van der Hoek

Bert van der Hoek wordt bestuursvoorzitter Trimbos-instituut

Bert van der Hoek volgt waarnemend bestuurder Roelof Jonkers op die in oktober zijn werkzaamheden zal overdragen aan de nieuwe bestuursvoorzitter. Van der Hoek begint op 1 oktober bij het Trimbos-instituut.
Preventie
pauline_terwijn450.jpg

‘Individuele zorg organiseer je beter als regio’

Pauline Terwijn geeft graag leiding aan een organisatie waar 'verschillende onderdelen van de gezondheidszorg bij elkaar zitten'. Per 1 maart is dat Pantein.
Preventie
Rinda den Besten gaat gezondheidsachterstand aanpakken

Rinda den Besten gaat gezondheidsachterstand aanpakken

Den Besten wil vooral inspireren met eigen ervaringen.
Preventie
Clémence Ross nieuwe bestuurder Agora

Clémence Ross nieuwe bestuurder Agora

Clémence Ross is per 1 oktober 2013 de nieuwe bestuurder van Agora.
Preventie
Margje Lubbers wordt bestuurder OBG

Margje Lubbers wordt bestuurder OBG

Margje Lubbers wordt is per 1 september 2013 benoemd tot nieuwe bestuurder van ouderenzorgorganisatie Stichting Dienstencentrum OBG. Zij volgt hiermee Gerard Verhulst die per 1 juli vertrokken is vanwege zijn pensioen.
Preventie
Henk-Jan Maas wordt hr-manager ONVZ

Henk-Jan Maas wordt hr-manager ONVZ

ONVZ Zorgverzekeraar heeft human resources (hr) manager Henk Jan Maas toegevoegd aan het managementteam(MT). Met de benoeming wil ONVZ extra aandacht besteden aan het hr-beleid.

Over preventie

Waarom preventie?

Preventie van ziekte wordt steeds belangrijker. Het aantal mensen met een chronische ziekte groeit zo hard, dat de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt. Het RIVM voorziet een stijging van 5,3 miljoen chronisch zieken in 2011 naar 7 miljoen in 2030. In de helft van de gevallen is de chronische ziekte gerelateerd aan een ongezonde leefstijl. Er valt dus veel gezondheidswinst te boeken door mensen aan te zetten tot een gezondere manier van leven. Meer bewegen, gezond eten. De technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat mensen veel meer zelf de regie gaan voeren over hun gezondheid. Er komen steeds meer apps en apparaten op de markt waarmee mensen in de thuissituatie relevante waardes zelf kunnen volgen, gezonder kunnen leven en zo preventie in eigen hand nemen.

Lees meer

Zorgstelsel stimuleert preventie niet

Toch komt het preventiebeleid maar moeilijk van de grond. In ons zorgstelsel ontbreekt een regisseur voor preventie. Het Nederlandse zorgstelsel is ingesteld op ziekte. Zodra mensen ziek worden, is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Zorgverleners krijgen betaald voor het behandelen van zieke mensen. Als artsen of andere hulpverleners door een goed gesprek voorkomen dat er zorg wordt geleverd, dan krijgen ze daar niet voor betaald. Met andere woorden, het stelsel prikkelt niet tot de inzet op preventie.

Initiatieven voor preventie

Desondanks zijn er wel veel initiatieven op het gebied van preventie. Ziekenhuizen willen verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van de bevolking in hun werkgebied. Specialisten gaan de wijk in en geven voorlichting aan huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg. Wijkverpleegkundigen proberen mensen aan te zetten tot gezonder gedrag. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders experimenteren met populatiebekostiging, waarbij ze verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid van de bevolking in een gebied. Gemeenten richten zich op risicogroepen, zoals jeugdigen met een risico op overgewicht, mensen met een verhoogd risico op diabetes, vroegsignalering van overbelasting bij mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie. Knelpunt bij dit soort initiatieven is dat de baten van deze investeringen door gemeenten terechtkomen bij zorgverzekeraars. Het lijkt dan ook redelijk dat zij mee betalen aan preventie. Samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten staat echter nog in de kinderschoenen.