Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Transitie maakt breed gedragen nieuwe cao VVT noodzakelijk

Mark van Dorresteijn
[Exclusief] De onderhandelingen voor een nieuwe cao verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) gaan op 27 juni van start. De vorige besprekingen liepen vast op het thema thuiszorg. Met de komst van de transitie zien de partijen de noodzaak in om gezamenlijk een breed gedragen cao af te sluiten. Zorgvisie vroeg met welke wensen de gesprekspartners de onderhandeling ingaan.
Transitie maakt breed gedragen nieuwe cao VVT noodzakelijk
Foto: ANP - Robin Utrecht

Lilian Marijnissen, onderhandelaar Abvakabo FNV: ‘Wat ons betreft staan drie hoofdpunten op de agenda. Allereerst natuurlijk de loonontwikkeling, dat is eigenlijk standaard voor de vakbonden. Het tweede punt is de doorgeslagen flexibilisering. We hebben onlangs ons meldpunt gesloten waarop 1800 misstanden in de ouderenzorg zijn gemeld. Veel reacties gingen over de hoge werkdruk en onregelmatigheid in de werkzaamheden. Zorgmedewerkers staan telkens met andere collega’s of werken veel wisselende diensten. Door wat meer zekerheid in de roosters en meer vaste uren kan de werkdruk al omlaag. Maar het belangrijkste onderdeel is de thuiszorg. Gemeenten gaan na de zomer de huishoudelijke hulp aanbesteden en het is belangrijk dat we dan een algemeen verbindend verklaarde cao VVT hebben. Als wij niet met een minimumloon komen, zullen gemeenten mogelijkheden zoeken om de prijzen naar beneden te krijgen. Ook over de overname van personeel zullen we moeten spreken. Het kan niet zo zijn dat medewerkers worden ontslagen om tegen een lager tarief opnieuw aangenomen te worden.

Bij deze nieuwe besprekingen willen we echt het conflict proberen op te lossen met ActiZ. We zullen er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. De belangen zijn er groot genoeg voor nu de zorgtransitie voor de deur staat. Met een algemeen verbindend verklaarde cao hebben we een ‘wet van de sector’ waar gemeenten niet omheen kunnen met interessante businessmodellen. Gemeenten beginnen zo rond september met de aanbestedingen, dus aan het eind van de zomer moeten we echt duidelijke afspraken hebben gemaakt met elkaar. Als we niets regelen, krijgt straks het zorgpersoneel de ellende op zijn bord.’

Bernadet Naber, woordvoerder Actiz: ‘De sector is enorm in beweging; de banen staan onder druk. Wij gaan uit van 50.000 ontslagen, waarvan 12.000 nu al zijn aangekondigd. Een deel van de medewerkers zal niet opnieuw een baan vinden in de zorg. Dat komt mede door de zwaarder wordende zorgvraag en de vraag om andere competenties. De zorg verandert richting een participatiesamenleving waarin steeds belangrijker wordt wat mensen zelf nog kunnen. Zorgverleners moeten niet gelijk in actie komen, maar eerst kijken of de cliënt zelf, familie of mantelzorg iets kan doen. Dat is een cultuuromslag. Daarbinnen vindt nu het nieuwe cao-overleg plaats.

Voor ons is een aantal punten belangrijk. Ten eerste de loonontwikkeling. Die zal beperkt zijn. In de laatste cao kwam er twee procent loonsverhoging bij. Dat vonden de vakbonden toen al te laag, maar de bezuinigingen lopen verder op dus we moeten al besparen. Het ontslag van grote groepen medewerkers brengt (frictie)kosten met zich mee. Ander punt is het maatwerk bij inzet van diensten. Niet elke medewerker vindt onregelmatige diensten aantrekkelijk. We moeten kijken hoe we de belasting van medewerkers kunnen beperken. We willen daarop inspelen, rekening houdend met de vergrijzing van het personeel. Verder moeten we kijken hoe we hoog gekwalificeerd personeel kunnen binden aan de ouderenzorg. Zoals gezegd wordt de zorg complexer en daarvoor hebben we mensen met andere en hogere kwalificaties nodig. We moeten ervoor zorgen dat de sector nog aantrekkelijk genoeg is.

Een ander belangrijk punt is de vereenvoudiging van het FWG-systeem (functiewaardering gezondheidszorg). Momenteel zijn de beschrijvingen nog heel taakgericht, wij willen verschuiven naar resultaatgericht. Uiteindelijk is niet de activiteit maar het resultaat het belangrijkste. De huishoudelijke verzorging zal natuurlijk ook weer aan bod komen. BTN en Abvakabo hebben vorig jaar een eigen onderhandelingsakkoord gesloten, maar nooit ingediend. Daardoor is uiteindelijk onze cao niet algemeen verbindend verklaard. We kennen de uitgangspunten op dat terrein en het is ook voor ons belangrijk om de voorwaarden voor deze groep goed te regelen. We willen in ieder geval graag met alle vier de vakbonden werken. Het is enorm belangrijk dat er een nieuwe cao komt. Daar gaan we tijdens de onderhandelingen onze uiterste best voor doen.’

Jan Verschuren, bestuurder BTN: ‘Het is ons doel om met alle partijen een cao af te sluiten. Dat is hard nodig vanwege de huidige dynamiek in de zorg. De transitie en transformatie van het zorgstelsel verlangt andere functies en competenties van medewerkers en daar is de huidige cao VVT onvoldoende op ingericht.

Tijdens de vorige onderhandelingen hebben we samen Abvakabo gekozen voor de positionering van huishoudelijke hulpen en dat is nog steeds een van de belangrijke dossiers. We moeten met sociale partners oplossingen bedenken die voor elke partij acceptabel zijn. Binnen de gemeente wordt namelijk fors bezuinigd op de huishoudelijke hulpen. Deze medewerkers zijn vaak lager opgeleid, werken vaak parttime vanwege de gezinssituatie en hebben vaak minder kansen op de arbeidsmarkt, dus het is een kwetsbare doelgroep. Daar wil BTN specifieke afspraken over maken.

BTN zet in op behoud van werkgelegenheid op de middellange en langere termijn. Het moet een cao van de toekomst worden waarbij we rekening houden met de huidige en toekomstige ontwikkelingen, de wijze waarop flexibiliteit van arbeid georganiseerd kan worden en een passende beloningsstructuur. Mede gezien de ingezette transitie moet er nu gewoon een breed gedragen nieuwe cao komen en daar hebben we alle partijen voor nodig.’

Karin Weert, woordvoerder Nu’91: ‘Nu’91 heeft samen met CNV Publieke Zaak en FBZ een inzet opgesteld voor de nieuwe cao.

In het document stellen we voor om salarisniveaus die beneden het wettelijk minimumloon liggen, uit de cao te schrappen, zodat werknemers die vallen onder de cao VVT altijd een inkomen hebben boven het niveau van het wettelijk minimumloon. Wij willen ook afspraken maken over duurzame inzetbaarheid van personeel. Denk aan een goede verdeling van uren, een maximaal aantal opkomst/werkmomenten per dag en per week en minimale werktijd per opkomst van drie uur. Omdat wij steeds vaker worden geconfronteerd met vragen en opmerkingen over verschil van inzicht in ‘wie welke rol heeft binnen zelfsturende teams’, willen wij afspraken maken waar de verantwoordelijkheid van de werkgever ophoudt en die van de werknemer begint.’

 

 

 

 

 

 

 

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.