Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties7

Vierhout: ‘Kwaliteitsinstituut moet macht krijgen’

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
Het nog op te richten kwaliteitsinstituut moet de macht krijgen om professionele richtlijnen vast te stellen als artsen daar te lang over doen. Dat vindt professor Pieter Vierhout.
Vierhout: ‘Kwaliteitsinstituut moet macht krijgen’

Vierhout is als voorzitter van de Regieraad kwaliteit van zorg op de achtergrond betrokken bij de plannen voor het optuigen van een kwaliteitsinstituut. De Tweede Kamer debatteert woensdag 20 april over kwaliteitszorg in de cure. Minister Edith Schippers van VWS wil dat het instituut in 2013 aan de slag gaat.

Kwaliteitsinstituut als autoriteit

Dat zo’n kwaliteitsinstituut er moet komen, is voor Vierhout een uitgemaakte zaak. De vernieuwing van het zorgstelsel is in zijn ogen niet af zonder een instantie die onafhankelijk vaststelt wat kwaliteit is. “Zorgorganisaties moeten concurreren op prijs en kwaliteit. Op de prijs houdt de Nederlandse Zorgautoriteit toezicht. Om te bepalen wat kwaliteit is, heb je een kwaliteitsinstituut nodig. Het is ongewenst dat iedereen zelf bepaalt wat kwaliteit is.”

Beroepsgroepen blijven verantwoordelijk

De angst van de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten dat het instituut kwaliteitsnormen gaat opleggen, is ongegrond, stelt Vierhout. “Dat blijft de verantwoordelijkheid van de beroepsgroepen. Dat kan niemand anders. Zij zijn de deskundigen. Alleen als het ontwikkelen van richtlijnen ergens te lang duurt, moet het kwaliteitsinstituut een handje kunnen helpen en de macht krijgen om te bepalen dat het gebeurt. Daarbij gaat het niet alleen over de kwaliteit van het medisch handelen, maar juist ook om de omstandigheden waarin en de voorwaarden waaronder dat gebeurt. De manier waarop de zorg is georganiseerd, zowel in de care, de cure als bij preventie.”

Onafhankelijk

Vierhout is niet bang dat persoonlijke belangen medisch specialisten belemmeren om onafhankelijke richtlijnen te formuleren, zoals sluiting van afdelingen als een volumenorm niet wordt gehaald. “We leven in Nederland niet op een eiland. Er zijn internationale maatstaven. Ik heb groot vertrouwen in de medisch specialisten die in de wetenschappelijke verenigingen de normen bepalen. En als die richtlijnen tot stand komen in nauwe samenwerking met patiëntenorganisaties en andere partijen denk ik dat er ook maatschappelijk draagvlak voor is.” (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees ook:

kwaliteitsinstituut

kwaliteitsinstituut

TNO neemt activiteiten CBO over

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

7 REACTIES

 1. Wie bepaalt of de ontwikkeling van een richtlijn te lang duurt? Zonder toetsbare gronden? Zonder mogelijkheid tot verweer? Tijdens de ontwikkeling van een richtlijn kunnen nieuwe feiten bekend komen die een uitvoerige discussie behoeven waarvoor een pas op de plaats gemaakt dient te worden. Wanneer een zogenoemd ‘onafhankelijk instituut’ (bij die gemakkelijk genoemde ‘onafhankelijkheid’ zet ik ook vraagtekens: voldoende kennis is alleen aanwezig bij de bij het zorgproces betrokken personen) en instanties)in zijn alwetende wijsheid (want laatste station dat dit mag beslissen)besluit tot een versnelde introductie van een richtlijn die niet (breed) gesteund wordt door de beroepsgroep, is introductie ervan zinloos geworden. Collega Vierhout lijkt een ongeduldige bestuurder geworden, enigszins losgezongen van zijn professionele en wetenschappelijke instelling. Beste Pieter: haastige spoed is zelden goed, en goed werk heeft tijd nodig.

 2. Lees alle reacties
 3. er wordt in bovenstaand artikel gezegd “Zorgorganisaties moeten concurreren op prijs en kwaliteit. Op de prijs houdt de Nederlandse Zorgautoriteit toezicht. Om te bepalen wat kwaliteit is, heb je een kwaliteitsinstituut nodig. Het is ongewenst dat iedereen zelf bepaalt wat kwaliteit is.”
  Pardon? Sinds wanneer bepaald iedereen zelf wat kwaliteit is? Zoals John Kleijn zegt hebben alle artsen een eed af moeten leggen, en dat houdt in dat ze alles wat mogelijk is moeten doen om een leven te redden. Wat is daaraan niet duidelijk? En dat de zorginstanties moeten concureren is helemaal van de gekke. Op het gebied van zorg zou helemaal geen concurentie mogen bestaan. Ieder mens heeft recht op de zelfde zorg en betaald er meer dan genoeg voor inmiddels. En het mag niet zo zijn dat jan met de pet straks naar de andere kant van het land moet gaan reizen om behandeld te kunnen worden, want dat is niet haalbaar voor jan met de pet. Jan met de pet mag dus creperen, zo krijgt niet ieder meer de zelfde zorg, of betaald de zorginstatie ook de reis en verblijfskosten van Jan met de Pet? Ik dacht et ff niet. Zorg wordt dus alleen nog toegankelijk voor de gegoeden onder ons. Eigenlijk zou gezondheidszorg gratis moeten zijn voor hen die het niet kunnen betalen.
  Het beroep van medicus zou eigenlijk vrijwilligerswerk moeten zijn, want het is toch een roeping om de ander te helpen………of geloof ik hier nog in sprookjes?
  Ik geloof in ieder geval niet in een nieuw nutteloos instituut wat nog veel meer geld moet gaat kosten

 4. Inventyariseer eerst eens wat voor initiatieven er op dit vlak al bestaan en besluit dan pas tot een eventueel op te richten nieuw instituut. Momenteel wordt namelijk van het ene instituut de subsidie afgebouwd en dat geld wordt direct doorgesluisd naar een nieuw instituut, wlke exact dezelfde functie krijgt als het reeds bestaande instituut. Over verspilling gesproken….

 5. Ik ken de Heer Pieter Vierhout vanuit congressen en besprekingen en weet natuurlijk ook wie deze persoonlijkheid is . Het is een hele aardige persoon en zeker voorzien van heel veel kennis en deskundigheid en ik zal hierover niets gaan zeggen want heb hierover geen verstand en wil dit ook niet want daarvoor moet je gestudeerd hebben. Waar ik wel veel deskundigheid over heb gekregen ongeacht wat ik in het verleden heb gedaan en voor opleiding heb gehad is de kennis dat je niet gestudeerd hoeft te hebben om te handelen als het gaat over zuiver zijn als het gaat over de belangenbehartiging van burgers die de kwalificatie patiënt en of cliënt hebben gekregen omdat ze gebruik maken van de gezondheidszorg zoals dat hun recht is. Het gebruik maken van dit recht als Nederlander , het recht op goede kwaliteit zorg door een beroepsgroep die hierin ooit een EED in hebben afgelegd en zich dan ook hieraan moeten houden. Maar de werkelijkheid is helaas in de praktijk volledig anders voor slachtoffers en nabestaanden. En inmiddels zijn dit er vermijdbaar honderd – duizenden die hierover kunnen meepraten over de kwaliteit zorg die door deze beroepsgroep is geleverd. Tienduizenden zijn inmiddels overleden vermijdbaar. Deze heer Pieter Vierhout die de belangen behartigen voor ZIJN beroepsgroep en niet die van de PATIËNT weet als geen ander waarover ik spreek en wat ik hiermee bedoel. Want ook hij heeft in zijn functies en nevenfuncties zijn mond gehouden uit eigen belangen. Begrijpelijk maar niet acceptabel vanuit de kant van de slachtoffers en naar mijn mening ook niet begrijpelijk. AL doen ze allemaal momenteel zo vriendelijk en aardig naar buiten tredend. Wat helder en duidelijk moet zijn voor een te nieuwe komende kwaliteitsinstituut voor de burgers van Nederland is dat dit wederom weer gevuld wordt met diegene die al decennia deze vermijdbare schade hebben veroorzaakt en in stand houden en entermeren dit nu weer. Dat kan toch niet de bedoeling zijn dat dit soort organisaties de macht in handen krijgen en alles gaan bepalen zoals men dit voorheen ook deed zonder hierin een slachtoffer patiëntenorganisatie te betrekken in dit proces zoals een Stichting Dimitri die erkend is door VWS en de Minister voor deze problematiek en daarnaast honderd – duizenden slachtoffers vertegenwoordigen in de gezondheidszorg die schade hebben ondervonden door diegene waar prof. dr. Pieter Vierhout de belangen aan het behartigen nu is. Het recht van de burger is dat er een deelname gaat komen van een organisatie zoals Sichting Dimitri , die niet zijn mond houd als er patiënten in de vermijdbare schade als deze wordt toegebracht door deze beroepsgroep naar de patiënt zoals we dit inmiddels weten en die nu in een soort top kwaliteitsinstituut ook nog eens de scepter wederom gaan zwaaien. Dit kan toch niet waar zijn dat dit gaat gebeuren en dat VWS en de minister hierin meegaan en dit volledig gaan bekostigen want de burger gaat dit allemaal betalen. De graaiers en schadeveroorzakers in een top kwaliteitsinstituut bij elkaar die hun eigen belangen gaan regelen voor de burger.
  Als er geen deelname is door een organisatie zoals Stichting Dimitri in dit soort eigen top kwaliteit instituten die belachelijk veel geld gaan kosten dan kan de burger hierop niet vertrouwen dat dit zuiver is en daarmee de belangen niet behartigd worden en de burger dit ook niet moet goedkeuren en accepteren want de gezondheidszorg wordt zorgelijker dan het als is en zeker niet toegankelijk voor iedereen straks als het aankomt op kwaliteit zorg.
  De burger bepaalt wat goed voor hem is en we kunnen deze beroepsgroep hierin niet vertrouwen en ook niet door die gekochte overkoepelende patiëntenorganisatie zoals de NPCF en de CG Raad die al die jaren voor veel geld hun mond gehouden hebben en als vangnet hebben gefunctioneerd voor de beroepsgroep om de schade problematiek bedekt te houden en de doofpot in te krijgen en hiervoor werden ze nogal goed voor beloont en nog steeds. En er zijn meerdere organisaties die samenwerken met dit soort schade patiëntenorganisatie en we weten wie dit zijn.
  Als burger, patiënt, cliënt, slachtoffer eb nabestaanden moeten we dit gewoonweg niet meer accepteren. Wij betalen en wij bepalen en dat is voor iedereen een kwaliteit zorg die toegankelijk en betaalbaar is en dit soort eigen organisaties zoals we dit al decennia kennen koste een vermogen en dat betalen wij. Onze premies zijn zo hoog door dit soort graaiende top bestuurders die wij in stand houden en zij elkaar in stand houden. Daarom laten ze ook niet een organisatie als Stichting Dimitri toe. Ze proberen alles eraan te doen om dit soort organisaties te elimineren. En dit gaat echt heel ver want u moet allemaal heel goed begrijpen dat de gezondheidszorg een bedrijf is wat griezelig machtig is. Alleen al gaat in de gezondheidszorg meer dan 80 miljard euro om in al vorig jaar door deze overheid, en wij betalen dit. En weet u ook waar dit geld allemaal heen gaat en wie zichzelf hiermee zorgelijke maar dan ook zorgelijk verrijken. We kennen ze allemaal en het zijn diegene die gestudeerd hebben want diegene die niet gestudeerd hebben begrijpen dit namelijk niet. Ze moeten alleen betalen. Maar wat wij niet begrijpen als niet gestudeerde zeg dan maar dat iedereen en ook deze Vierhout hun mond gehouden hebben terwijl ze wisten dat duizenden burger jaar in jaar uit ernstige schade ondervonden en waarvan heel veel kinderen.
  En wij gaan als simpele burgers er nu gewoon weer vanuit dat ze dit allemaal zuiver gaan regelen in hun eigen top kwaliteitsinstituut die tientallen miljoenen gaat kosten. Wat denken ze nu dat wij idioot zijn en dit gaan accepteren. Ik vind dit meer dan een schandalige ontwikkeling en schokkend op de wijze waarop dit nu wordt geregeld!!!!!!!
  Met vriendelijke groeten,

 6. Marktwerking heeft wel degelijk een kwaliteitsverhogend en kwaliteitsinnoverend effect. Echter, dan moet marktwerking wel volledig worden ingevoerd. Niet zoals dat nu plaatsvindt, want dat is geen vrije marktwerking. Daarnaast moeten patiënten een sterkere beslissingsvrijheid en dus macht krijgen. Dit betekent openheid en zeeeer duidelijke informatie. Een extra bureaucratische orgaan voor kwaliteit is overbodig. De IGZ moet hier een belangrijke taak in vervullen.

 7. Goed plan, we hebben ook ooit afgesproken wat een brood is: een gebakken meelproduct met tenminste 400gr droge stof. Welke broodvariant de bakker er van maakt is aan de bakker. Zo kunnen we ook afspreken wanneer er sprake is van zorg door hiervoor ook een kwaliteitskader te definiëren. Alleen een kader zal de kwaliteit kunnen waarborgen. De marktwerking niet, dat heeft naar mijn idee hele andere (hopelijk onbedoelde) effecten.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.