Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties5

‘VWS te positief over arbeidsmarkt zorg’

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben afgelopen vrijdag hun visie op de arbeidsmarkt in de zorg aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens koepelorganisaties VGN en ActiZ, schetsen de bewindslieden met hun visie een te rooskleuring beeld.
‘VWS te positief over arbeidsmarkt zorg’

Uit de arbeidsmarkteffectrapportage van VWS blijkt dat op landelijk niveau de werkgelegenheid in de langdurige zorg en de jeugdzorg in 2015 met 22.000 voltijdbanen (36.000 personen) zal afnemen. Volgens VWS zal na 2015 de werkgelegenheid echter weer toenemen door groeiende zorguitgaven en vergrijzing. Hierdoor ligt in 2017 de werkgelegenheid op een hoger niveau dan in 2011 en nog ongeveer 15 duizend fte (25 duizend personen) lager dan in 2013.

 

Kapitaalvernietiging

De VGN vindt het onterecht dat VWS in haar analyse van de werkgelegenheid vooruit kijkt naar 2017. VGN-directeur Hans Schirmbeck: ‘Het is pure kapitaalvernietiging. Op korte termijn worden professionele mensen ontslagen, terwijl ze straks weer broodnodig zijn.’ Brancheorganisatie voor de ouderenzorg ActiZ laat bij monde van woordvoerder Pauline Fuhri weten zich te scharen achter het standpunt van VGN dat VWS te positief is. ‘In 2017 zal de vraag naar personeel zoals VWS stelt inderdaad weer toenemen. Maar dat zal de vraag zijn naar hoger opgeleid personeel, verpleegkundigen met MBO- of HBO-niveau. Daar hebben de verzorgenden die nu op straat komen te staan niets aan. Tenzij we vanuit VWS trajecten kunnen draaien om hen hoger op te leiden. Financieel hebben instellingen momenteel niet de slagkracht om dat zelf te doen.’ 

 

Natuurlijk verloop

De bewindslieden schrijven dat de verwachte daling in de werkgelegenheid deels opgevangen kan worden door natuurlijk verloop van personeel. ‘Het nettoverloop in de huidige AWBZ is ongeveer 35.000 voltijdbanen (55 duizend personen per jaar). Zo zou het verlies aan werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp door natuurlijk verloop worden opgevangen in 31 maanden. In de langdurige ggz is dit ongeveer een half jaar, in de gehandicaptenzorg ongeveer vier maanden. Een deel van de werkgelegenheid verschuift daarbij van het publieke naar het private domein, bijvoorbeeld in de huishoudelijke hulp.’

 

Sectorplannen

Bovendien ligt er volgens VWS geld op de plank bij zorginstellingen voor transitieplannen waarmee mensen van werk naar werk begeleid kunnen worden. Daarnaast is er bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog 590 miljoen euro beschikbaar voor het oplossen van arbeidsmarktproblemen in de maatschappij. Ook de zorg kan hiervoor zogenoemde sectorplannen indienen. Hierover schrijft de VGN: ‘De mogelijkheden die de sectorplannen uit het Sociaal akkoord bieden, zijn volstrekt ontoereikend. Maatregelen van VWS zijn nodig om gekwalificeerd personeel zo veel mogelijk te behouden en verlies daarvan te beperken.’

5 REACTIES

 1. Wanneer worden ze daar in Den Haag, nu eens wakker! Dit hele land wordt naar de k…. geholpen door dat stelletje onbenullen.

 2. Lees alle reacties
 3. Ze helpen met dit beleid alles om zeep, door het inzetten van duurder in veel gevallen overgekwalificeerd personeel wil men tot besparingen komen. Dit werkt niet daar komt men nu achter, de kosten blijven stijgen en er gaan veel arbeidsplaatsen verloren.

 4. Het wordt tijd dat alle luchtfietsers en voorspellers eens zelf in de zorg gaan werken en gaan kijken wat er nou écht (niet meer) gebeurt op de werkvloer.Het wordt ook tijd dat ze eens gaan kijken waar het geld voor de zorg nou écht blijft.En ik vraag me af of wie dan ook van de luchtfietsers eens even uit wil gaan rekenen wat er voor haar/zijn zorg wordt betaald en wat hij/zij er nou eigenlijk voor terug krijgt en of dát acceptabel is.Want ik zie wel, dat als het voor mevrouw of mijnheer Jansen is, dat het hun snel goed genoeg is, maar stel dan de vraag maar ‘zou je het zo voor jezelf of voor je moeder willen?’
  En…. welke medewerkers die wordt ontslagen en via de achterdeur voor een lager salaris met een tijdelijk contract weer aan wordt genomen heeft nog de motivatie om op die manier zorg te gaan verlenen?

 5. Het kabinet zorgt voor de grootste sanering ooit in het publieke domein. Lees de bezuinigingsplannen van het kabinet als de begroting van een non profit organisatie. 75% van de bezuiniging is dan op personeel.
  Bezuinig je 26 miljard dan is 19,5 miljard daarvan personeel. reken werkgevers bruto € 50.000,- per medewerker dan verliezen we in totaal 390.000 FTE in het publiek domein.

 6. VWS ontreddert de sector door permanente reorganisatie, er worden zelfs verpleegkundigen ontslaan omdat ze te duur zijn.
  De broodnodige mensen in de zorg op straat keilen om ze straks voor minder geld of met slechter statuut weer aan te nemen is blijkbaar wat VWS onder arbeidsmarkt in de zorg. Absurd om dit geknoei met ‘marktwerking in de zorg’ verder te zetten terwijl op beleidsniveau perfect te plannen is hoeveel verzorgenden en verpleegkundigen we straks nodig hebbben.