Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

VWS: ‘Zorg moet hervorming succesvol maken’

Mark van Dorresteijn
De ingezette hervormingen zijn pas het begin. De basis is gelegd en bestuurders, zorgprofessionals, patiënten en verzekeraars zijn nu aan zet om de veranderingen echt succesvol te laten zijn. Dat stellen minister Schippers en Van Rijn in de VWS begroting 2015.
VWS: ‘Zorg moet hervorming succesvol maken’
Foto: VWS

Om de hervormingen te laten slagen is een voortdurende inspanning nodig om de resultaten te behouden en verder te verbeteren. Dit vraagt om een meer patiëntgerichte manier van denken en werken. Toepassing van innovaties is daarvoor essentieel, stellen Schippers van Van Rijn in de VWS begroting 2015.

Kwaliteit en betaalbaarheid

Mensen zijn steeds mondiger en zelfredzamer en willen zelf de regie voeren over hun leven en gezondheid. Nieuwe technologie, zoals de komst van smartphones, tablets en apps, heeft deze maatschappelijke ontwikkeling versterkt. Tegelijkertijd willen en krijgen mensen ook steeds meer zorg. Onze levensverwachting blijft stijgen en mensen zijn langer gezond dan ooit. Steeds meer ziekten zijn te herkennen, te genezen of zelfs te voorkomen. Het onderscheid tussen gezond en ziek vervaagt, waardoor de nadruk op kwaliteit van leven komt te liggen. De zorg moet inspelen op deze veranderingen terwijl tegelijk de collectieve uitgaven moeten worden afgeremd. Om de zorg betaalbaar en kwalitatief te houden is de omslag nodig, zoals Schippers en Van Rijn ook al bepleiten in de strategische agenda Van systemen naar mensen.

Zorg aan zet

Om de omslag succesvol te maken, is het nodig dat de matiging van de groei en de kwaliteitsverbetering verankerd raken in het stelsel en in het denken en doen van zorgverleners en patiënten. Voor een goed functionerend stelsel vinden zij een aantal zaken cruciaal: ‘De eerste lijn moet in staat zijn om mensen zo veel mogelijk zorg thuis of dicht bij huis te bieden. Innovatie moet ruim baan krijgen. Niet alleen om de zelfredzaamheid en het comfort van mensen te vergroten, maar ook om zorgverleners te ontlasten. Mensen moeten inzicht hebben in de kwaliteit van zorg, zodat zij overwogen keuzes kunnen maken. Zorgverzekeraars moeten weten wat de uitkomsten van zorg zijn, om op basis van kwaliteit te kunnen inkopen. Daarvoor is ook nodig dat zij niet verplicht zijn ondoelmatige zorg te vergoeden. Verder denken de bewindslieden aan eenvoudige zorg uit het ziekenhuis te verplaatsen naar de eerste lijn. ‘Dit vraagt om betere samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. Het meekijk-consult is hiervan een goed voorbeeld en kan vanaf 2015 worden ingekocht. De huisarts kan de medisch specialist dan laten meekijken bij een behandeling en daardoor patiënten langer en beter passende zorg bieden.’

Stabilisatie uitgaven aan de zorg

De groei van de collectieve zorguitgaven is op het laagste niveau van deze eeuw. De groei bedroeg in de periode 2005-2010 circa 5,7 procent gemiddeld per jaar. In de periode 2011-2015 is de groei ruim gehalveerd naar circa 2,3 procent gemiddeld per jaar. Van 2014 op 2015 wordt verwacht dat de zorguitgaven min of meer gelijk blijven. De daling van de groei is volgens VWS toe te schrijven aan het succesvolle geneesmiddelenbeleid, de hervorming van de langdurige zorg, de verschillende akkoorden binnen de zorgsector en scherpere inkoop van verzekeraars.

Geld voor zorg naar de zorg

VWS werkt sinds 2013 aan het tegengaan van fraude en verspilling in de zorg zodat het geld daadwerkelijk aan zorg besteed wordt. Daarvoor is onder andere een meldpunt verspilling opgericht in mei 2013. Sinds de start zijn er ruim 20.000 reacties binnen gekomen. De samenwerking van ongeveer vijftig partijen heeft tot nu toe 24 acties opgeleverd. Van een pilot heruitgifte van ongebruikte dure geneesmiddelen, tot het terugdringen van de registratielast, zodat meer tijd overblijft voor de cliënt. Nog in september 2014 lanceert VWS een website waarop melders en zorgverleners op de hoogte blijven van de resultaten.

Administratie en regulering

Ook de administratieve lasten worden aangepakt zodat er meer tijd overblijft voor zorgverlening. Zo gaat het Kwaliteitsinstituut samen met het veld eenduidige meetinstrumenten en standaarden maken voor de kwaliteit van zorg. Zo stoppen we de wildgroei van keurmerken, registraties, accreditaties en indicatoren. ‘Zo stoppen we de wildgroei van keurmerken, registraties, accreditaties en indicatoren’, schrijven Schippers en Van Rijn. In de toekomst willen zij de toegenomen regulering bij de markttoelating aanpakken. Patiënten moeten vaak lang wachten op nieuwe geneesmiddelen, om daar verandering in te brengen is een aanpak op Europees niveau nodig. ‘Wij willen ons hiervoor hard maken tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland in de eerste helft van 2016.’

Binnen vijf jaar toegang tot patiëntgegevens

De transformatie van de zorg kan volgens Schippers en Van Rijn niet goed tot stand komen zonder vernieuwingen. Technologie speelt daarbij een belangrijke rol. Zij wijzen daarbij op het belang van e-health, online therapie en de inzet van apps bij medicatiebegeleiding of therapietrouw. ‘Beveiliging en privacy moeten dan wel op orde zijn. Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. Pas als de randvoorwaarden wettelijk zijn verankerd, kan e-health de rol in de gezondheidszorg spelen die past bij deze tijd, waarin mensen voor heel veel zaken al gebruik maken van internet, apps en andere technologie.’

Vooral chronisch zieken kunnen enorm aan zelfredzaamheid winnen als zij meer gebruik kunnen maken van nieuwe technologie. ‘We willen dat tachtig procent van de chronisch zieken binnen vijf jaar direct toegang heeft tot de eigen medische gegevens. Hierdoor zijn bijvoorbeeld medicatie-informatie en testresultaten snel beschikbaar. Voor iedereen die thuis zorg en ondersteuning krijgt, moet het bovendien mogelijk zijn om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren, waardoor mensen langer veilig thuis kunnen wonen. Komend jaar verkennen we hoe (kosten)effectieve toepassingen van e-health kunnen worden doorgevoerd.’

Meer over Prinsjesdag 2015

Care: Burgers gaan minder betalen voor langdurige zorg

Troonrede: Koning vraagt om begrip voor zorgtransitie

1 REACTIE

 1. Opmerkelijke tegenstelling:
  Meer innovatie vanuit het werkveld ten opzichte van sturen op uitkomsten vanuit zorgverzekeraar > wie initieert nu wat in de ordening?
  Persoonlijke opvatting:
  Sturen op uitkomsten zorgdiensten prima. Echter wanneer je die niet afzet tegen de totale (bedrijfsmatige) continuïteit en (maatschappelijke) duurzaamheid van organisaties, kunnen er bedrieglijke situaties ontstaan…
  Denk je dat je kwaliteit inkoopt, en is de organisatie jaar later failliet omdat het juiste gesprek/informatie blijkbaar niet gevoerd/overlegd is…
  Met andere woorden wanneer de financier A zegt moet ze ook B zeggen en notitie nemen van het totaal (immers zorgverlenen is gedelegeerde verantwoordelijkheid), wat ons inziens nog met onvoldoende diepgang gebeurt…
  Er is zeker geen sprake van wildgroei aan keurmerken op dit terrein. Het Improvement Model is bijvoorbeeld nog een ”vreemde eend in de bijt”
  Echte innovatie is buiten de eigen comfortzone te treden… en dat kost tijd. Dat geldt net zo goed ook voor financiers, toezichthouders en koepelorganisaties, hoewel het absoluut ”de koninklijke weg” is wanneer zorgaanbieders of ziekenhuizen zichzelf breder kunnen verantwoorden en legitimeren dan sec de uitkomsten op een product of dienst (doelrealisatie nieuwe stijl zeg maar).

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.