Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Ziekenhuizen eisen volledige compensatie loonstijging

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
Ziekenhuizen willen volledige compensatie krijgen voor de stijging van de lonen en prijzen. Dat is hun inzet bij de onderhandelingen over het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg. ‘Wie denkt dat we 15 tot 20 procent op de ziekenhuiszorg kunnen besparen, doet vooral aan wensdenken’, zegt NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy.
geld
Adobestock

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft onlangs berekend hoeveel geld er beschikbaar is voor de compensatie van de stijging van lonen en prijzen in 2018 en 2019. Voor 2018 bedraagt die 2,51 procent en voor 2019 is de raming 3,48 procent. Ziekenhuizen willen de compensatie voor de loonstijging ook echt ontvangen. De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars soms de helft van de compensatie zelf gehouden of ingezet voor volumegroei bij de zorginkoop. ‘Gegarandeerd moet worden dat het geld dat voor ziekenhuiszorg beschikbaar is, ook daadwerkelijk bij de ziekenhuizen terechtkomt. Landelijke afspraken in een hoofdlijnenakkoord over bezuinigingen hebben weinig betekenis als de financiële middelen die wel beschikbaar zijn, niet bij ziekenhuizen terechtkomen.’ Dat valt te lezen in de position paper van de NVZ voor de hoorzitting van de Tweede Kamer op maandag 16 april over de hoofdlijnenakkoorden in de zorg.

Compensatie loonstijging en realistische groeiruimte

Naast volledige compensatie voor de stijging van lonen en prijzen willen ziekenhuizen een realistische groeiruimte. De NVZ ondersteunt de lijn van het ministerie van VWS om eenvoudige ziekenhuiszorg naar de eerstelijnszorg over te brengen en beter te laten aansluiten op het sociale domein. Maar een krimpscenario is voor de ziekenhuizen geen acceptabele uitkomst. De NVZ wijst erop dat er veel uitdagingen op ziekenhuizen afkomen. Het aantal ouderen met verschillende aandoeningen stijgt. Bovendien is er door nieuwe technologieën steeds meer mogelijk en nemen de kosten van dure medicijnen jaarlijks met circa 100 miljoen euro toe.

‘15 tot 20 procent besparen is wensdenken’

‘Ziekenhuizen ervaren dagelijks dat zij het eerder drukker dan rustiger krijgen’, zegt NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy. ‘Het is een illusie om te denken dat ziekenhuizen steeds meer patiënten voor steeds minder geld kunnen behandelen. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt welke zorg ziekenhuizen moeten blijven leveren en welke niet. En welke zorg bijvoorbeeld in de thuissituatie kan worden aangeboden of in samenwerking met de wijkverpleging. Dat vergt een behoorlijke verandering van de organisatie van zorg. In het land lopen er al verschillende concrete initiatieven om hier invulling aan te geven, zoals COPD in Beeld. Het vergt een grote inspanning van alle betrokken partijen om zo’n verandering tot stand te brengen, niet alleen van de ziekenhuizen. En het is ook zeker niet van de ene op de andere dag geregeld. Wie denkt dat we op die manier op korte termijn 15 tot 20 procent op de ziekenhuiszorg kunnen besparen, doet vooral aan wensdenken.’ Om de zorg op de juiste plek te krijgen, pleit de NVZ voor een apart investeringsprogramma. Eerder waarschuwden ziekenhuisbestuurders in Zorgvisie al voor wachtlijsten.

1,9 miljard euro minder groei voor ziekenhuizen

Het kabinet wil de komende weken met ziekenhuizen, medisch specialisten en zorgverzekeraars een zorgakkoord sluiten om 1,9 miljard euro minder uit te geven aan de curatieve zorg. Tot 2021 mogen die met circa 8 miljard euro stijgen in plaats van 10 miljard. Het Centraal Planbureau (CPB) is kritisch over de haalbaarheid hiervan en heeft in het najaar van 2017 een bedrag van 800 miljoen euro als realistisch genoemd. Volgens het CPB zullen de zorgkosten tot 2021 met circa 3,5 procent per jaar moeten stijgen om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. Het kabinetsplan betekent volgens de NVZ dat van ziekenhuizen verwacht wordt dat zij de komende jaren circa 10 procent extra zorgvraag moeten verwerken, zonder dat zij daarvoor extra middelen krijgen.

ZN: 8 miljard euro groei is te veel

Opvallend is dat de standpunten van ziekenhuizen en zorgverzekeraars ver uit elkaar liggen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt de groei van de zorguitgaven voor curatieve zorg van 8 miljard euro te hoog. ‘Wij denken dat dit hoge groeitempo over een langere periode niet is vol te houden en maatschappelijk niet verantwoord is. We moeten met elkaar wegen zoeken om de kostenontwikkeling in de zorg structureel om te buigen tot een niveau op of onder de economische groei.’ Dat staat in de position paper van ZN voor de hoorzitting in de Kamer op maandag 16 april.

Maximaliseren omzet is lonend

Een groot punt van zorg voor zorgverzekeraars is dat ziekenhuizen geneigd zijn de maximale financiële ruimte in de Rijksbegroting als een recht te zien, waarop ze aanspraak kunnen maken. Dit effect wordt versterkt doordat de overheid schermt met de inzet van het macrobeheersinstrument. Dat is een strafkorting die elk ziekenhuis krijgt als blijkt dat alle ziekenhuizen samen meer geld hebben uitgegeven dan was afgesproken. Ook ziekenhuizen die wel inzetten op meer doelmatigheid en kwaliteit moeten die strafkorting betalen. Het is daarom lonend om in te zetten op maximalisatie van de omzet. ‘Zeker in het licht van de lange termijn is van cruciaal belang dat alle zorgpartijen bij te sluiten hoofdlijnenakkoorden onomstotelijk medeverantwoordelijkheid nemen voor een beheerste ontwikkeling van de zorgkosten en dat te maken afspraken nooit als ‘trekkingsrecht’ beschouwd kunnen worden’, aldus ZN.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.