Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties4

Zorgverzekeraars slaan terug

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.
De bezuiniging op de wijkverpleging is onhaalbaar. ZN verwacht een overschrijding van het budget van 250 miljoen euro.
Zorgverzekeraars slaan terug
Foto: ANP/Koen Suyk

Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Terugkomen op afspraken

Zorgverzekeraars geven zorgaanbieders en de overheid de schuld. Er wordt regelmatig ’terug onderhandeld’ over de gemaakte afspraken in de hoofdlijnenakkoorden voor eerstelijnszorg, ggz en ziekenhuiszorg.

Wijkverpleging

De afgesproken bezuiniging op de wijkverpleging is niet haalbaar. Integendeel: ZN verwacht een overschrijding van 200 tot 250 miljoen euro. Dit komt volgens ZN doordat VWS de condities inmiddels aanzienlijk heeft veranderd. ZN noemt de recente afspraken over specifieke cliëntgroepen, de verlaging van het budgettair kader wijkverpleging met 62,5 miljoen euro ten opzichte van juli 2014 en het uitzonderen van de wijkverpleging van de aanpassing van artikel 13.

ActiZ

De verzekeraars zijn not amused over de sluiproute die AcitiZ haar leden adviseerde. ActiZ riep hen op een aparte rechtspersoon op te richten waardoor zorgaanbieders op basis van de aanzienlijke restitutievergoeding bij naturapolissen extra omzet kunnen genereren. Via deze route kunnen zorgaanbieders van wijkverpleging naast de contracten met zorgverzekeraars ook gewoon niet-gecontracteerde zorg in rekening brengen.

VWS

ZN wil dat VWS de financiële gevolgen van de verschuivingen als gevolg van recente besluitvorming niet in mindering brengt op het budgettaire kader voor de Zorgverzekeringswet en de risicoverevening. Verder moet VWS de verlaging van 62,5 miljoen ten opzichte van het door VWS in juli afgegeven kader ongedaan maken en de zorgaanbieders in 2015 niet confronteren met een eventuele inzet van het macrobeheersinstrument.

Artikel 13

Ook blijft broodnodige wet- en regelgeving achter. De verzekeraars doelen hiermee op artikel 13. Alleen als artikel 13 wordt afgeschaft, kunnen zorgverzekeraars echt gaan sturen. Verzekerden moeten zorg van niet-gecontracteerde zorgaanbieders dan echt zelf gaan betalen. Nu krijgen ze daarvan nog gemiddeld 80 procent vergoed. Het voorstel om de Zorgverzekeringswet op dit punt te wijzigen wordt op 9 december in de Eerste Kamer behandeld.

KPMG-rapport

De beschuldiging dat zorgverzekeraars te veel macht zouden hebben en nog meer krijgen, gaat volgens ZN mank. De brancheorganisatie voert daartoe een evaluatierapport aan van de Zvw door KPMG. Daar staat in dat de marktmacht tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars in disbalans lijkt ten faveure van zorgaanbieders.

4 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. De wijkverpleging is onderdeel geworden van het verdienmodel van de verzekeraars; de komende jaren nog voor risico van de Overheid. De verzekeraars profiteren daar wel van; x procent van de omzet is immers voor hun kosten aan beheer, reklame, winst, reserve toevoeging.
  De Overheid heeft een raming gemaakt en slechts een deel komt voor rekening van de verzekeraars. Zij claimen nu al dat zij tekort zullen komen. 250miljoen. Bruto. Netto is dat voor hen een 50 miljoen.
  In de Zvw maken zij met VWS samen de ramingen op. En voila; er is altijd een meevaller! Dat is de winst voor de verzekeraars. Nu is het omgekeerde nog het geval. De winst komt nu door het alvast claimen van meer omzet. Dat biedt ruimte voor later als verzekeraars wel risico gaan lopen op de omzet wijkverpleging.
  Verzekeraars zijn gewoon schadeverzekeraars en werken voor eigen rekening en risico. Het zijn commerciële ondernemingen en al of geen winstoogmerk maakt totaal geen verschil in effect van de economische prikkel op de bedrijfsvoering.

 3. Art 13 Zvw hoeft helemaal niet te worden afgeschaft om de verzekeraars meer inkoopmacht te geven. Zij hoeven helemaal niet zonder meer 80% van het marktconforme tarief te vergoeden van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Mits zij maar hun inkoopvoorwaarden objectief maken en voor alle verzekerden transparant en met nadruk op de kwaliteit van de ingekochte zorg. Welke eisen stellen zij aan gecontracteerde zorgaanbieders? Welke prijzen? Wat is dan de marktconforme prijs?
  Levert de niet gecontracteerde zorgaanbieder zorg van mindere kwaliteit dan de gecontracteerde zorgaanbieders dan hoeft de verzekeraar die zorg niet te vergoeden!
  Selectieve contractering is nu al zeer goed mogelijk. En bedenk dat Hans Hoogervorst de Zvw er in de Eerste Kamer eerst doorkreeg na het afgeven van garanties inzake behoud van vrije artsenkeuze.
  Nu deze garanties intrekken zou de betrouwbaarheid van de Overheid in twijfel trekken en die van VVD/PvdA helemaal. Willen wij dat?

 4. ‘Daar staat in dat de marktmacht tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars in disbalans lijkt ten faveure van zorgaanbieders.’
  Dat staat er inderdaad, bezien over de hele periode 2000 – 2013.
  Er staat echter ook dat er vanaf 2010 een omslag is, leidend tot een daling van de ‘onverklaarbare groei’ (onverklaarbaar via demografische redenen) die zelfs doorslaat in ‘onverklaarbare krimp’ (= macht lijkt door te slaan richting de inkoop kant). Selectief feiten aanhalen is ook een vak.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.