Home 2018

Laatste artikelen

Personalia

CZ zorgkantoor krijgt nieuwe adjunct-directeur

CZ zorgbestuurders

Johan Vermeulen heeft bijna 40 jaar diverse managementfuncties vervuld. De laatste 20 jaar vervulde hij bij CZ hoofdkantoor een positie waarin hij de kennis van de organisatie rond zorgcontracterin...

Bekostiging

NZa: onvoldoende inzicht in gang van zaken regionale coördinatiepunten

Ouderenzorg ELV NZa

Sinds april dit jaar is er een landelijk dekkend netwerk van coördinatiepunten voor eerstelijnsverblijf van start gegaan. Als vervolgstap wordt er gekeken of deze opgezette coördinatiepunten verbre...

Fraude

Zorgfraude 2017 met miljoenen toegenomen

zorgfraude fraude ZN Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars hebben vorig jaar in totaal 1146 fraudeonderzoeken afgerond. In 311 gevallen (27 procent) is er zorgfraude vastgesteld. Het gemiddeld onterecht gedeclareerd bedrag bedraagt 86.891...

Gehandicaptenzorg

Kinderen met chronische beperking dakloos in Jeugdwet’

jeugdwet Jeugdhulp jeugdzorg gemeenten VWS

In samenwerking met andere gehandicapten- en patiëntenorganisaties vraagt Ieder(in) met klem om aandacht voor de tekortkomingen van de Jeugdwet voor jongeren met een handicap, chronische ziekte of...

Personeel

Vakbonden kondigen stiptheidsacties aan in umc’s

Acties om CAO UMC

Hoewel de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) naar aanleiding van het ultimatum had voorgesteld om een onafhankelijk bemiddelaar in de arm te nemen voor de onderhandelingen...

Regeldruk

DICA waarschuwt tegen populistische kaalslag

Eric Hans Eddes

Ernstige complicaties bij relatief eenvoudige darmkankeroperaties zijn in 2017 gedaald van 32 naar 14 procent. Er worden 11 procent minder stoma’s aangelegd bij patiënten. Patiënten met een beroert...

Transitie

De Jonge: ‘Genoeg budget gemeenten voor jeugdzorg en Wmo’

Hugo de Jonge jeugdzorg wmo sociaal domein gemeenten

Dat meldt de minister dinsdag in een Kamerbrief over Financiën in het sociaal domein. ‘Het kabinet ziet dat een aantal grote maatschappelijke opgaven vooral op decentraal niveau moeten worden aange...

Governance

RIVM: Zorgkosten stijgen naar 174 miljard in 2040

Rapport VTV RIVM 2018

De toename van de zorgkosten is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor een derde deel te wijten aan de vergrijzing en de bevolkingsgroei. Van alle zorgsectoren stijge...

Ggz

Werkdruk forensische zorg bereikt kritische grens

ggz forensische zorg

Hoeveel geld de minister uittrekt voor forensische zorg, is onbekend. ‘Dat zal onder meer afhangen van de uitkomsten van het gesprek dat ik met de sector voer’, meldt hij in een Kamerbrief. Volgens...

Ouderenzorg

600 nieuwe woningen Almere voor ouderen met zorgvraag

ouderen verpleeghuis ouderenzorg samenwerking zorg

Het aantal 70-plussers verdubbelt de komende jaren zelfs in sommige wijken in Almere. Zorggroep Almere signaleert bij cliënten een grotere behoefte aan geschikte huurwoningen in het middensegment....