Home 2019

Laatste artikelen

Fusie en samenwerking in de zorg

Mededingingswet bemoeilijkt juiste zorg op de juiste plek

Ziekenhuis Amstelland, Amsterdam UMC en twee zorgverzekeraars willen met een samenwerkingsovereenkomst ‘de juiste zorg op de juiste plek’ brengen. In de praktijk is dat lastig omdat de keuzevrijheid van de patiënt door de Mededingingswet leidend is.  
E-health
Egge van der Poel

e-Healthweek 2019: bekostiging, toezicht en kwetsbare groepen

Maandag 21 januari begint de e-healthweek 2019. Het programma omvat ruim 200 bijeenkomsten. Aandachtspunten zijn onder meer bekostiging van en toezicht op e-health en de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen.
Fusie en samenwerking in de zorg

Inspectie: rvb HMC moet zorgaanbod afstemmen met betrokkenen

Als ziekenhuis Bronovo in Den Haag sluit, is het voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van belang of de verandering in het zorgaanbod is afgestemd met betrokkenen, zoals de cliëntenraad en ketenpartners. Afstemmen is in dit geval meer dan informeren.
Innovatie
Europese

EU wil achterstand AI inlopen met grootschalig stimuleringsprogramma

De Europese Unie wil samen met Noorwegen en Zwitserland bereiken dat er volgend jaar 20 miljard euro wordt geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie. De zorg speelt in de plannen een belangrijke rol.
Duurzaamheid
Green Deal 2.0

Administratieve lasten stijgen door duurzaamheidspact

De nieuwe Green Deal heeft consequenties voor zorginstellingen. Kwartiermaker Cathy Van Beek verwacht kritiek op de extra registratielast en het aanstellen van een duurzaamheidscoördinator.
Preventie
Leefstijlinterventie

Nog veel regio’s zonder leefstijlcoach

De registratie van leefstijlcoaches in het AGB-register komt langzaam op gang. De gecombineerde leefstijlinterventie wordt sinds 1 januari 2019 vergoed vanuit de basisverzekering, maar in een veel regio’s is het nog niet beschikbaar.
Vastgoed

Antonius Zorggroep huurt bij gemeente Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder heeft het voormalige Dokter Jansencentrum van de failliet verklaarde MC Groep gekocht. Volgens de wethouder is er geen sprake van staatssteun.
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Kankerpatiënten willen informatie over ‘bijvangst’ DNA-onderzoek

Bij DNA-onderzoek bij kankerpatiënten komen soms ook andere genetische veranderingen aan het licht. Een overgrote meerderheid van de patiënten wil geïnformeerd worden over deze bijvangst.
Persoonlijk zorgdossier
Hugo van Mens

Betere communicatie arts-patiënt dankzij Eenheid van Taal

Onderzoekers van het Amsterdam UMC, Nictiz en ChipSoft werken aan een systeem voor betere communicatie tussen arts en patiënt. Dit op basis van Eenheid van Taal en Snomed CT.
Juridische zaken in de zorg
CIBG, big-register, big-registratie,

BIG-registratie vluchtelingen lang en lastig proces

Hoogopgeleide vluchtelingen komen moeilijk aan een baan in de zorg. De opname in het BIG-register is te ingewikkeld. Het CIBG herkent de signalen deels. De langdurige procedure is echter een vast gegeven, aldus de overheidsinstelling.