Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Opvoedpoli door oog van de naald

Ggz- en jeugdzorginstelling De Opvoedpoli heeft haar onenigheid met verzekeraars grotendeels bijgelegd. Dat zei Anne Punter van de Opvoedpoli tijdens een persbijeenkomst woensdagavond in Amsterdam. Grootste zorgverzekeraars Achmea is na een bezoek overtuigd van de juistheid van de declaraties van de instelling. Met verzekeraar DSW is de relatie nog altijd niet volledig hersteld.
Opvoedpoli door oog van de naald

De snel groeiende aanbieder van gezinshulp kwam vorige week in de problemen toen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met een dwangsom dreigde en eiste dat de Opvoedpoli dossiers en declaratiegegevens ter controle naar verzekeraars stuurt. Eerder liet verzekeraar DSW weten dat de Opvoedpoli niet zou willen meewerken aan controles.

Privacywetgeving

Tijdens de bijeenkomst gisteren schetst Punter de situatie. Hij is echtgenoot van Opvoedpoli-oprichter Linda Bijl en tweede man binnen de organisatie. ‘De kwestie begon toen we van DSW uit het niets een brief ontvingen met de eis dat we hen alle cliëntendossiers moesten sturen. Dat doen we uiteraard niet omdat dat tegen de privacywetgeving ingaat. Bovendien staan er zaken in die dossiers over bijvoorbeeld huiselijk geweld, die DSW niets aangaan. Als tweede klap op de vuurpijl komt de NZa met de dreiging van een dwangsom omdat we een brief van hen niet zouden hebben beantwoord. Die aangetekende brief heb ik uiteindelijk teruggevonden in een klein postsorteercentrum hier verderop. De postbode stond er zaterdag om vier uur mee voor een gesloten deur. Zaterdag is ons hoofdkantoor namelijk gesloten.’

Zweem van fraude

Volgens Punter heeft De Opvoedpoli alle zeilen bij moeten zetten om de zweem van fraude die door de publicaties van de NZa en DSW waren ontstaan, weg te nemen. ‘We zijn echt door het oog van de naald gegaan. Gisteren is hier een delegatie van zes man van Achmea een kijkje komen nemen. We hebben hen onder andere ons administratief systeem en een aantal geanonimiseerde patiëntendossiers laten zien. Ik kan zeggen dat ze zeer positief waren over onze aanpak. Momenteel zit Linda nog in mediation met CZ. Hi erin komen de partijen steeds dichter bij elkaar.

Vernieuwende zorg
De problemen ontstaan volgens Punter voornamelijk omdat De Opvoedpoli niet alleen traditionele tweedelijn-ggz levert, maar ook een vorm van gezinshulp en ondersteuning die sectoroverstijgend is. ‘Wij kijken niet alleen naar het individuele kind en indiceren niet puur diens psychische probleem, zoals gebruikelijk in de traditionele jeugd-ggz. Wij kijken naar de situatie in het gezin en op school en proberen die met alle betrokkenen te verbeteren. Dat is anders dan wat verzekeraars gewend zijn en dat verklaart wellicht de houding van DSW. Over mogelijk andere motieven van verzekeraars wil ik niet speculeren.’

Klacht

Inmiddels heeft de Opvoedpoli een bezwaar ingediend bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) over de handelwijze van de NZa.

11 reacties

 • Sanne2

  Het geheel komt over als incompetent als het gaat om PR zaken binnen de opvoedpoli. Bij positieve ontwikkelingen geniet je van het succes zonder dat kenbaar te maken aan media, collega´s en last but not least, de zorgverzekeraar zelf! Je realiseert welke positie je hebt en wacht het kundige oordeel van de zorgverzekeraar af.

 • qruun.schram

  Anders dan Anne Punter, zou ik wel graag speculeren omtrent de redenen die zorgverzekeraars hebben om de Opvoedpoli zo in het nauw te brengen. Want dat jeugdzorg onevenredig duur is en in ieder geval geen betere kwaliteit zorg levert (althans: ik ken geen onderzoek waaruit dat blijkt) dan de Opvoedpoli en met bv het Volkskrant artikel van vandaag (26-okt) over jeugdzorg in de hand, zou ik denken: zorgverzekeraars, omarm een dergelijke innovatieve, slanke, ontschotte en kosteneffectieve instelling en zoek waar ze kan groeien ten faveure van de dure mega-instellingen met hun enorme overhead en bureaucratie. Waar in de rekenmodellen van de ex-ante/ex-postverevening zit de parameter verscholen die maakt dat de Opvoedpoli klein gehouden moet worden?

 • Spreeuw

  In het vorige artikel werd de Opvoedpoli al als fraudeur weggezet. Ik wilde daar toen niet in meegaan, omdat ik uit ervaring weet hoe onfatsoenlijk zorgverzekeraars met zorgverleners omgaan. Dat blijkt nu maar weer.......

 • Herman Weggen

  De opvoedpoli heeft wel een punt. Het is volkomen onduidelijk welke medewerkers er allemaal inzage krijgen in vertrouwelijke dossiers die opgestuurd worden naar de zorgverzekeraar. Een materiële controle is prima, maar dan b.v. door 2 medewerkers van de zorgverzekeraar die de instelling bezoeken en daar inzage en uitleg krijgen. Daarmee is de privacy van cliënten maximaal gewaarborgd. Ook uitleg is belangrijk omdat medewerkers van een zorgverzekeraar de inhoud van een dossier in een specifieke sector wellicht niet goed begrijpen.

 • C. Bastiaanse

  De stelling van de Opvoedpoli dat het gebruikelijk is dat de 'traditionele' jeugd-ggz alleen naar de individuele psychische problemen van het kind kijkt is onjuist en misleidend. In de jeugd-GGZ staat de gezinsgerichte behandeling centraal. Gemiddeld besteden onze BIG-geregistreerde hulpverleners de helft van hun tijd aan effectieve hulp aan de ouders, de andere gezinsleden , scholen en andere systeemleden van het kind of de jongere met een psychische aandoening.

 • het kan beter

  Ik stoor mij aan de foto het lage decolleté. Professionals in de jeugdzorg dienen ook een voorbeeld te zijn hoe onze jeugd zich kleed. Zij moeten vroeg of laat de arbeidsmarkt op.

 • IKKE

  Privacy? Ja dat was belangrijk. Maar nu lijken we uitgeleverd te zijn aan de zorgverzekeraars waarbij kwaliteit betekent in de praktijk: bezuiniging. Wie meet er hoeveel tijd en geld verloren gaat aan de controledrift sinds het DBC-en??? Over 30 jaar als deze gifbeker leeg gedronken zal zijn komen we vast met de conclusie dat een goed opgeleide professional met beroepsethiek het beter doen( net zoals mw Schippers er nu achter komt dat een klassieker werkende wijkverpleegkundige 18.000 euro goedkoper is dan zoals het nu gaat). Een goed en adequaat voor de functie opgeleide werker is en zal altijd essentieel zijn. Met bijpassend salaris. Dat geldt ook voor m.i. voor iedereen in loondienst van hoog tot laag. Waar blijven de vette winsten gemaakt door de ZV???

 • bezorgde

  Een les die de overheid hieruit moet trekken lijkt me ook nuttig. Wanneer jeugd ggz en jeugdzorg overgeheveld worden naar het gemeentelijke Wmo budget, juist om dat totaal plaatje voor het gezin te kunnen leveren, dan is prestatie verantwoording een lastige, (want privacygevoelige ) zaak.

 • AnnePunter

  Bovenstaande reactie van Femke, Achmea, is juist. De formele conclusie volgt nog. Maar Opvoedpoli was erg blij met de positieve mondelinge evaluatie aan het eind van een dag stevige controle.

 • De Vogelvrije Huisarts

  'door oog van de naald' is ook niet echt een correcte titel..net als de vorige titel die er boven stond..

 • FemkeTheunissen

  Bovenstaande berichtgeving is onjuist en niet geverifieerd bij Achmea. Zorgvisie schrijft dat Achmea 'overtuigd is van de juistheid van de declaraties van de instelling'. Achmea heeft nog geen conclusie getrokken en de terugkoppeling aan de instelling n.a.v. ons bezoek moet ook nog plaatsvinden.

  Femke Theunissen, perswoordvoerder Achmea

Of registreer u om te kunnen reageren.