Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

ING waarschuwt voor leegstand in de ouderenzorg

Het ING Economisch Bureau verwacht dat de huidige omvang van 165.000 plaatsen in ouderenzorginstellingen in 2025 bijna gehalveerd zal zijn. In de AWBZ zal een kerncapaciteit aanwezig blijven van iets meer dan 100.000 plaatsen.
ING waarschuwt voor leegstand in de ouderenzorg

In de themavisie ‘Scheiden wonen en zorg in de AWBZ’ waarschuwt ING voor het effect van de maatregel op woningcorporaties. Omdat corporaties momenteel 50.000 plaatsen in ouderenzorginstellingen verhuren en straks minder zeker zijn van hun huurinkomsten. Bovendien krijgen corporaties met een toenemende vraag naar seniorenwoningen te maken doordat steeds meer ouderen langer zelfstandig blijven wonen en de vergrijzing verder toeneemt. Naar schatting moeten zij tot 2030 zeker 250.000 woningen aanpassen. ING stelt dat een krachtenbundeling van woningcorporaties en zorginstellingen noodzakelijk is voor een efficiënte herstructurering van de ouderenzorg. Dit vereist een gezamenlijk gedragen toekomstgerichte strategie.

Strategie

De keuze voor een strategie is volgens de ING sterk afhankelijk van de regionale omstandigheden nu en in de toekomst en de samenstelling van de vastgoedportefeuille. Te kiezen strategieën zijn het vergroten van de zorg voor zwaardere doelgroepen, investeren in multi-inzetbare zorgappartementen, herstructureren van de vastgoedportefeuille en uitbreiding van de thuiszorgcapaciteit en/of tijdelijk een alternatieve bestemming zoeken voor het vastgoed met als einddoel dit af te stoten. De keuze is sterk afhankelijk van de uitgangspositie van de zorginstelling en moet vooral bijdragen aan meer flexibiliteit in de totale portefeuille.

Moeilijk

‘Beschouw de veranderende marktomstandigheden als een gegeven, maak een grondige regio-analyse en zoek de samenwerking met de ketenpartners in de ouderenzorgsector pro actief op. Dat is maatschappelijk ondernemen met visie’, aldus sectormanager Public Sector Ceel Elemans. ´De ontwikkelrichting van de caresector is een goede maar niet zonder risico´s. Vooral die zorginstellingen die de afgelopen periode onvoldoende voortgang hebben gemaakt met de transformatie van de lichtere doelgroepen, gaan het moeilijk krijgen´, aldus sectormanager Zorg Erwin Winkel.

Congres

In oktober vindt een groot Zorgvastgoedcongres plaats waarin alle mogelijke strategieën rondom scheiden van wonen en zorg worden besproken.

Tip: Congres Kleinschalig zorgen voor ouderen
26 september 2013 | Reehorst Ede
Welke factoren leiden tot succesvol kleinschalig zorgen? Is kleinschalig zorgen geschikt voor alle medewerkers en alle bewoners (in somatiek en gehandicaptenzorg)? Tijdens het congres Kleinschalig zorgen voor ouderen zullen deze vragen worden beantwoord door vakgenoten en onderzoekers.
Meer informatie >>

2 reacties

  • Jan C

    Weet je wat ook een goede oplossing is: patienten veel en veel langer laten verblijven in verpleeg en zorginstellingen door:: ze liefdevol en betrokken te behandelen, goed en gevarieerd eten, vaker douchen dan EENMAAL PER WEEK (mijn dochter wast de hond die door allerlei vuiligheid loopt ook eenmaal per week) regelmatig mee naar buiten gaan, minder ergernis bezorgen door op tijd naar toilet en op tijd eraf (geen hartstress) op tijd en de goede medicijnen EN MET WATER, en eenpersoonskamers (dan willen ze ook langer leven)
    Dan heb je veel en veel langer patienten (dus geld van de AWBZ) en door eenpersoonskamers kom je nu al even tekort dus leegstand is er de eerste 20 jaar niet bij. Wie dan leeft wie dan zorgt, is immers ook de slogan van veel verzorgenden

  • adje rem

    De ouderenzorg lijdt minder onder de leegstand in het vastgoed dan onder de leeghoofdigheid van 'mensen', zoals ene Karel verweij (ex-Cordaan) , die nu zorginstelling Thebe in Brabant naar de ondergang (be)stuurt. Lees net dat daar 200 werkenden ontslag krijgen . Er wordt beweerd dat 'Transitie '( ook zo'n mooi woord) noodzakelijk is in de ZORG, maar neem dan eens echte bestuurders in plaats van de huidige Ont-slagers en ontslagvergoedingeninners .

Of registreer u om te kunnen reageren.