Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NZa verwacht groot aantal fusiemeldingen

Een speciaal team van de NZa dat fusietoetsen beoordeelt, verwacht een behoorlijk aantal meldingen voor 2014. Vooralsnog is er slechts één fusiemelding binnen, zo laat de NZa weten.
NZa verwacht groot aantal fusiemeldingen

De verwachting hangt samen met het aantal fusies dat is aangemeld bij de ACM en waar de ACM nog geen besluit over heeft genomen, volgens NZa-woordvoerder Jaco van Lambalgen. 'Die fusies zijn nog niet geëffectueerd en moeten nog aan ons worden voorgelegd. Het gaat dan om een stuk of tien fusies, bijvoorbeeld om die tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Rivas-groep, of het Diaconessenhuis Leiden en de Stichting Rijnland Zorggroep.'

Fusiemeldingen ACM

Zorginstellingen hebben eind 2013 in groten getale hun fusie gemeld bij de ACM. 'Het heeft waarschijnlijk te maken met de veranderde procedure', zegt ACM-woordvoerder Murco Mijnlieff. Hij legt uit dat zorginstellingen door de veranderde procedure eerst langs de NZa moeten. 'Zorginstellingen kunnen de NZa dus niet ontlopen met deze stap. De fusietoets van de NZa geldt voor alle concentraties die op 1 januari 2014 nog niet tot stand zijn gekomen en daarmee vanzelfsprekend ook voor de concentraties die net voor 1 januari zijn gemeld.'

Fusie-eisen NZa

Tot 2014 konden zorginstellingen nog gebruikmaken van de 'oude route'. Eerst melden bij de ACM en vervolgens bij de NZa. Vanaf dit jaar is de volgorde omgewisseld. Wanneer een zorginstelling zich bij de NZa meldt, moeten zij aantonen dat cliënten, personeel en andere betrokkenen zorgvuldig zijn geraadpleegd. De informatie die daaruit voorkomt, moet zorgvuldig meegenomen worden in de besluitvorming tot concentratie. Tot slot moeten zorginstellingen aantonen dat de verlening van cruciale zorg niet in gevaar komt. De toetsen van de NZa en ACM overlappen niet, maar de toets van de ACM kan in een vroeger stadium van het concentratietraject worden gestart.

Vertraging door nieuwe route

Weijer Verloren van Themaat, fusiedeskundige bij advocatenkantoor Houthoff Buruma, stelde eerder in een opiniestuk op Zorgvisie dat hij verwacht dat fusies door het nieuwe traject vertragingen oplopen. 'Formeel moet de NZa binnen vier weken klaar zijn met de procedure, net zoals de ACM. Maar bij onduidelijkheden zetten deze toezichthouders de klok stil en kan de route maanden in beslag nemen.' Ook de NZa sluit niet uit dat fusies vertraagd worden. 'De toets die de NZa doet vereist dat partijen al meer concreet weten hoe de fusie eruit gaat zien. Omdat de NZa toetst vóórdat de ACM een besluit neemt, kan het moment waarop partijen hun fusie bij de ACM melden later in het fusieproces zijn dan voorheen. Dat kan ertoe leiden dat de doorlooptijd van de fusie langer is. De NZa heeft in principe vier weken de tijd om over een fusie te beslissen,  maar als we aanvullende vragen hebben en er bepaalde zaken verder uitgezocht moeten worden kan dat langer worden.'

Veelgestelde vragen

Van Lambalgen: 'We krijgen sinds eind vorig jaar veel  vragen van zorgaanbieders en de juridisch adviseurs van zorgaanbieders, die willen weten of en hoe ze fusies bij ons moeten aanmelden. Voor antwoorden op veel gestelde vragen kunnen organisaties terecht op onze website.'

Of registreer u om te kunnen reageren.