Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Beschuldiging upcoding is onterecht’

Zorgaccent mag niet meer zelf indiceren. Zorgbestuurder Irma Harmelink verzet zich tegen de suggestie dat de fouten bij de indicatiestelling iets te maken hebben met upcoding. ‘We besparen juist veel geld.’
‘Beschuldiging upcoding is onterecht’

De Twentste zorgaanbieder Zorgaccent is een van de 26 zorginstellingen die van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) niet meer zelf mogen indiceren, omdat ze te veel fouten maken. In de berichtgeving in diverse media legde het CIZ de link tussen intrekken van het mandaat om te indiceren en upcoding: zorgaanbieders indiceren met opzet te veel uren zorg om zo meer omzet te genereren. Dat schiet bij zorgbestuurder Irma Harmelink in het verkeerde keelgat, zo schrijft ze in een brief aan het CIZ. Zorgaccent declareert juist veel minder uren zorg dan het zou mogen volgens de regels.

Minder declareren dan indicatie

Zorgaccent heeft in de eerste negen maanden van 2013 284.323,10 euro gedeclareerd. Volgens de regels van het zorgkantoor had dat gezien het aantal geïndiceerde zorguren 361.323,10 euro mogen zijn, zo blijkt uit een bijlage bij de brief. Dat Zorgaccent minder uren levert dan er in de indicatie staat is geen toeval, legt Harmelink uit. 'Dat is een direct gevolg van onze werkwijze. We werken met zelfsturende, wijkgerichte teams die inzetten op de zelfredzaamheid van mensen. De zorgverleners proberen mensen te activeren en dat lukt. We bevorderen de zelfredzaamheid en verminderen de zorgconsumptie. Cliënten zijn zeer tevreden, blijkt uit onderzoek.'

Indicatiestelling is te complex

Harmelink vindt dat haar medewerkers applaus verdienen. In plaats daarvan krijgen ze straf. Ze mogen van het CIZ niet meer zelf indiceren, omdat de medewerkers te veel systeemfouten maken bij de indicatiestelling. Harmelink wijt dit aan de complexiteit van het systeem van indiceren. Dat is zo ingewikkeld dat alleen mensen met specialistische kennis er goed mee kunnen werken. Het CIZ heeft Zorgaccent geadviseerd om hiervoor een aparte afdeling op te zetten, maar Zorgaccent heeft deze juist net afgeschaft uit de overtuiging dat de indicatiestelling het beste kan worden gedaan door een zorgverlener die inschat hoeveel zorg nodig is.

Meer bureaucratie en overhead

Harmelink is niet van plan dit CIZ-advies op te volgen. 'Dan gaan we meer overheadkosten maken. Het hele indicatieproces wordt veel bureaucratischer. Voor cliënten wordt het veel ondoorzichtiger, omdat de indicatiestelling dan door mensen op kantoor wordt gedaan in plaats van door de zorgverleners. Dat voegt niets toe voor cliënten. In het regeerakkoord staat nota bene dat we de bureaucratie en de overhead moeten terugdringen.'

3 reacties

 • Geeske

  Wat was het percentage upcoding bij jullie dan eigenlijk? Mandatering wordt pas ingetrokken als je minimaal 6 maanden niet volgens beleidsregels indiceert, toch?

 • Rob

  Het CIZ spreekt niet van upcoding indien er slecht wordt geïndiceerd. Slecht indiceren leidt soms tot hogere en soms tot lagere indicaties. Dat is geen probleem. Het CIZ spreekt van upcoding wanneer dit systematisch gebeurd. Dat is niet slecht indiceren, maar strategisch indiceren. Uit eerder onderzoek bleek dat dit vaker voorkomt. Vervolgens ontneemt het CIZ de organisaties waarbij het meest strategisch wordt geïndiceerd, de mogelijkheid om zelf te indiceren.

  Kortom, Zorgaccent was niet een beetje fout door een complex systeem, maar misbruikte dat systeem op een strategische wijze en erger dan de meeste andere organisaties.

  Dat niet alle declarabele uren werden gedeclareerd is gebruikelijk en zien we ook bij andere organisaties.

  Harmelink heeft geluk dat het bestuur en de PR-afdeling van het CIZ de grootste angsthazen zijn in de zorg, want als het CIZ met anonieme voorbeelden naar buiten zou komen van de indicatiestelling van Zorgaccent dan zou haar organisatie zo te kijk staan dat ze zelf mogelijk haar baan zou verliezen. Helaas zal dat echter niet gebeuren.

 • GKMitrasing

  Tja.. hoe bureaucratie en zorgverlening met elkaar botsen...
  Doet me denken aan het regelarme experiment dat voor méér regels zorgde.
  Moedig van Mw Harmelink om zo naar buiten te komen.

Of registreer u om te kunnen reageren.