Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Winstuitkering verhoogt kwaliteit en dienstverlening’

Investeerders in de zorg hebben er belang bij dat ziekenhuizen uitblinken in kwaliteit en dienstverlening, omdat dit meer patiënten aantrekt. Dat stellen Pia Dijkstra (D66), Arno Rutte (VVD) en Lea Bouwmeester (PvdA) in een Tweede Kamerdebat over winstuitkering in de zorg op 26 juni 2014.
‘Winstuitkering verhoogt kwaliteit en dienstverlening’
Foto: ANP - Koen Suyk

De drie verwachten ook dat ziekenhuisorganisaties efficiënter gaan werken en meer zullen innoveren. Minister Schippers, eveneens voorstander van winstuitkering, denkt eveneens dat kwaliteit, dienstverlening en doelmatigheid zullen verbeteren.

Winst uitkeren in de zorg

Door het uitkeren van winst mogelijk te maken, moet het voor ziekenhuizen makkelijker worden om risicodragend kapitaal aan te trekken. Het is voor veel ziekenhuizen lastig om leningen af te sluiten, omdat banken de risico's te groot vinden. Het onderwerp ligt gevoelig in de politiek. Tegenstanders verwachten dat zorgverzekeraars (minderheids)aandeelhouder willen worden of vrezen voor "cowboys en sprinkhanen". Tijdens het debat kwamen deze bezwaren opnieuw naar voren. 'We moeten van de zorg geen markt maken', vindt Renske Leijten (SP). Arie Slob (ChristenUnie) betoogt dat ziekenhuizen publieke belangen moeten dienen, en geen private. 'Zorggeld hoort niet in de zakken van investeerders te verdwijnen', stelt Bruins Slot (CDA). Reinette Klever (PVV) is geen principieel tegenstander, maar ziet veel meer risico's dan voordelen.

Meerderheid in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer stemt op 1 juli over het wetsvoorstel en ingediende moties. Het wetsvoorstel zal naar verwachting worden aangenomen omdat voorstanders VVD, PvdA en D66 een meerderheid vormen. Tijdens het debat zijn twee moties ingediend.

Motie 1: wijziging van statuten

De eerste motie is ingediend door Hanke Bruins Slot (CDA). In de motie verzoekt zij dat substantiële wijzigingen van statuten van ziekenhuizen voorgelegd moeten worden aan het CIBG. Het CIBG toetst deze statuten en kijkt of daarin de aard van de organisatie wordt weergegeven. Bruins Slot: 'In de statuten van een ziekenhuis staat keurig waarvoor het ziekenhuis in het leven is geroepen: voor het verrichten van kwalitatief goede zorg, voor het besteden van aandacht aan goede zorg in de regio. Het CDA deelt de opvatting dat de statuten het meest belangrijke instrument zijn. In de statuten staat immers waarvoor een ziekenhuis op aarde is. Je zou in ieder geval dus ook moeten voorkomen dat die statuten zodanig gewijzigd kunnen worden dat er op een gegeven moment in staat: dit ziekenhuis is in het leven geroepen om vooral veel winst voor aandeelhouders voor elkaar te krijgen.

Motie 2: bestuurders hoofdelijk aansprakelijk

De tweede motie komt van Renske Leijten. Zij wil met de motie regelen dat er bij een faillissement van een ziekenhuis altijd een onderzoek komt naar de handelswijze van bestuurders. Daarbij moet ook worden beoordeeld of bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Leijten verwijst daarbij naar Schippers die spreekt over een 'ordinaire ruzie' bij het Slotervaartziekenhuis. 'Ik ben het met haar eens, maar dit is wel een van de dingen die kunnen gebeuren als er meerdere eigenaren zijn die niet met elkaar door één deur kunnen als het gaat over de toekomst van het ziekenhuis.'

Eerste Kamer

Het probleem met de politieke acceptatie van de winstuitkering zit in de Eerste Kamer. Schippers heeft in de Senaat de steun nodig van de kleine christelijke partijen of het CDA. De CDA-Senaatsfractie lijkt niet op voorhand tegen, ofschoon in het verkiezingsprogramma staat dat de partij tegen winstuitkering is. 'Het CDA is tegen kapitalistische durfinvesteerders die voor kortetermijnwinsten gaan', zegt CDA-Senator Anne Flierma tegen Zorgvisie. 'We willen niet dat hedgefondsen geld uit ziekenhuizen trekken. Maar als grote institutionele beleggers, zoals PGGM, investeren in de zorg, dan moeten ze een rendement op geïnvesteerd vermogen kunnen krijgen. Daar is niets mis mee. Als ziekenhuizen geld lenen van banken, betalen ze daar ook een vergoeding voor in de vorm van rente.'

Winstuitkering

Over winstuitkering in de zorg wordt al jaren gesproken. De zorg is er volgens velen nog niet klaar voor, maar hoe kan winstuitkering toch mogelijk gemaakt worden? Of moet het voor altijd verboden worden binnen de zorg? In het dossier kunt u uw mening vormen.
Bekijk het dossier

 

 

 

 

Eén reactie

  • j

    Wat zin er toch tegenwoordig veel gestoorde bedenkers die denken dat zij het allemaal goed bedenken. Zitten zelf natuurlijk goed in de olie!

Of registreer u om te kunnen reageren.