Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Sociale plannen drukken resultaat AWBZ-instellingen

Sociale plannen voor de afvloeiing van personeel hebben de resultaten van AWBZ-instellingen in 2013 ondermijnd. In totaal is 1,4 miljard euro aan voorzieningen geboekt waarvan een groot deel voor personeelsreductie. Dat blijkt uit een analyse van vierhonderd jaarrekeningen door accountant- en adviesbureau BDO.
Sociale plannen drukken resultaat AWBZ-instellingen

'Vooral in 2013 zijn massaal reserveringen getroffen voor het gedwongen moeten laten afvloeien van personeel. Dit is het rechtstreekse gevolg van het beleid dat de overheid heeft ingezet', aldus BDO. Mike Tagage, partner van de BDO Branchegroep Zorg schat dat de omvang van de voorzieningen voor sociale plannen op 300 miljoen tot 500 miljoen euro. 'Dat is een omvang die we nog nooit hebben gezien. Ik verwacht dat dit niveau dit jaar niet wordt bereikt', aldus Tagage.

Fors hoog

Vorig jaar is bijna 200 miljoen euro meer aan de voorzieningen toegevoegd dan het jaar daarvoor. De fors hogere voorzieningen zetten de resultaten en de liquiditeit onder druk. Dit kan volgens BDO negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de zorg. De accountants hebben vierhonderd jaarverslagen beoordeeld. Daar waren geen jaarverslagen bij van ziekenhuizen en slechts 42 jaarverslagen van ggz-instellingen. De onderzochte instellingen rapporteren een gezamenlijk resultaat van 401 miljoen euro. Dit bedrag ligt 40 procent lager dan een jaar geleden.

Onder druk

In de gehandicaptenzorg is de financiële pijn het grootst. Hier is sprake van een halvering van het resultaat, zoals uit de gepubliceerde cijfers van 77 instellingen naar voren komt. Van deze instellingen is 17 procent in de rode cijfers gekomen tegen 3 procent vorig jaar. Ook de VVT-sector heeft het zwaar. De instellingen in de ouderenzorg en de thuiszorg zagen het resultaat met gemiddeld 40 procent afnemen. Het aantal instellingen met een negatief resultaat verdubbelde naar 34.

In de ggz-sector is tot nu toe de daling van het resultaat het laagst. De cijfers van de 42 instellingen die geen gebruik hebben gemaakt van de uitsteloptie tot publicatie laten een gezamenlijke resultaatteruggang zien van 8,5 procent. Chris van den Haak, voorzitter van de BDO Branchegroep Zorg: 'Ook deze sector staat zwaar onder druk. Niet alleen met de vele onduidelijke regels. Wij verwachten dat het ergste nog moet komen.'

Solvabiliteit

Ondanks de lagere resultaten is de solvabiliteit van de vierhonderd onderzochte instellingen toegenomen tot 28,7 procent. Daarmee bevindt dit kengetal zich ruim boven de norm die banken en het waarborgfonds aan zorginstellingen stellen.

Liquiditeit onder druk

Volgens BDO komt de liquiditeit steeds meer onder druk te staan. Dit blijkt vooral uit de ontwikkeling en samenstelling van de kasstromen. De operationele kasstroom is gedaald van 2,7 miljard euro naar 1,8 miljard euro. De investeringskasstroom bedroeg eind 2013 1,5 miljard euro en is daarmee 0,2 miljard euro lager dan in 2012. De financieringskasstroom is gedaald naar 94,8 miljoen euro; die was in 2012 170,9 miljoen euro.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Of registreer u om te kunnen reageren.