Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Dijsselbloem wil alle medisch specialisten in loondienst

Als het aan minister Dijsselbloem van Financiën ligt, gaan alle medisch in loondienst. Op die manier zijn de uitgaven van de zorg beter te beheersen. Dijsselbloem wil af van ‘schijnconstructies’ van ondernemerschap van medisch specialisten.
© Minister van Financiën Dijsselbloem
© Minister van Financiën Dijsselbloem

Dat staat in een interne mail van minister Jeroen Dijsselbloem, in het bezit van Zorgvisie, die hij 16 oktober 2014 heeft gestuurd aan zijn collega's in het kabinet. Dijsselbloem stuurde de mail naar aanleiding van berichtgeving op diezelfde dag in Zorgvisie: 'Fiscus geeft groen licht voor supermaatschap'.

Interne mail Dijsselbloem

Dijsselbloem schrijft in de mail dat hij het bericht op Zorgvisie 'zorgwekkend' vindt: 'De ontwikkeling die we, kabinet, willen is dat de "schijnconstructie" van ondernemerschap binnen ziekenhuisorganisaties ophoudt en dat specialisten gewoon in dienst van het ziekenhuis komen. Belangrijkste reden voor dat laatste is kostenbeheersing. Het management van onze ziekenhuizen is, gegeven de zwakke positie tov de maatschappen, onvoldoende in staat om de kosten te beheersen. Wat wel van hen wordt geëist door verzekeraars. En terecht! We moeten nu druk op de specialisten houden. Dat betekent dus geen nieuwe fiscale constructies (supermaatschap?) om toch weer ondernemersfaciliteiten te kunnen behouden. Graag bevestig ik dat dit ook ons beleid is en dat de BD (Belastingdienst, red.) langs deze lijn werkt.'

Schippers: reële keuze loondienst of vrijgevestigd

De opvatting sluit aan bij het regeerakkoord, waarin staat dat het fiscale ondernemerschap van medisch specialisten verdwijnt als per 1 januari 2015 het specialistenhonorarium onderdeel is van het ziekenhuisbudget. Echter, minister Schippers van VWS heeft op 16 juli 2013 een bestuurlijk hoofdlijnenakkoord gesloten, met de Orde van Medisch Specialisten (tegenwoordig Federatie Medisch Specialisten, FMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), waarin staat dat vrijgevestigde medisch specialisten een reële keuze moeten behouden of ze in loondienst willen of dat ze vrijgevestigd medisch specialist willen blijven. Het akkoord was een succes voor de Federatie, die onder aanvoering van voorzitter Frank de Grave, een partijgenoot van minister Edith Schippers van VWS, een stevige lobby  heeft gevoerd voor behoud van het fiscale ondernemerschap.

Behoud fiscale ondernemerschap

Daarna volgde een periode van intensief overleg om het fiscale ondernemerschap ook echt te faciliteren.  Daarbij zijn naast VWS, de NVZ en de Orde ook Financiën en de Belastingdienst betrokken. Dat heeft in december 2013 geleid tot een gezamenlijke afspraak over vier fiscale modellen waarbij medisch specialisten voor de fiscus hun ondernemerschap behouden. Cruciaal daarbij is dat ze echte ondernemersrisico's moeten lopen in de vorm van investeringen en personeelskosten.

Dijsselbloem haalt bakzeil

Deze lijn is ook terug te vinden in een brief van Schippers aan de Tweede Kamer, geaccodeerd  door Financiën, van 31 oktober 2014, dus na de interne mail van Dijsselbloem. Financiën gaat dus akkoord met behoud van fiscaal ondernemerschap, maar als het aan Dijsselbloem ligt dan gaan de specialisten in loondienst. Opmerkelijk is dat minister Schippers in haar brief van 31 oktober 2014 ook nadrukkelijk meldt dat medisch specialisten en ziekenhuizen er goed aan doen zich voor te bereiden op eventuele negatieve beschikkingen van de fiscus: 'Van belang vind ik ook dat ziekenhuizen zich afdoende voorbereiden op een onverhoopt negatieve beoordeling door de Belastingdienst. Een open gesprek tussen de raad van bestuur en medische staf over de gevolgen van bijvoorbeeld een fictief loondienstverband is van belang voor de bestuurbaarheid van het ziekenhuis.'

Belastingdienst oordeelt achteraf

Of medisch specialisten vrijgevestigd zijn, is nu aan de Belastingdienst om te bepalen. Die beoordeelt achteraf, elk geval op zichzelf. Het zijn de lokale belastinginspecteurs die een Salomonsoordeel zullen vellen op basis van de Wet Inkomstenbelasting 2001. De mail van Dijsselbloem roept de vraag op hoe onafhankelijk ze deze afweging kunnen maken. Het ultieme oordeel zal eventueel de rechter geven.

13 reacties

 • ingMSchmidt

  De brief van Dijsselbloem is van 2014 en we zijn nog geen steek verder. Ook zeer kansrijke integrale technologische innovatie benodigd voor meer efficiency en kostenbeheersing wordt zo goed als onmogelijk gemaakt. Het is maar goed dat ziekenhuizen een waterleiding hebben want die zou je er nu niet meer in krijgen.

 • Frank D

  Hier komt wat mij betreft de aap uit de mouw.
  Het stuk kostenbeheersing zit hem niet in het in loondienst brengen van de specialisten (te gering percentage kostenreductie tov het totaal van de kosten) maar in het afpakken van "macht". De ziekehuisdirectie gaat nu samen met de zorgverzekeraar bepalen wat de arts/ specialist mag doen. Welke (goedkope en inferieure) materialen er gebruikt mogen gaan worden,etc.
  De werkelijke kosten komen mijns inziens uit de schaalvergroting bij zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars. De afstand van de patient en diens behandelaar tot "het geld" wordt steeds groter omdat daar steeds meer mensen en management tussen wordt gezet. Er zijn bijzonder weinig voorbeelden van schaalvergroting, die in de huidige omvang wordt gezien, die met kosten reductie gepaard gaan.
  Natuurlijk is er kostenreductie nodig en die kan zeker nog verder behaald worden maar als een arts / specialist niet gefaciliteerd wordt de zorg te bieden die optimaal is voor de patient zal goedkoop wederom duurkoop blijken te zijn.
  De kwaliteit van de gezondheidzorg en de motivatie van degenen die dit moeten bieden zal in een neerwaartse spiraal terecht dreigen te komen. Dat probleem vervolgens oplossen, dat is pas duur....

 • jebman

  Maatschappen zijn een achterhaald vehikel. Heel veel medisch specialisten zijn helemaal geen ondernemer in de zin van de belastingdienst, geen debiteurenrisico, 1 opdrachtgever, vaste werkplek, gezagsverhouding met ziekenhuis, geen eigen prijsstelling, geen eigen echte facturatie geen eigen personeel.

  Nu gaan ze wel opeens bij de buren een dagje waarnemen om een 2e opdrachtgever te hebben of een chef de clinique in dienst nemen etc.

  Maar de kosten zitten niet bij de dokters maar bij de verzekeraars en bureaucratie.
  En een eenvoudige oplossing voor de goodwill is er ook niet, alhoewel dat natuurlijk ook gewoon onder het "bedrijfsrisico" valt. De laatste jaren was het al erg onzeker allemaal dus wie nu heeft betaald wist wat het risico zou zijn. En de oudere goodwill is al lang verrekend / fiscaal afgeschreven cq geind dmv toetreding nieuwe maten die zich moeten inkopen.

 • Cyedema

  kostenbeheersing
  specialisten in loondienst leidt tot aanzienlijk productieverlies en er zullen vele specialisten bij moeten komen in loondienst om dat te compenseren, als die er al zijn. Bovendien moet in geval van nationalisatie de goodwill gecompenseerd worden. De loonkosten specialisten zijn slechts 4 a 5 % van het totaal dus daar zitten de kosten niet, laat staan de kosten beheersing. Zoek dat in de allesoverheersende burocratie , controle drift en het dbc /icd 10 debacle. Wat een partijpolitiek geblaat.

 • ziekmakend

  En dan wordt de masters studie geneeskunde ook gewoon betaald als werken ipv verder opbouwen studieschulden?
  Verder blijf ik benieuwd naar neutraal onderzoek hoeveel duurder de zorg is geworden door de marktwerking en invoering DBC.....dat gedrocht van de VVD

 • tvadek

  Wat is de reden dat zorgvisie dit bericht nu plaatst ? Afgezien van het feit dat de kosten van de specialist 10 % van de rekening bedragen en de ziekenhuiskosten 90 % bedragen , bestaat er een fundamenteel onjuiste gedachte dat de medisch specialisten verantwoordelijk zijn voor de hoge ziekenhuiskosten.
  De ondernemende specialisten zoeken juist naar mogelijkheden om de kosten te verminderen , maar stuiten daar continue op systemen en ziekenhuisorganisaties die dan ( mee) moeten veranderen . Gemakkelijkste weg om je positie in de politiek en in een bestuur te handhaven is om de schuld bij anderen te deponeren en de lusten zelf te consumeren . Waarvan akte ! De patiënt betaalt de factuur die alle mensen die niets bijdragen aan de zorg sturen, over de rug van de werkelijke providers . De heer Dijsselbloem voorop !

 • jwwirds

  Dit is geen nieuws toch? Het gaat om een mail uit 2014 waarna er alsnog een andere regeling door het kabinet is getroffen.

 • info@hyconsult.nl

  Loondienst zal de positie van de medisch specialisten in de professionele ziekenhuisorganisatie niet wezenlijk veranderen ten opzichte van het ziekenhuisbestuur. Dat is een illusie. Wel zullen de kosten toenemen als gevolg van een lagere productie en een 1,4% factor loonsom.

  Hygieia consultants

 • Qzo

  Betekent in loondienst ook minder verdienen dan de Balkenende-norm?

 • robbar

  In plaats van problemen echt oplossen gaan we weer met z'n allen naar links. En als het over tien jaar weer niet goed gaat gaan we weer met z'n allen naar rechts. Horendol word je ervan. Van politici die totaal niet weten wat er gebeurd en hoe het opgelost moet worden.

 • Tante Annie

  Gewoon terug naar het aloude Ziekenfonds...dan is alles in 1 keer opgelost...alleen voor 1 en 1 voor allen :)

 • eduardstomp

  Wat zouden voor- en nadelen zijn, met name voor de patiënt? Organisatie (evenals fiscale beloningsstructuur) van zorg is niet altijd afgestemd op het patiëntbelang. Maakt het verschil voor de patiënt en de kwaliteit van de behandeling? Indien niet, dan de goedkoopste beloningsoptie kiezen, indien wel, dan de beste optie voor de patiënt toepassen.

 • rkam

  Ja, doen.

Of registreer u om te kunnen reageren.