Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn wil 'thuiszorgcode' niet verplichten

Staatssecretaris Martin van Rijn wil de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning niet verplicht opleggen. Hij zal er wel alles aan doen om de partijen ‘te enthousiasmeren’ de Code te ondertekenen.
Van Rijn wil 'thuiszorgcode' niet verplichten

Dat zei de staatssecretaris op 2 december tijdens het debat over de Wmo in de Tweede Kamer.

Verantwoordelijk marktgedrag

Volgende week verschijnt het advies van de Transitiecommissie sociaal domein over de Code verantwoordelijk marktgedrag thuiszorgondersteuning. Deze Code regelt dat aanbieders, gemeenten en CNV Zorg & Welzijn fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden centraal stellen bij de inkoop van huishoudelijke hulp. Ondertekening is vrijwillig. Vooruitlopend op het te verschijnen advies drongen de SP en PvdA aan op een toezegging van Van Rijn de Code verplicht te stellen, in lijn met het advies van de Transitiecommissie. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via een amvb. Van Rijn antwoordde daarop dat hij deze oproep 'goed heeft begrepen.'

Thuiszorg

Eerst wil de staatssecretaris de resultaten afwachten van het bestuurlijk overleg dat hij voert met de vakbonden, thuiszorgaanbieders en gemeenten over de thuiszorg en met name de huishoudelijke hulp. Tijdens deze overleggen moet duidelijk worden wat het perspectief is van de arbeidsmarkt voor huishoudelijke hulp en of er sprake is van 'fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en fatsoenlijke banen'. Hij zegde toe de Kamer hierover binnen twee weken te informeren en ook te laten weten of 'de huidige randvoorwaarden nadere maatregelen vereisen'.

Zorg dichtbij

Van Rijn wees erop dat gemeenten moeten zorgen dat zij fatsoenlijke afspraken maken die leiden tot redelijke lonen. Hij voegde daaraan toe dat dit allemaal al in de wet is geregeld. Als gemeenten zich niet aan de wet houden, kan de staatssecretaris ingrijpen. Maar Van Rijn wil ook dat gemeenten de vrijheid houden om afspraken te maken over nieuwe zorgvormen. 'Dat is immers het gevolg van wat we hebben afgesproken: meer vrijheid voor de gemeenten om zorg dichtbij te regelen.'

Gemeenten

Een extra stimulans voor de partijen in de thuiszorg zou nu de Code verantwoordelijk marktgedrag zijn. Van Rijn zegt daar hoge verwachtingen van te hebben. Gemeenten zouden niet alleen moeten kijken naar de laagste prijs maar zich er ook rekenschap van moeten geven of instellingen hun werkgeverschap wel kunnen nakomen. Hij hoopt dat de partijen volgende week de Code zullen ondertekenen. Mocht blijken dat verantwoord marktgedrag in de praktijk niet werkt, zal hij kijken of er extra regels nodig zijn. Van Rijn: 'Als er aanvullende wetgeving nodig is, zal ik niet aarzelen.'

Huishoudelijke hulp

Van Rijn is niet van plan een basistarief voor huishoudelijke hulp op te stellen, zoals het CDA, de PvdA en de SP vroegen. Hij zegt bang te zijn dat dit dan meteen als maximum tarief wordt aangegrepen. De kostprijzen verschillen per regio en per soort instelling. Hij wil dit aan de gemeenten overlaten.

Dossier Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Bekijk het dossier.

6 reacties

 • Frank Conijn

  En wat heeft deze exercitie van dit kabinet -- die zoals hierboven gemeld inderdaad in de basis ook werd gesteund door D'66 en de drie christelijke partijen -- nu opgeleverd, aan netto bezuiniging?

  De massaontslagen bij de thuiszorgbedrijven hebben tot gevolg dat het beroep op WW-uitkeringen toeneemt. Is dat in tijden van hoge werkloosheid -- die met de instroom van de vluchtelingen/gelukszoekers nog heel lang zullen duren -- sociaal-maatschappelijk al verwerpelijk, financieel schiet het ook weinig op.

  En tegelijkertijd neemt de kwaliteit van zorg af? Triest beleid. Heel triest.

 • P. Spekkoper

  Een grof schandaal, het beleid van deze man!!! Dat overigens volgens Wouke van Scherrenburg gisteren in Pauw in de basis niet alleen gesteund werd door VVD en PvdA, maar ook door D66, CDA, CU en SGP!!

 • MJMellema

  Van Rijn en de PvdA? Die maken zich drukker om kilo-knallers dan om de zwakkere, hulpbehoevende, oudere mensen in de samenleving, die deze samenleving notabene hebben opgebouwd!!

 • Hans Hofman

  Hoe belachelijk kan het zijn: het rijk verlaagd continue de bijdrage en de gemeentes die toch al krap zitten in het geld mogen voor de strop opdraaien! Als Van Rijn een vent is gaat hij met de zorgaanbieders en zorgverleners aan tafel zitten om over dit probleem te praten. Als dit marktwerking is dan wordt het tijd dat dit kabinet verdwijnt.

 • alphatrots

  Natuurlijk kan die belachelijke code niet verplicht worden gesteld. Die gaat binnenkort waarschijnlijk zelfs door de ACM verboden worden vanwege de daarin opgenomen, bij wet verboden, prijsafspraken.

 • Robocop

  Niet verplichte codes zijn een wassen neus, zie ook tabaksplant bij de banken. Steek er dan gewoon geen energie in.
  Van Rijn geeft de gemeentes veel ruimte. De gevolgen daarvan worden nu al duidelijk. Ik voorspel dat de thuis zorg de komende jaren verder richting het putje gaat tot het moment dat te veel schandalen en rechtszaken een corrigerende beweging inzetten. Van Rijn heeft niet de wil om dit te voorkomen.

Of registreer u om te kunnen reageren.