Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Knip wijkverpleging stopt per 2017

Staatssecretaris Van Rijn gaat ervoor zorgen dat er vanaf 2017 geen verschillende wijkverpleegkundigen (S1 / S2) meer bestaan. Er komt tegelijkertijd ruimte voor prestatiebeloning en populatiegebonden bekostiging. Dat schrijft hij in een Kamerbrief over de bekostiging van wijkverpleging.
Knip wijkverpleging stopt per 2017
Foto: ANP Jerry Lampen

In de praktijk is er in de wijkverpleging een knip ontstaan. Wijkverpleegkundigen hebben daardoor soms aparte rollen. De S2-wijkverpleegkundige richt zich op indicatiestelling en zorgverlening. De S1-wijkverpleegkundige houdt zich bezig met de verbinding van het medische en het sociale domein en preventie. De knip nodigt wijkverpleegkundigen niet uit om over de grenzen van het eigen domein heen te kijken. Van Rijn wil daarom zo snel mogelijk af van deze knip.

Einde knip wijkverpleegkunde

Toch stelt van Rijn dat de knip ook voordelen heeft. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders vertellen Van Rijn dat de scheiding wel goed heeft gewerkt voor het leggen van de verbinding tussen het medische en het sociale domein en het op gang brengen van het maken van afspraken tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Deze afspraken zijn nog niet vanzelfsprekend en de partijen vinden het daarom te vroeg om de situatie nu al te veranderen. Om te voorkomen dat de knip geïnstitutionaliseerd wordt, zal vanaf 2017 geen sprake meer zijn van een prestatie wijkgericht werken.

Populatiegebonden bekostiging

Lokale partijen krijgen van 2016 de mogelijkheid om een vast bedrag per cliënt te declareren op basis van de samenstelling van de populatie. De NZa neemt daarvoor een extra beleidsregel op in de Wet marktordening gezondheidszorg zodat bij partijen bij wijze van experiment af kunnen wijken van de reguliere bekostiging (uurtje factuurtje).

Prestatiebeloning

De populatiegebonden bekostiging schept tegelijkertijd ruimte om goede resultaten te belonen. Zo wordt het mogelijk om het geld dat vrijkomt, als een aanbieder bijvoorbeeld met minder uren goede en passende zorg levert, te investeren in innovatie. Hoe dat precies werkt, is nog onduidelijk. Van Rijn gaat daarvoor de komende tijd met partijen in gesprek om de mogelijkheden te verkennen.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.