Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Besparing Wlz nauwelijks haalbaar

Het is zeer onzeker of het kabinet de geplande bezuiniging van 0,5 miljard euro op de langdurige zorg aan ouderen en chronisch zieken gaat halen.
Besparing Wlz nauwelijks haalbaar

Dat constateert de Algemene Rekenkamer in een dinsdag verschenen rapport.

Langdurige zorg

Er bestaan substantiële verschillen tussen regio's in aantallen mensen die langdurige zorg gebruiken en de omvang daarvan. Of en hoeveel langdurige zorg iemand gebruikt, wordt vooral bepaald door voor de hand liggende factoren als de gezondheid van de patiënt, de leeftijd en de samenstelling van het huishouden en het inkomen. Op deze factoren heeft de overheid relatief weinig invloed. Dit betekent dat de minister op dit moment over onvoldoende onderbouwing en onvoldoende concrete handvatten beschikt om de ingeboekte besparing te realiseren.

Regionale verschillen

Diepgaander onderzoek is volgens de Rekenkamer nodig om vast te stellen of doelmatiger gebruik van langdurige zorg in instellingen of aan huis mogelijk is door de regionale verschillen te verkleinen. Kwalitatief onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van overbesteding of onderbesteding en of de verschillen wijzen op een inefficiënte inzet van middelen.

Zorgkantoren

Analyses van de Algemene Rekenkamer en CBS wijzen uit dat in zeven zorgkantoorregio's in Oost-Brabant, Noord-Limburg en in delen van Overijssel de mate van gebruik door ouderen en chronisch zieken van zorg met verblijf in een instelling 5 tot 15 procent hoger ligt dan geschat op basis van de bevolkingssamenstelling. In de regio Zaanstreek/Waterland is het zorggebruik 15 procent lager dan verwacht. In de regio Haaglanden is de zorgomvang kleiner en in Delft juist groter dan de verwachting.

Wlz

Ruim 582.000 Nederlanders ontvangen intensieve 24-uurszorg via de Wet langdurige zorg. In de Wlz gaat 19,5 miljard euro om. Het kabinet wil structureel bezuinigen op de langdurige zorg, oplopend tot 3,5 miljard na 2018. Vanaf 2017 is de ingeboekte besparing 0,5 miljard euro.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Bekijk het dossier

3 reacties

 • bezorgde

  Dat onderzoek naar de regionale verschillen zou o.a. de factor 'aanwezigheid van aantrekkelijke huur-aanleunflats voor echtparen bij een verpleeghuis met voorzieningen van daaruit' moeten bevatten.
  Echtparen waarvan er bijv 1 partner dementeert of zorg behoeft, houden het zo langer vol thuis, en de flats zijn geschikt voor efficiente zorg, door de royalere badkamers. Wanneer er in een regio dit soort voorzieningen zijn, komen ze waarschijnlijk beter uit. Het 'oude' verzorgingshuis in een moderner en leefbaarder, individueel jasje. Voor de verzorgenden zitten de patienten wel op loopafstand van elkaar, dus efficiënt. De vervoersfactor naar de dagbesteding 3keer per week valt weg, want binnenshuis bereikbaar. En de flats zijn plezierig modern met veel lotgenoten en toch privacy.

 • Priegel

  Dat is inderdaad niet veel als je bedenkt dat de meeste ZZP's boven de 50.000 euro uitkomen.

 • Hans ter Brake

  Dus 33.500 euro per persoon in de Wlz. Lijkt me niet veel en daarmee preventie beter dan bezuinigen op.

Of registreer u om te kunnen reageren.