Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

LVVP: ‘Schippers dwingt tot wurgcontracten met verzekeraars’

Minister Edith Schippers van VWS wil overschrijdingen in de zorg vooral verhalen op niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Dat dwingt zorgaanbieders tot het sluiten van wurgcontracten met zorgverzekeraars, stelt de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).
LVVP: ‘Schippers dwingt tot wurgcontracten met verzekeraars’
Foto: ANP

Minister Schippers wil zorgverzekeraars meer ruimte geven voor selectieve zorginkoop. In het stelsel van gereguleerde marktwerking hebben de verzekeraars de taak om namens hun verzekerden zorg van hogere kwaliteit en met een betere service in te kopen voor minder geld, zo schrijft zij in het voorstel voor aanpassing van de Wet marktwerking gezondheidszorg (WMG). Maar daarvoor moet het voor zorgaanbieders wel aantrekkelijk zijn om een contract af te sluiten met verzekeraars. 'Als het verschil tussen de vergoeding voor de geleverde zorg zonder en met contract onvoldoende is, wordt het voor de zorgaanbieder aantrekkelijk om geen contract af te sluiten. Dit gaat ten koste van de mogelijkheden voor de verzekeraar om de kwaliteit van zorg te bevorderen en de kosten te beheersen. Budgettaire overschrijdingen zullen dan niet lang op zich laten wachten.'

Macrobeheersheffing

Om gecontracteerde zorg aantrekkelijker te maken wil de minister overschrijdingen vooral terugvorderen op zorg waaraan geen contract aan ten grondslag ligt. In het huidige stelsel 'kan het voor zorgaanbieders lucratief zijn om juist zonder contract (te) veel volume te draaien om een buffer te hebben, de overschrijding wordt immers op de hele sector verhaald', schrijft Schippers in een toelichting op de wetswijziging. Daarom wil de minister zorgaanbieders die afspraken maken met verzekeraars over prijs en kwaliteit belonen door ze gedeeltelijk te vrijwaren van strafkortingen. Daarvoor gaat ze het macrobeheersinstrument (mbi), een generieke strafkorting die de minister van VWS kan inzetten als zorgaanbieders meer geld uitgeven dan is vastgelegd in het macrobudget, aanpassen. In de huidige Wmg bestaat het mbi uit een samenstel van instrumenten uit de Wmg. In de nieuwe Wmg krijgt het mbi een apart artikel 56d en heet het voortaan macrobeheersheffing. Deze aanpassing geeft de minister de mogelijkheid om per sector de strafkorting nader in te vullen.

Wurgcontracten

Volgens de LVVP dwingt Schippers zorgaanbieders zo om een contract af te sluiten met verzekeraars, 'ook als deze laatste wurgcontracten aanbieden', schrijft de LVVP in een brief aan de Tweede Kamer. Alleen een contract vrijwaart hen immers van een naheffing door de overheid. De LVVP is niet tevreden over de onderhandelingen tussen kleine vrijgevestigde zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Er is geen sprake van echte onderhandelingen. 'Veeleer is er sprake van tekenen bij het kruisje.' En als puntje bij paaltje komt, draait het voor zorgverzekeraars alleen om geld. Met de beoogde wetswijziging slaat de machtsbalans nog meer door in het voordeel van verzekeraars, aldus de LVVP.

Vrije artsenkeuze beperkt

De LVVP concludeert dat de minister op deze manier via aan achterdeur alsnog de vrije artsenkeuze wil beperken, omdat de uitwerking van de plannen hetzelfde is als vorig jaar met de beoogde aanpassing artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Volgens de LVVP heeft de Eerste Kamer vorig jaar het signaal afgegeven dat er ruimte moet blijven voor patiënten om naar gekwalificeerde, maar niet-gecontracteerde zorgaanbieders te gaan.

9 reacties

 • Seb

  Het beleid van Minister Schippers is helamaal niet gericht op een vrije keuze; integendeel. Het beleid is er juist op gericht om de vrije keuze te beperken omdat het Kabinet bang is dat bij een vrije keuze ook de vraag en daarmee de kosten toenemen. De vrije keuze wordt dus beperkt met als doel kostenbehersing door: inkoopbeleid en budgettering.

 • ziekmakend

  O ja ik werk nu 3 jaar zonder contracten. Heerlijk. Ik verdien veel minder geld maar als ik zie hoe mijn collega s nu al bezig zijn met het lezen van de ( rare) contracten voor 2016....inmiddels alweer 20 uur verloren aan lezen! Dan ben ik zo blij! En denkt u nu dat ik slechte zorg verleen? echt niet ik ben ervaren goed opgeleid school bij maar weiger slaaf te worden van de ......bende.
  Elk jaar die stress van die contracten en het hele jaar moeten blijven rekenen controleren wel/niet binnen budget..Ik schat op jaarbasi gaat er zo ,n 60 uur verloeren aan dit adm. gedoe in een vrijgevestigde praktijk. Jammer he en dat noemt de minister kwaliteit neen dat is bureaucratie

 • ziekmakend

  Deze minister deze VVD : marktwerking/ dbc: Misleidend!
  Wat betekenen woorden gebruikt door minister/ nza/ zorgverzkeraars nu in 2015:
   Kwalitiet= nu bezuiniging
  NZA= nederlandse ziektekostenverzekeraars autoriteit.
  Kartelvorming nu is toegestane machtsmonopolie van de ZV

  GKMitrasing: ik hoop voor dat u genoeg geld heeft en geen zorg nodig zult hebben. Wellicht is dat zo anders zou u anders reageren.
  De VVD komt met deze brute veranderingen dat kan zij ok want VVD ers hebben meer geld. Zie ook hun spoorbeleid; zij zijn voor marktwerking maar hoeveel VVD-ers treinen er eigenlijk??
  ja er moet en kan bezuinigd worden. Maar niet zo. toch maar eesn et programma van de SP lezen jongens en meisjes

 • soech

  Het probleem van de ongelijkwaardige machtsverdeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder wordt in stand gehouden door de Mededingingswet. Aan de ene kant de individuele zorgaanbieder die gedwongen wordt te contracteren, aan de andere kant de zorgverzekeraar die niet hoeft te contracteren. Hoe ongelijker wil je het hebben. Op Hetroermoetom debat gisteravond maakte de minister duidelijk dat de Mededingingswet niet zal worden veranderd. Wel vindt ze dat een gesprek tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar mogelijk zou moeten zijn, maar weigert vooralsnog de oorzaak daarvan, de ongelijke machtsverhouding, veroorzaakt door de mededingingswet, aan te pakken. En zorgt en passant ervoor dat met dit wetsontwerp de ongelijkheid alleen maar wordt vergroot. 

 • GKMitrasing

  Geachte heer Manuel,
  Waarom levert uw ZBC dan meer zorg dan is afgesproken?
  Nee zeggen tegen de zorgverzekeraar is niet zo moeilijk...

 • Teceer

  deze mini-ster laat zich helaas leiden door het principe dat zorg betaalbaar moet blijven voor de belastingbetalers, zonodig ten koste van degenen die op zorg zijn aangewezen. ze verzuimt de belastingbetaler te vertellen, dat door dit beleid de zorg onbetaalbaar dreigt te worden, als de belastingbetaler die (alsnog) nodig mocht hebben.

  daarnaast heeft ze de verzekeraars toen ze die de regierol gaf over de inkoop van zorg, feitelijk twee oligopolies gegeven. het eerste is een vraagmonopolie: als pseudo-zorgvragers (niet de verzekeraar heeft immers de zorg nodig, maar diens verzekerden) vormen ze een oligopolie tegenover de vele zorgaanbieders (die deels bovendien worden geremd in hun pogingen hun marktpositie te versterken). en door de vele fusies vormen zij een oligopolie tegenover de verzekerden (die bovendien verplicht zijn, een verzekering af te nemen). het zal duidelijk zijn dat de verzekeraars hier goed garen bij weten te spinnen.

 • manuel@heelkundeinstituut.nl

  Door de strikte budgettering lopen de wachtlijsten weer op. Voor een 'eenvoudige' galblaas operatie op verschillende plaatsen in Nederland 20 weken.
  Volgens een inkoper van zorg: Zorgverleners moeten meer aan zorgspreiding doen. De patient vindt het tegenwoordig normaal dat hij binnen 2/3 weken wordt behandeld.
  U denkt ' 20 weken wachten' is te gortig en belt met uw zorgbemiddelaar. Deze bemiddelt u naar een zelfstandig behandelcentrum waar zij een contract mee hebben. Door deze bemiddeling(en) overschrijdt het ZBC haar budget. Bij de jaarlijkse afrekening tussen verzekeraar en ZBC wordt deze 'overproductie' door de verzekeraar terug gevorderd. De patient is geopereerd, alle kosten zijn door het ZBC betaald en moet nu ook het gedeclareerde bedrag aan de verzekeraar terug betalen. Deze behandeling (uitgevoerd werk) heeft dus geen inkomsten inkomsten gegenereerd maar veel geld gekost voor het ZBC.
  Nu de zorgverzekeraar. De premies zijn allang door de patient betaald. De operatie is voor de verzekeraar is echter gratis uitgevoerd.
  Let wel, het gaat hier om verzekerde zorg uit het basispakket. Het aantal galblaas operaties in Nederland staat al jarenlang op het zelfde niveau. Praktijkvariatie is nauwelijks mogelijk.

  Begrijpt u het geweldige Nederlandse zorgstelsel nog?

  Ik hoop voor u dat u de eerst komende jaren gevijrwaard wordt van deze wanorde.

  Ton Manuel

 • Robocop


  Bericht aan minister Schippers:

  Niet gecontracteerde zorg is niet per definitie gelijk aan slechte zorg!!! Sterker nog, de zorgverlener zonder contract kan veel meer tijd besteden aan zijn cliënten i.p.v. het verspillen van tijd aan door de verzekeraars opgedrongen administratieve rompslomp. Het is dus heel goed mogelijk dat niet gecontracteerde zorg veel beter is dan gecontracteerde zorg.

  Als uw plannen doorgaan bepalen alleen de verzekeraars wie er in zorgland kunnen werken en wie niet. Verzekeraars sturen vooralsnog hoofdzakelijk op GELD, niet op kwaliteit.

  De wel gecontacteerde zorgverleners zijn nu al onderworpen aan de grillen van de verzekeraars (voorbeeld van een vriendin met eigen praktijk: haar gecontracteerde budget wordt in 2015 budget gehalveerd zonder onderbouwende reden). Op deze wijze wordt het voor de zorgverlener onmogelijk gemaakt om langer dan een jaar te plannen, te investeren in innovatie enz.

  Ervaren zorgverleners vluchten naar het buitenland of stoppen. Ik verwacht dat we binnen 5 jaar een te kort aan zorgverleners hebben. Zet deze alvast maar op papier voor de parlementaire over de teloorgang van de zorg in Nederland enquête die ongetwijfeld binnen 10 jaar gaat plaatsvinden.

 • GKMitrasing

  Men krijgt het in de gaten.. wordt al jaren toegepast in de huisartsenzorg. 2010: “Als in Nederland meerwerk (in de hand gewerkt door factoren als vergrijzing, nieuwe innovatieve medische ontwikkelingen etc), wordt geduid als ineffectief met korting als gevolg voor….de zorgverleners(!!!) dan kunnen we met een stijgende zorgvraag nog onze lol wel op”

Of registreer u om te kunnen reageren.