Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Thuiszorg lijdt 149 miljoen verlies op wijkverpleging’

Thuiszorgaanbieders lijden verlies op de wijkverpleging omdat het NZa-tarief persoonlijke verzorging 15,1 procent onder de kostprijs ligt. Over 2016 zouden de aanbieders hierdoor 149 miljoen euro verlies hebben geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van Pricewaterhouse Coopers naar kostprijzen in de wijkverpleging.
Thuis-AdobeStock_400.jpg
Foto: Adobe Stock

De huidige tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn gebaseerd op een kostprijzenonderzoek uit 2000. De zorg aan huis is sindsdien intensiever geworden. Ouderen wonen steeds langer thuis en hebben daarom complexere problemen die om een hogere deskundigheid vragen. Daarom gaat de NZa de tarieven wijkverpleging ‘herijken’ per 1 januari 2018. Het Onderzoek tariefherijking verpleging en verzorging van PwC dient daarvoor als input. De salarisverhogingen in de Cao en de uitbetaling van de achterstallige onregelmatigheidstoeslag heeft PwC buiten beschouwing gelaten. 

Tarief persoonlijke verzorging verliesgevend
Grootste knelpunt zit volgens PwC bij het NZa-tarief voor persoonlijke verzorging. De kostprijs daarvoor bedraagt 53,01 euro, maar het NZa-tarief is 15,1 procent lager. Op elk uur persoonlijke verzorging maken thuiszorgaanbieders gemiddeld 6,94 euro verlies. Voor verpleging is het NZa-tarief juist 14,2 procent hoger dan de werkelijke kosten van 60,49 per uur. De tachtig thuiszorgorganisaties die PwC onder de loep heeft genomen, samen goed voor ruim 50 procent van de omzet, hebben in 2016 samen een verlies geleden van 122 miljoen euro op persoonlijke verzorging. Het rendement op verpleging bedroeg in 2016 69 miljoen euro. Het netto-resultaat is dus negatief doordat ze meer persoonlijke verzorging leveren dan verpleging.

Verlies wijkverpleging 2016: 149 miljoen euro
Op basis van declaratiegegevens van Vektis, het onderzoeksbureau van zorgverzekeraars, heeft PwC deze cijfers geëxtrapoleerd naar de hele sector. Het verlies op persoonlijke verzorging zou dan 279 miljoen euro hebben bedragen en het rendement op verpleging 115 miljoen euro. Per saldo zou de hele branche in 2016 149 miljoen euro verlies hebben geleden op wijkverpleging.

Gemiddelde kostprijs als tarief
PwC heeft ook op rijtje gezet wat de effecten zouden zijn als de NZa de gemiddelde kostprijs als tarief zou hanteren. De gemiddelde nettomarge zou dan uitkomen op ongeveer nul. Van de 80 organisaties zouden er 55 een positief rendement behalen op verpleging en verzorging. Opvallend is dat 25 organisaties in dit scenario nog steeds een negatief rendement behalen. Voor 13 van de 80 zou het een achteruitgang betekenen als de gemiddelde kostprijs als tarief zou worden gehanteerd. Dat zijn organisaties die nu tarieven hebben gecontracteerd die boven de kostprijzen liggen.

Nieuwe bekostiging wijkverpleging
De NZa gaat de resultaten van het kostenonderzoek bespreken met de branches en verzekeraars om tot nieuwe tarieven voor 2018 te komen. ActiZ benadrukt in een reactie de noodzaak tot kostendekkende tarieven.  Het kostenonderzoek geeft volgens de NZa een goed beeld van de huidige praktijk, maar er blijkt niet uit of de geboden zorg ook tot de beste uitkomsten leidt. De NZa ontwikkelt momenteel met alle veldpartijen een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging. Samen met experts en een aantal universiteiten doet de NZa onderzoek naar cliëntkenmerken die voorspellend zijn voor zorginzet en die kennis geven over groepen cliënten die wijkverpleging krijgen. De kenmerken moeten inzichtelijk maken welke zorg effectief is en hoe verpleging en verzorging tot de beste uitkomsten komt.

Thuiszorg
Nieuws, achtergronden en opinie over de thuiszorg. >> Bekijk het dossier

De Grote Thuiszorgdag
De Grote Thuiszorgdag richt zich op actuele ontwikkelingen en knelpunten in de thuiszorg. Dit in combinatie met deskundige sprekers, interactie met vakgenoten, vele workshops en een (optioneel) managementtraject, maakt dat het congres oplossingen biedt voor in jouw dagelijkse praktijk. >> Meld u hier aan

Of registreer u om te kunnen reageren.