Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgstroom doet toch mee in de Wmo

Noodlijdende zorgaanbieder Zorgstroom gaat in Zeeland toch Wmo-thuiszorg leveren voor verliesgevende tarieven. De zorgaanbieder hoopt dat zwaardere indicaties uikomst gaan bieden.
Zorgstroom doet toch mee in de Wmo

Drie weken geleden kwamen vakbonden nog in actie voor hogere Wmo-tarieven in de regio. Het protest luidde dat Zorgstroom niet zou kunnen leveren voor de tarieven die Zeeuwse gemeenten bieden in de nieuwe ronde Wmo-aanbestedingen. Hierdoor stonden 11.00 banen op het spel. De gemeenten hebben de tarieven niet verhoogd. Toch heeft Zorgstroom zich ingeschreven. “De kosten voor het afvloeien van 11.00 personeelsleden zouden het verlies hoger opdrijven. Meedoen met de aanbesteding is minder verliesgevend”. Dat zegt Zorgstroom-bestuurder Leon Phernambucq. Meedoen zal volgens de bestuurder niet kunnen voorkomen dat gedwongen ontslagen zullen vallen. “We zullen de komende twee jaar weer verlies gaan lijden op Wmo-thuiszorg, boven op de drie miljoen die we nu al verloren hebben. Gelukkig hebben we in het verleden gespaard.” Zorgstroom gaat de komende jaren ingrijpend reorganiseren. Het bedrijf stopt met het opleiden van personeel en zal proberen zoveel mogelijk duur personeel elders aan het werk te krijgen.

Zware indicaties

Phernambucq wil de komende jaren de gemeenten bewegen om zwaarder te gaan indiceren. Volgens hem ligt de verhouding van indicaties voor lichte hulp (HH1) en zware hulp (HH2) in veel Zeeuwse gemeenten verkeerd. “Bij de eerste aanbesteding is telefonisch geïndiceerd. Toen hebben tachtig procent van de mensen een indicatie voor HH1 gekregen. In het hier naastgelegen Oosterscheldegebied is face-to-face geïndiceerd en daar ligt de verhouding tussen HH1 en HH2 fifty-fifty.” Als er zwaarder geïndiceerd wordt, kan Zorgstroom kostendekkend zorg gaan leveren.

Wethouder Wmo

Volgens de Wmo-wethouder van Middelburg, Albert de Vries, is nog niets concreets afgesproken over de manier van indiceren. “De heer Phernambucq redeneert naar een uitkomst”, zegt De Vries. “Maar als er aanleiding toe is, zijn wij best bereid naar het systeem te kijken. Dat sommige gemeenten van plan zijn vaker HH2 indicaties gaan afgeven is wel duidelijk.” (Zorgvisie - Wouter van den Elsen)

Lees ook:

Het geheim van Middelburg
Vakbonden in actie voor medewerkers Zorgstroom
Kamervragen over herindicaties thuiszorg
Gemeenten onderzoeken indicatieproblemen

Administrator

Of registreer u om te kunnen reageren.