Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgvisie magazine, januari/februari 2013

Kartrekker Jan Kimpen wil nu doorpakken met het Kwaliteitsinstituut. Een evaluatie van vijf jaar veiligheidsmanagement in ziekenhuizen. En het ministerie probeert tegenwicht te bieden tegen de onderhandelingsmacht van farmaceuten.
Zorgvisie magazine, januari/februari 2013

Waar een wil is…
Het wettelijk kader ontbreekt nog, maar Jan Kimpen gaat sleuren aan het Kwaliteitsinstituut. ‘Zo moeilijk is het niet.’

Vijfjarenplan voor veiligheid
De ambitie uit 2007 om de vermijdbare sterfte te halveren, is niet gehaald. Er is wel veel bereikt. En er moet nog veel gebeuren.

Langdurig arbeidsconflict
De grootste vakbond zet zijn eenzame strijd tegen ‘structurele onderbezetting’ in de ouderenzorg voort.

Diagnose Technologie
Philip Idenburg en Michel van Schaik komen met een vervolg op Diagnose 2025. Ze willen de innovatiekracht in de zorgsector versterken.

Sneller op de markt
Met een bedrijfsmatige aanpak vinden zorginnovaties sneller ingang. De overheid kan ook een handje helpen.

Internationale erkenning
Wereldwijd zoeken ziekenhuizen accreditatie van Joint Commission International. Paul vanOstenberg vertelt wat het JCI-keurmerk zegt over veiligheid.

FOCUS FARMACIE

Schimmige afspraken
VWS onderhandelt met de farmaceuten om de prijzen van nieuwe medicijnen in bedwang te houden. Daarbij is veel onduidelijk.

Medicatieveiligheid
Elk medicijn dat GGZ Oost Brabant uitdeelt, wordt gecontroleerd om de gezondheid van haar oudere cliënten te waarborgen.

Farmabeleid
De overheveling van dure geneesmiddelen vraagt doortastend beleid van de ziekenhuizen.

 

Overdracht na opname
De apothekers in Den Bosch en omgeving zorgen in goed overleg met het ziekenhuis voor actuele medicatieoverzichten.

Berber Bast

chef redactie Zorgvisie
Bekijk profiel

Of registreer u om te kunnen reageren.