Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Tuchtklacht tegen directeur Achmea in zaak Jansen Steur

Ook voormalig hoofdinspecteur gezondheidszorg Patrick Edgar is tuchtrechtelijk aansprakelijk gesteld in de zaak tegen neuroloog Ernst Jansen Steur. Edgar werkt nu bij zorgverzekeraar Achmea als directeur zorginkoop eerstelijnszorg.
Tuchtklacht tegen directeur Achmea in zaak Jansen Steur

Advocaat Yme Drost zegt zijn tuchtklacht met de klacht tegen Edgar te hebben uitgebreid omdat ook hij van de problemen rondom neuroloog Jansen Steur wist.

Hoofdinspecteur gezondheidszorg

Edgar was hoofdinspecteur gezondheidszorg van september 2003 tot augustus 2006. Daarna ging hij als bestuurder naar het Westfries Gasthuis in Hoorn. Edgar staat ingeschreven in het BIG-register als arts. Drost zegt de zaak te willen gebruiken als testcase: 'Ik wil getoetst hebben hoever de verantwoordelijkheid gaat: tot of tot en met de hoofdinspecteur.' In eerste instantie stelt Drost de inspecteurs Willem Nugteren en Ankie Schoenmaker-Miedema tuchtrechtelijk verantwoordelijk.

Herre Kingma

Uitbreiding van de tuchtzaak naar de inspecteur generaal gezondheidszorg, Herre Kingma, acht Drost niet haalbaar: 'Dat is een stap te ver. Een inspecteur generaal heeft geen ministeriele verantwoordelijkheid. Als een hoofdinspecteur en inspecteurs fouten maken, is hij niet perse verantwoordelijk.' Tegen Herre Kingma als bestuurder van het Medisch Spectrum Twente loopt wel een tuchtzaak.

Eén reactie

  • Jan C

    'Jij klaagt al jaren over de IGZ', zei iemand tegen me. 'Terecht', zei ik, 'want ze doen hun werk niet of niet goed. Als ze onverwachte inspectiebezoeken doen aan verpleeg en verzorgingsinstellingen en heel zware sancties toepassen als ze nalatig zijn (en dus arme patienten nog dieper in de ellende storten) dan wil ik mijn zienswijze veranderen'.
    'Maar kun je dan echt niks positiefs noemen?'. Ik zeg: 'Jawel, het kan nog slechter'

Of registreer u om te kunnen reageren.