Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Inspectie mag direct beroepsverbod opleggen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg mag disfunctionerende zorgverleners direct een beroepsverbod opleggen nog voordat er een tuchtzaak of strafzaak is gestart. Ook wordt bekeken of de Inspectie een absoluut beroepsverbod kan opleggen zodat de betrokkene geen enkel beroep in de gezondheidszorg mag uitoefenen.
Inspectie mag direct beroepsverbod opleggen

Dit staat in een brief van beide VWS-bewindspersonen waar de ministerraad 15 februari mee heeft ingestemd.

Meer bezoeken

De Inspectie gaat het aantal bezoeken aan ziekenhuizen opvoeren en komt ook vaker onaangekondigd langs. Hiermee hoopt de Inspectie eerder risico's te ontdekken en in te schatten of de zorg door de bodem zakt. Ook blijft de Inspectie "mystery guests" inzetten. Minister Schippers vindt het cruciaal dat de IGZ consequent en eenduidig toezicht houdt en optreedt tegen aanbieders of producenten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, die onverantwoorde zorg of producten leveren. De bewindspersonen willen dat de Inspectie snel gebruik kan gaan maken van "dashboards", waarmee in één oogopslag alle relevante toezichtinformatie over een zorgaanbieder of een producent beschikbaar is.

Strengere controle op ziekenhuisbesturen

De Inspectie wil ook de besturen en raden van toezicht van ziekenhuizen strenger gaan controleren. Inspecteurs gaan er systematisch op toezien dat opgelegde verbeteringen bij zorgaanbieders en producenten daadwerkelijk worden opgevolgd. Hierbij zullen zij raden van bestuur en toezicht "nadrukkelijk aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van de zorg in hun instellingen".

Zorgloket

Minister Schippers richt een "Zorgloket" op, dat burgers op een respectvolle en empathische manier helpt de juiste weg te vinden voor een klacht. Wanneer dat nodig is, krijgt de klagende burger hulp in de verdere klachten- of geschillenprocedure. Het Zorgloket richt een klachtvolgsysteem in, om de voortgang van de klachtbehandeling actief te bewaken. Het Zorgloket wordt een zelfstandige unit en over een jaar wordt de werking geëvalueerd. Zorgaanbieders moeten voortaan binnen zes weken op een klacht reageren. Aansluiten bij een geschilleninstantie wordt verplicht.

6 reacties

 • adje rem

  Alsof een kind zijn ouders direct de ouderlijke macht kan ontzeggen. Regeltjesland wordt steeds leuker.

 • Jan C

  Dit kabinet is van mening dat de IGZ proactiever, directer en sneller moet opereren” en minister Schippers wijst op de punten die nog beter moeten.
  Van welke planeet is Schippers sinds kort geland?? Dat wordt toch al jaren over de IGZ gezegd. Nee, ik ken die zinnen. Die zijn in de stijl van: 'Laten we maar iets heel positiefs zeggen tegen het plebs, dan denkt het plebs dat we daar iets aan doen' En die tactiek wordt in de zorg al jaren gevolgd. Dat is pure voor de gek houderij. Schandalig. Je zou haast wensen dat ze in dezelfde situatie komen als de patienten waar ze echt geen ene moer omgeven, zolang als het hun ouders of familieleden maar niet zijn.

 • erwin

  Zo, dan ben ik benieuwd of de orthopedische instrumentmakerijen en schoenmakerijen nu ook aan hun leveringsplicht gehouden gaan worden i.p.v. dat zij zich ten onrechte (!) verschuilen achter de medische inspanningsplicht. Want daardoor worden de kosten onnodig opgedreven en zitten veel cliënten/patiënten te kijken met ondeugdelijk of zelf onbruikbare voorzieningen. Het is triest dat er organisaties pronken met kostbare decoraties als b.v. een zee-aquarium, terwijl een voorziening die onbruikbaar is, doodleuk wordt gedeclareerd.

 • bezorgde

  Er zijn gelukkig nog Zorgbelang afdelingen Informatie en Klachten, waar onafhankelijke ondersteuning bij klachtprocedures wordt gegeven. Helaas staat de financiering onder druk.
  De naam die de minister koos: 'Zorgloket' is veelal in gebruik bij gemeentes voor een Wmo loket.

 • Mr Sophie Hankes, SIN-NL

  Toch heel pijnlijk dat de IGZ via het zorgloket blijft verwijzen naar niet-onafhankelijke klachtcommissies van ziekenhuizen en slagerkeurteigenvlees medische tuchtcolleges, om over vriendjespolitiek-onskentons- rechters -tweehandenopéénbuikmetmedischesector- maar te zwijgen.
  Voorstel: Minister Schippers stel volstrekt onafhankelijke Ombudsman aan met bevoegdheid tot direct ingrijipen ter bescherming van de patient.

 • Jan C

  Beter laat dan nooit. In deze rubriek houd ik al jaren een vurig pleidooi om het IGZ uit haar diepe slaap te halen en ze aan te sporen om vooral onaangekondigde en intensieve bezoeken te doen aan verpleeg en zorginstellingen; en die inspecties zo te organiseren dat (vooral lagere) personeelsleden en zeker patienten en familieleden ZONDER ENIGE AFHANKELIJKHEID hun situatie kunnen uitspreken (men moet dus een situatie creeren waarbij deze groep kan vertellen hoe het eten is, hoe vaak men buiten komt, of de medicijnen goed (en met water) worden toegediend, hoe lang men op het toilet moet zitten (of in eigen ontlasting) etc etc.
  Heel jammer dat Schipper en haar voorgangers daar nu pas achter komen (heb daar zeker in 50 reacties de laatste 4 jaar op aangedrongen). Wellicht doet de IGZ het nog steeds op haar manier (aankondigen met het oog op een goed diner en alleen met de directie) maar dan blijven we in deze rubriek maar volhouden hoe het eigenlijk moet; doe ik graag zonder het salaris te vangen van IGZ mensen en instellingenbestuurders. Doe ik met plezier WANT HET GAAT OVER OUDERE en of GEHANDICAPTE en of ZIEKE MENSEN die het al heel heel erg moeilijk hebben.

Of registreer u om te kunnen reageren.