Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Grote onduidelijkheid over Jeugdwet

De Jeugdwet roept veel vragen op in de Eerste Kamer. Zes partijen stuurden een grote hoeveelheid aanvullende vragen in na een eerste memorie van antwoord. Tineke Slagter, voorzitter commissie VWS, legt uit dat de wet ontzettend ingewikkeld is.
Grote onduidelijkheid over Jeugdwet
Foto: ANP Photo

De vaste commissie voor VWS van de Eerste Kamer besloot dinsdag 14 januari om nadere vragen aan het kabinet te stellen over het wetsvoorstel voor een nieuwe Jeugdwet. Deze vragen zijn vandaag openbaar gemaakt door de Eerste Kamer. Het document telt 24 pagina's vol vragen over onder andere de privacy, de uitvoeringskracht van gemeenten, de jeugdpsychiatrie en de overgangstermijn.

Beantwoording aanvullende vragen

De vragen moeten voor het weekend beantwoord worden, vertelt Slagter. 'Dat wordt nog een hell of a job. Als we tevreden zijn met de antwoorden, is de volgende stap het inplannen van een plenair debat. De voorbereiding daarvan duurt ook nog even, dus de verwachting is dat het debat medio februari plaatsvindt.'

Jeugdwet

De overheid is van plan om vanaf 2015 de zorg voor jeugd helemaal onder te brengen bij de gemeenten. Om dit mogelijk te maken is een nieuwe Jeugdwet in voorbereiding. Deze wet moet op 1 januari 2015 in werking gaan. Het ministerie van VWS en het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgen met de VNG voor ondersteuning van de gemeenten.

Ingewikkelde wet

Volgens Slagter zijn de 45 pagina's tekst van de Jeugdwet door niemand helemaal gelezen. 'Het is ontzettend ingewikkeld en de wet heeft veel consequenties, zowel voor gemeenten als partijen daar omheen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft laten weten dat zij een voorspoedige behandeling willen. Wij trekken ons eigen plan. Het draait om zorgvuldigheid en daar nemen we de tijd voor.' Slagter benadrukt dat de aanvullende vragen onderdeel zijn van het proces, het gaat nadrukkelijk niet om uitstel. 'Dit wordt steeds genoemd in de media, maar we zitten nog in het normale traject van voorbereidend onderzoek. We gaan goed kijken naar de uitvoering en of beoordelen of het wel mogelijk is om de wet vanaf 2015 uit te voeren. Ook de transitiecommissie let daar goed op.'

Grote druk op gemeenten

André Rouvoet gaf tijdens een expertbijeenkomst al commentaar op de Jeugdwet. Als voormalig minister Jeugd en Gezin en huidig voorzitter Zorgverzekeraars Nederland waarschuwt hij voor het tempo waarmee de overheveling plaatsvindt. De budgettaire druk bij gemeenten en de gelijktijdige transities van Wmo, delen van de AWBZ en de participatiewet, zijn zorgpunten waar goed naar gekeken moet worden. Ook de borging van kwaliteit, met name in de praktijk, moet goed bewaakt worden bij de overgang. Tot slot wijst hij op de zorginkoop waar nog onduidelijkheden over zijn. Volgens Rouvoet leven er nog veel praktische vragen die enorme druk leggen op de overheveling.

Dossier zorgtransitie

Hoe vergaat het de zorg, gemeenten en politiek? Worstelen zij met de transitie of gaat het hen goed af? Zorgvisie houdt u op de hoogte via het dossier: Transitie langdurige zorg.

Of registreer u om te kunnen reageren.