Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Mayo leert Nederland sturen op patiëntveiligheid

Nederlandse ziekenhuizen sturen nog onvoldoende op kwaliteit en veiligheid. Het niveau waarop ze sturen op financiën en productie ligt veel hoger. Patiënten worden nog mondjesmaat betrokken bij verbetering van kwaliteit en veiligheid.
mayo logo.jpeg

Dat doen ze in de Amerikaanse Mayo Clinics al veel gestructureerder. Zo bleek althans op 8 maart tijdens het Zorgvisie Executive symposium over de Mayo Clinics.

Vaste rapportagestructuur patiëntveiligheid
Patiëntveiligheid is diep in de organisatie belegd, zo vertelt Timothy Morgenthaler, chief patient safety officer van Mayo Clinic in Rochester. Alle ziekenhuizen beschikken over een of meer patient safety officers, dit zijn altijd artsen. Verder is er een overkoepelende commissie kwaliteit en veiligheid die meldingen analyseert. In alle ziekenhuizen van de Mayo Clinics is die structuur hetzelfde. Alle informatie komt samen in een organisatiebrede 'clinical practice committee'.

Actieve betrokkenheid patiënt
Sterke punt van de Mayo Clinics is de manier waarop ze patiënten betrekken bij de veiligheid. Zo vraagt men actief aan patiënten of zij ergens een onveilige situatie zijn tegengekomen. Patiënten vertellen hun ervaringen in de vorm van patient story telling. De patientervaringen worden meegenomen tijdens besprekingen in de commissie kwaliteit en veiligheid. Verpleegkundigen doen de overdracht met de computer aan het bed in aanwezigheid van de patiënt en diens familieleden. Zo checken zij of de informatie klopt en geven ze hun gelegenheid tot het stellen van vragen. De inbreng gaat zo ver dat patiënten of familieleden rapid response teams mogen oproepen bij noodsituaties en zij doen dat in de praktijk ook met enige regelmaat.

Inzage in sterftecijfers en incidentregistraties
Om  het hele ziekenhuis mee te krijgen in de weg naar verbetering, gebruikt het ziekenhuis veelvuldig het intranet en nieuwsbrieven. Alle medewerkers hebben inzage in de sterftecijfers en incidentregistraties. Wekelijks stuurt het ziekenhuisbestuur de medewerkers een nieuwsbrief met daarin een voorbeeld van een incident of near miss en wat daarvan is geleerd. Deze ‘reviews’ zijn bijzonder populair bij de lezers. Het van elkaar leren gaat zelfs zover dat een arts soms een videoboodschap op intranet zet als er iets is misgegaan. Is er een ernstig incident dat direct actie behoeft en wat de hele organisatie aan gaat, dan stuurt het ziekenhuis een 'patient safety alarm' uit. 

Nederland
Tijdens de discussie met de zaal blijkt dat het voor ziekenhuizen veel gemakkelijker is om te sturen op financiële- en productieparameters. Goede en tijdige stuurinformatie op het gebied van kwaliteit en veiligheid is nog schaars. De cultuur is in veel ziekenhuizen wel aan het veranderen. Vooral professionals uit ziekenhuizen die bezig zijn met hun JCI accreditatie ervaren dat er meer aandacht is voor patiëntveiligheid en dat er gemakkelijker over wordt gepraat. ‘De discussie over veiligheidsdoelen is in de hele organisatie op een hoger nivo gekomen’, zegt Rob Dillmann, bestuursvoorzitter van de Isala Klinieken. 

Veiligheidsdoelen continu aanscherpen
In de Mayo Clinics werkt men met dashboards waarop afdelingen elk jaar het resultaat van hun gestelde doelen weerspiegeld zien in groene, gele en rode smileys. Patiëntveiligheid is een ongoing project, het is nooit af. Doelen moeten continu worden aangescherpt. In Nederland kennen bestuurders deze dashboards ook. Er komen nogal vaak groene smileys voorbij. Dillmann waarschuwt voor te snelle tevredenheid: ‘Een dashboard dat helemaal groen is, klopt niet. Dan heb je je doelen te laag gesteld.’ 

Of registreer u om te kunnen reageren.