Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Structureel meer bureaucratie in Wlz

De administratieve lasten zijn volgens zorgverleners vorig jaar toegenomen in de Wet langdurige zorg (Wlz). Bestuurders en managers van instellingen verwachten dat deze toename van bureaucratie structureel is. Dat blijkt uit de vrijdag verschenen ‘Wlz-monitor’ van Vilans.
Fotolia

Het afgelopen jaar konden zorgaanbieders hun ervaringen met de nieuwe Wlz ieder kwartaal melden via een online monitor van Vilans. Gemiddeld vijftig bestuurders, managers en beleidsmedewerkers per kwartaal hebben dit het afgelopen jaar gedaan. 86 procent van de respondenten gaven knelpunten aan in de wet. Zo kunnen mensen met dementie volgens de respondenten bijvoorbeeld pas in een laat stadium worden opgenomen in een verpleeghuis. Dit heeft mogelijk overbelaste mantelzorgers als gevolg. Een ander genoemd knelpunt is het krijgen van de juiste indicatie voor mensen met multi-problematiek. Deze moeilijke doelgroep krijgt nog niet altijd een integrale, ‘wetoverstijgende benadering’ aangeboden. Deze groep ervaart regelmatig schotten tussen wet- en regelgeving en slechte samenwerking tussen de verschillende loketten.

Positieve punten
In het begin van het jaar gaven veel aanbieders aan dat crisis- en spoedopname moeilijk op gang kwamen. In de loop van het jaar is dit verbeterd en kwam de indicatiestelling voor spoedopnames sneller op gang. Een ander positief punt is dat het aantal zorgaanbieders dat aangeeft dat er een groep cliënten tussen wal en schip valt, afnam gedurende het jaar 2015. Dit percentage daalde van meer dan vijftig procent in het tweede kwartaal tot ongeveer een derde in het derde en vierde kwartaal.

Regeldruk
Alle experimenten met ‘regelarme instellingen’ en het verlagen van regeldruk vorig jaar hebben weinig effect gesorteerd. Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de zorgaanbieders de administratie omtrent de Wlz als last ervaart. Gemiddeld veertig procent van de respondenten gaf aan dat de administratieve lasten zijn toegenomen. Het merendeel gaat ervan uit dat deze toename structureel is. Een deel van de zorgaanbieders lichtte toe dat er een toename is in de tijd die besteed wordt aan administratieve werkzaamheden door zorgprofessionals vanwege de verschotting en de verantwoording richting zorgkantoor en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

2016
Voor 2016 ten slotte verwacht 56 procent van de respondenten dat er nog knelpunten zullen zijn. Met name bij de algemene toegang tot zorg, bekostiging en administratieve lasten.
Download hieronder het complete onderzoek

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.