Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

IGZ: ‘Onvoldoende zorg rond moordenaar Els Borst’

Moordenaar Bart van U. was een zorgmijder, maar ook dan hebben zorgverleners de taak een volledig beeld te krijgen en dat is bij Van U. te weinig gebeurd, stelt de IGZ vandaag naar aanleiding van een uitgebracht rapport.
dokter aan telefoon.istock.jpg
Foto: iStock

IGZ: ‘Hulpverleners hielden zich aan regels maar hadden meer moeten doen.’ 

'Te weinig'
Volgens het nieuwsbericht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hadden zorgverleners ‘weinig oog voor het beloop van zijn psychische problemen en benutten onvoldoende de informatie van de familie.’ De IGZ vindt dat hulpverleners ‘moeten leren van wat er niet goed is gegaan.’

Nuance
In het bijgevoegde rapport is de IGZ genuanceerder. ‘Bij enkele betrokken zorgaanbieders heeft de inspectie beperkte tekortkomingen of onvolkomenheden in hun handelen vastgesteld’ en ‘Een enkele zorgverlener maakte onvoldoende gebruik van de informatie van de familie.’ Wel is de conclusie dat de betrokken zorgverleners bij deze zorgmijder te weinig regie voerden en meer daadkrachtig hadden moeten optreden.

Toezicht
Ook had de overdracht tussen de zorgaanbieders volgens de IGZ ‘beter gekund en soms ook gemoeten’. De IGZ staat een ‘warme overdracht’ voor, hetgeen betekent dat zorgverleners moeten nabellen of de overdracht goed is aangekomen en ‘of alles duidelijk is.’ De IGZ laat weten de resultaten mee te nemen in haar toezicht. 

Rapport
Op 25 juni 2015 verscheen ‘Het rapport van de onderzoekscommissie strafrechtelijke beslissingen Openbaar Ministerie naar aanleiding van de zaak-Bart van U.’ Uit dit rapport bleek dat diverse zorgaanbieders uit de geestelijke gezondheidszorg contact hadden gehad met Van U. De IGZ heeft daarop onderzoek uitgevoerd naar de zorgverlening aan Van U. De onderzoeksvraag van de inspectie luidde: “Kreeg de patiënt in de onderzoeksperiode goede zorg, dat wil zeggen goed volgens de geldende normen, wet- en regelgeving?”. Het onderzoek richtte zich niet op de vraag of de gepleegde levensdelicten hadden kunnen worden voorkomen. De IGZ concludeert dus dat de betrokken hulpverleners zich aan regels hielden maar dat ze toch meer hadden moeten doen. 

Reactie IGZ
De IGZ laat via een woordvoerder desgevraagd weten absoluut niet de indruk te willen wekken dat de moord op Els Borst wellicht had kunnen worden voorkomen als zorgverleners Van U. beter in de gaten hadden gehouden. ‘Het gaat om de overdracht tussen hulpverleners. De ernst van de situatie is niet altijd voldoende duidelijk geworden. Daar hadden hulpverleners over moeten nabellen. Hulpverleners mogen naar de familie luisteren en wat met die informatie doen, als de familie zichzelf meldt, ook al wil de patiënt dat niet.’ Er zijn inmiddels regels rondom familiebeleid aangepast, zegt de woordvoerder. Deze staan in het Kwaliteitsstatuut GGZ dat sinds 1 januari 2017 verplicht is. Ook in kwaliteitsstandaarden komt de ondersteuning van en samenwerking met familie en naasten naar voren.

Reactie GGZ Nederland
GGZ Nederland zegt de problematiek te herkennen van mensen die geen zorg willen en bij wie gedwongen zorg niet altijd is op te leggen. 'De ggz is bezig om de betrokkenheid van familie en naasten bij de behandeling te versterken, onder andere doordat in de algemene leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland de ggz-aanbieders verplicht worden om hun beleid ten aanzien van familie en of  naastbetrokkenen te omschrijven en uit te voeren.' 

Communicatie
GGZ Nederland zegt het heel belangrijk te vinden dat er in een netwerk van betrokken partijen een sluitende en persoonsgerichte aanpak wordt ontwikkeld voor mensen met complexe problematiek. 'Wij pleiten voor uitbreiding van OGGZ teams die 24/7 beschikbaar zijn en voor een goede aansluiting tussen de ggz, de OGGZ en de sociale wijkteams. Binnen dit netwerk moet dan bepaald worden wie de regie voor de betreffende persoon op zich neemt.'

Eén reactie

  • Wanne van Dorst

    Ja hoor. Daar komen de nieuwe regeltjes en protocollen al weer aan. Dit was een gestoorde gast. Klaar. Heel erg maar soms gaat t mis.

Of registreer u om te kunnen reageren.