Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Hartregistraties fuseren tot één organisatie

Er komt één organisatie voor de registratie van Nederlandse hartpatiënten. De Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN), Meetbaar Beter en de Nederlandse Cardiovasculaire Data Registratie (NCDR) willen per 1 juli fuseren tot de Nederlandse Hartregistratie (NHR).
hartslagfotolia400.jpg

Ze hebben hiervoor een intentieverklaring getekend. De fusie wordt gesteund door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de Hartstichting.

Jos Maessen
Dit betekent dat de drie organisaties verdwijnen. 'Dit is een mooi voorbeeld van hoe de registratielast voor de medisch specialisten wordt verminderd terwijl de kwaliteit van de data toeneemt', zegt Jos Maessen, voorzitter van de stuurgroep Nederlandse Hart Registratie en voorzitter van de NVT. De databank bevat straks gegevens van honderdduizenden hartpatiënten uit alle ziekenhuizen en hartcentra. Het is mogelijk patiënten over een langere periode te volgen. Zo wordt duidelijker welke interventies succesvol zijn. Best practices kunnen worden gedeeld. 'Als dokters zijn we hier enthousiast over. Het is belangrijk om op kwaliteit te kunnen sturen. Straks weten we beter hoe het is met de hartzorg in Nederland. Je kunt zien hoe richtlijnen worden geïmplementeerd. Dit zal ten goede komen aan de kwaliteit van de hartzorg', aldus Maessen.

Verplicht implantatenregister
De drie organisaties hebben besloten tot vergaande samenwerking omdat er versnippering dreigde. Er komen steeds meer aparte registraties van hartaandoeningen. Daarnaast zal voor steeds meer behandelingen een verplicht implantatenregister moeten worden bijgehouden. 'We zijn ons meer gaan realiseren dat de historie van de patiënt bij verschillende verenigingen terecht komt en dat dit kan leiden tot ondoelmatigheid', zegt de stuurgroepvoorzitter. Hij legt uit dat het belangrijk is dat er uniformering plaatsvindt. 'De een verstaat bijvoorbeeld onder mortaliteit dat een patiënt overlijdt in het ziekenhuis, terwijl de ander hiervoor naar een periode van 30 dagen na een ingreep kijkt. Aan dat soort verschillen gaan we een eind maken.'

Dennis van Veghel
'Als je wereldwijd kijkt, is dit uniek. We kennen geen voorbeelden van een hartregistratie die alle hartpatiënten en behandelopties omvat', aldus Dennis van Veghel die optreedt als kwartiermaker van de nieuwe organisatie. 

DICA
In de medisch specialistische wereld is het niet altijd gemakkelijk om wederzijdse belangen opzij te zetten voor samenwerking. Zo is het DICA en het Integraal Kankercentrum Nederland niet gelukt om de kwaliteitsregistraties op oncologisch gebied in elkaar te schuiven. Bij de NHR werken de bestuurders van de drie kwaliteitsregistraties en de NVT en de NVVC wel samen.

De Nederlandse Hartregistratie wil zich niet alleen bezighouden met de registratie maar ook met wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve concepten zoals bijvoorbeeld het meten van uitkomsten en kosten. De NHR heeft de ambitie om value based healthcare voor hartpatiënten mogelijk te maken.  

Dossier Kwaliteitsnormen
Om kwaliteit te garanderen stellen wetenschappelijke verenigingen kwaliteitsnormen op. Ziekenhuizen proberen hier zo goed mogelijk aan te voldoen, terwijl verzekeraars over hun schouders meekijken.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.