Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Huisartsen moeten zorg betaalbaar houden

Huisartsen moeten de komende jaren meer zorg overnemen van andere sectoren waardoor de zorg betaalbaar blijft. In het nieuwe akkoord komt er expliciet ruimte voor substitutie, zo blijkt uit de afspraken tussen VWS en diverse partijen uit de eerste lijn, waaronder de Landelijke Vereniging voor Huisartsen, de Vereniging Huisartsenposten Nederland en de Landelijke organisatie voor Ketenzorg.
Huisartsen moeten zorg betaalbaar houden
Foto: ANP Photo

De huisartsenzorg heeft een groot aandeel in de multidisciplinaire zorg en speelt vanwege de verwijsfunctie een grote rol als het gaat om substitutie en preventie van zorg. In eerste instantie is het de bedoeling dat mensen zelf verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun gezondheid. Wanneer dat niet meer mogelijk is, kunnen zij aanspraak maken op professionele zorg. Deze dient volgens het akkoord altijd zo laag mogelijk in de zorgketen te worden georganiseerd: in de eerste lijn, in een samenhangend pakket aan zorg, ondersteuning en welzijn op lokaal niveau.

Substitutie

De substitutie draait om zorg terug te brengen van de tweede naar de eerste lijn, en van de eerste lijn naar zelfzorg. Door een goede invulling van de poortwachtersfunctie van de huisarts moet voorkomen worden dat mensen onnodig in de tweede lijn terechtkomen. Ook vanuit ggz en ouderenzorg vindt deze substitutie naar de huisartsen en multidisciplinaire zorg plaats, zo blijkt uit de afspraken. De komende periode zullen de veldpartijen met VWS verdere invulling geven aan het akkoord eerste lijn 2014 – 2017. Zij focussen op onderwerpen als versterken rol patiënt, taakherschikking, administratieve lasten, e-health/zelfmanagement en gepast gebruik van zorg.

Bekostigingsmodel eerste lijn

Het nieuwe bekostigingsmodel dat de versterking van de eerste lijn moet ondersteunen, werkt op basis van populatiekenmerken en beloning van uitkomsten. Per 2014 stelt de minister een regulier groeipercentage voor het budgettair kader huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg op van maximaal 1,5 procent ten opzichte van 2013. Een extra procent komt beschikbaar ten behoeve van substitutie, vernieuwing en beloning. Vanaf 2015 tot en met 2017 wordt het reguliere groeipercentage 1 procent en komt er 1,5 procent beschikbaar voor substitutie, vernieuwing en beloning.

Overschrijding

Onderdeel van de onderhandelingsresultaten is dat wanneer sectoren er niet in slagen de afspraak te halen dat de uitgavengroei vermindert, de overschrijdingen zullen worden teruggehaald. Tot voor kort werd de zorgsector gekenmerkt door overschrijdingen van het budgettaire kader. Tegen deze achtergrond is Schippers in 2011 begonnen met het sluiten van akkoorden met zorgsectoren over beheersing van de uitgavengroei. Uit de Voorjaarsnota 2013 bleek dat de zorg voor het eerst sinds jaren geen overschrijding meer had, maar een onderschrijding. In het geval van de huisartsenzorg zal de minister haar uiterste best doen om na overschrijdingen door de eerste lijn geen kortingen toe te passen, maar alleen wanneer de overschrijdingen zijn veroorzaakt door de gewenste substitutie.

6 reacties

 • adje rem

  Beste Joshua , doe dan wat u lang, lang geleden deed met Jericho . Sloop het hersenloze Binnenhof in een 7-daagse rondomtocht. Succes .

 • Joshua

  Als het zo moet, dan vermoed ik dat de opleiding van huisartsen moet worden veranderd in opleiding tot specialist. Dat wordt blokken voor de toekomstige huisarts, want het geld en budget van de minister gaan voor. Zoveel mogelijk van de ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. Of de huisarts en de huisartspraktijk daarvoor de deskundigheid en kennis heeft doet niet ter zake, of zij adequaat geoutilleerd zijn ook niet. Of de zorg dan beter wordt en dezelfde kwaliteit heeft ook niet. De LVH is akkoord, alleen uit angst voor straf(korting). Voor de specialisten en ZBCs eveneens. Alle akkoorden komen tot stand uit de angst voor erger. Mooie politiek, maar uiteindelijk gaat dat nooit goed. Maar ja, 4 jaar als minister de rit uitzitten is belangrijker. Deze minister, dit kabinet en deze tweede kamer gaan het verschil heus niet maken. Verloren tijd.....troosteloos.

 • adje rem

  Leuk is dat . Naast zichzelf , naast zijn familie, naast zijn personeel, naast zijn praktijk , en vooral naast zijn patiënten , mag de huisarts, sorry MOET zelfs, de door onze tobbestuurders totaal verziekte ZORG weer gezond maken . Leuk is ook dat hij daarvoor minimale , wel door de niet medisch onderlegde marktpartijen in de ZORG geoorloofde , uiteraard GENERIEKE, middelen mag/moet gebruiken , omdat vooral de roverheid zijn geldzucht niet kan beheersen, laat staan ervan afkicken. Let er ook op beste huisartsen dat u NIET samenwerkt , anders staat de nza, NMa enz. weer voor u klaar met een financiële aderlating , leuke boete , weet u nog wel ? ? Mocht u, huisarts , succesvol zijn dan dreigt voor u geen bonus en hopelijk ook geen boete , maar bij overschrijding van het door de uitermate deskundige ambtenaren vastgestelde norminkomen natuurlijk wel een '' CORRECTIE'' ? ?

 • E.Kriek

  Wat is een indicatie, rechterkant?
  Ik snap het namelijk niet zo goed.

 • rechterkant

  Het ongepermiteerde indiceren is denk wel afgelopen!
  Te makkelijk voor woorden, als een vergoeding niet onder een bepaalde indicatie ging, dan maar onder een indicatie, die wel vergoed worden.
  Of ze het zo moeilijk maken dat een heel scala van indicatie zijn , die er wel onder vallen.
  Het lijkt alles bij elkaar wel ' CREATIEF BOEHOUDEN'
  Nu komt de roeping voor het vak echt pas om de hoek kijken?

 • De Vogelvrije Huisarts

  Voor 8 Euro per dag mag de huisarts de zorg uit de Tweede lijn en ggz overnemen ongecorrigeerd voor loonstijgingen en inflatie.. wat een deal.. en de LHV roeptoetert ook nog dat ze zich erin kunnen vinden....

Of registreer u om te kunnen reageren.