Alle veranderingen van het pgb in 2015

Schafte het vorige kabinet het persoonsgebonden budget (pgb) nagenoeg af, de huidige regering heeft het pgb verankerd in vier zorgwetten: de Jeugdwet, de Wmo, de Wlz en de Zvw. In dit nieuwe jaar 2015 zal blijken hoe het pgb zich in de praktijk handhaaft. Hier de veranderingen voor het pgb op een rij.
Alle veranderingen van het pgb in 2015
Foto: ANP - Roos Koole

Het trekkingsrecht

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt vanaf 1 januari zorgverleners die in dienst zijn van pgb-houders. Voorheen kregen houders van een persoonsgebonden budget (pgb) het zorgbudget nog op de eigen rekening gestort. Vanaf 2015 komt het budget in opdracht van VWS op een rekening van de SVB, die er zorgverleners mee betaalt ten behoeve van budgethouders.

Pgb uitgegeven door gemeente

Vorig jaar werden alle pgb’s uitgegeven door het zorgkantoor. Vanaf dit jaar krijgen veel budgethouders – in Wmo en Jeugdwet – hun zorg via de eigen gemeente. Gemeenten hebben beleidsvrijheid in hoe ze deze taak zullen uitvoeren.

Nieuwe zorgprofielen

8
158

Wilt u dit premium artikel verder lezen?

Sluit eenvoudig een gratis proefmaand af of neem een abonnement. Al voor de prijs van 1 kop koffie per week (2,50 euro) kunt u onze premiumartikelen lezen.

Bent u al abonnee? Log dan in en lees verder.