Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties20

Big Data binnen de zorg

Big Data is bij zorgaanbieders steeds vaker het gesprek van de dag. Ondanks mijn ervaring in de IT-zorgsector had ik geen idee waar ze zoveel ophef over maakten. Daarom ben ik me er in gaan verdiepen. Big Data refereert aan de enorme hoeveelheid data die te groot is om op een efficiënte manier te verwerken of op een betekenisvolle manier in te zetten. Met andere woorden: Big Data is een verzameling van data die veelal wordt verspild, omdat er in de meeste gevallen niets mee gedaan kan worden vanwege de omvang.
Big Data binnen de zorg

Relatie tussen Big Data en zorg

Zorgverleners hebben in de loop der jaren veel data gecreëerd. Onbewust zijn ze dagelijks bezig de dataopslag steeds verder uit te breiden, mede door de continue uitwisseling van patiënt- en zorginformatie, scans, röntgenfoto’s en elektronische patiëntendossiers. 80 procent van deze data is ongestructureerd. De opeenstapeling hiervan zorgt ervoor dat de zorgaanbieders worden overspoeld door grote hoeveelheden data die uiteindelijk Big Data worden.

Van weinig waarde

Ieder patiëntendossier vertegenwoordigt een bepaalde waarde die van betekenis is voor de patiënt en arts, dat is logisch. Op zichzelf heeft data niet echt een grote informatieve waarde, maar met de juiste dataopslag is het mogelijk om te bepalen hoe data potentieel gebruikt en ingezet kan worden. Zogenoemde data-warehouses moeten data transformeren naar een ‘repository’. Dit is een gemeenschappelijk platform voor het langdurig bewaren, veiligstellen, uitwisselen en bekijken van alle gegevens ongeacht het bestandsformaat. Een voorbeeld.

Meer betekenis

Een diabetespatiënt controleert zijn bloedsuikerspiegel meerdere keren per dag. Deze waardes worden elektronisch opgeslagen. De waardes noemen we data. Op zichzelf vertegenwoordigt deze data slechts een kleine informatieve waarde; behalve dan dat de hoogte van de bloedsuikerspiegel grote waarde heeft voor de patiënt. De data krijgt meer betekenis wanneer deze wordt gekoppeld aan de bloedsuikerspiegelwaardes van alle patiënten binnen een bepaalde regio, genomen over de afgelopen vijf jaar. Analyses van die data kunnen trends laten zien en geven informatie die bruikbaar is bij het nemen van preventieve zorgmaatregelen. Dit leidt uiteindelijk tot betere patiëntenzorg, verbeterde kwaliteit van leven en lagere zorgkosten.

We weten niet wat we niet weten

Veel van zulke data is op dit moment beschikbaar in verschillende repositories, afgesloten applicaties en lokale data-warehouses. De uitdaging is om toegang te krijgen tot de data. Het probleem hierbij is: ‘we weten niet wat we niet weten’.

Het koppelen van data uit verschillende bronnen maakt analyse van de verkregen meta-data mogelijk. Meta-data maakt Big Data beter beheersbaar en geeft handvatten om deze data om te zetten in waardevolle informatie. Vervolgens kunnen onderzoekers en wetenschappers deze kennis gebruiken bij de uitvoering van analyses.

Grote uitdaging

Big Data is en blijft een grote uitdaging voor zorgverleners. Er wordt geschat dat Big Data binnen de zorgsector met een huidige totale omvang van 150 exabytes verder zal stijgen met 1,2 exabytes per jaar. Dit zorgt voor eindeloze mogelijkheden om data om te zetten naar relevante informatie.

Geoffrey Foekema, Healthcare Lead bij Hitachi Data Systems

20 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. Helaas zie je bij een aantal van de reacties (duidelijk geen professionals trouwens)een vooringenomen mening als het om het goed gebruiken van data gaat. Dan is het blijkbaar erg moeilijk om te lezen wat Geoffrey Foekema werkelijk schrijft.
  Het gaat er helemaal niet om dat er “zomaar gegraaid wordt” in allerlei data. Het gaat erom dat we nu eindelijk eens alle data die we van een patient hebben goed gebruiken. Dat spaart enorm veel kosten, werk over doen en frustratie bij de professionals in de zorg. Gelukkig lees ik ook een andere reacties en ik ben het helemaal eens met Jan van Diepen, het moet nu echt eens anders in ons vakgebied, we lopen jaren achter met onze gesloten en veel te dure ICT. Met goede analysetools op alle aanwezige data zouden we veel betere diagnoses kunnen maken en preventief handelen. Voorwaarde is wel dat we data centraal en uniform bij elkaar brengen en voorzien van goede metadata. Met patient consent (en velen geven dit voor research is de ervaring) kunnen anonieme datasets gemaakt worden die van grote waarde zijn in het researchveld.

 3. Ik snap niet dat er meteen weer wordt verwezen naar het lukraak koppelen van prive gegevens. Vanuit epidemiologisch perspectief kan hier veel meer informatie uitgehaald worden: denk aan het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen. Dit soort analyses wordt al veel langer gemaakt en zijn wanneer ze op grotere bestanden worden toegepast natuurlijk veel waardevoller. De toegevoegde waarde hiervan is veelal bewezen in de gezondheidszorg. En @Pim de bijdrage van ICT in de zorg is evident, bij uitval van een xIS kan de zorginstelling wel stoppen met zijn zorgverlening.

 4. Uiteindelijk is het de Kwaliteit van data die bepaald of er iets met de gegevens kan worden gedaan. Het ontsluiten van Big data heeft dan ook alleen zin als juistheid van de gegevens getoetst en geborgt kan worden. Niet weten wat we weten is minder gevaarlijk dan kennis te ontlenen aan foutieve of foutief geanalyseerde gegevens. De daadwerkelijke uitdaging ligt dan ook in het bewerkstellingen, toetsten en borgen van data kwaliteit. En dit zowel voor Big, Small en meta data

 5. Kan de gezondheidszorg niet verleidt worden de goede ervaringen uit andere sectoren over te nemen? Kruisbestuiving is een goede zaak. Innovaties ontstaan vaak simpelweg door even over de schutting te kijken. Het lijkt me niet dat in de gezondheidszorg niet rationeel wordt gewerkt en verandering kan ook altijd met de bestaande machtsstructuren. Het lijkt me conservatief om die argumenten als excuus te gebruiken waarom iets niet zou kunnen. Binnen de gezondheidszorg lijkt me niemand tegen verbetering van de kwaliteit van de zorg. Het zou bijvoorbeeld specialisten kunnen ontlasten als ze snel en eenvoudig een patiëntendossier kunnen doorlezen, als dat bijvoorbeeld is opgezet als een gezondheid C.V. en ziekenhuisbesturen kunnen betere beslissingen nemen gebaseerd op betere feitenanalyse. Dit alles mogelijk gemaakt door technologische ondersteuning van de mens.

 6. Geoffrey slaat de spijker op zijn kop. Technologie gaat het verschil maken als het draait om verbeteren van de kwaliteit van leven. Het koppelen, automatisch verbanden inzichtelijk maken en op de juiste manier interpreteren van multi domein data is de oplossing om de juiste kennis te vergaren en hiermee sneller diagnose te kunnen doen, sneller biomarkers te vinden, sneller en gerichtere medicijnen te ontwikkelen.
  Dit kan maar op 1 manier: Baanbrekende technologie welke in staat is big data te transformeren naar kennis en zelfs wijsheid.

 7. @ Ab de Kwant. Zinnige taal buiten de gezondheidszorg. De gezondheidszorg werkt echter niet zo rationeel. In de praktijk wordt het privacy argument niet of nauwelijks door patienten gebruikt. Privacy maakt onderdeel uit van een machtsspel. Dat spel is belangrijk omdat niemand de macht heeft. Zo is het ziekenhuisbestuur bijvoorbeeld niet de baas in een ziekenhuis. Kortom, technisch is het mogelijk en er is voldoende bewijs dat de zorg er beter van wordt, maar het zal voorlopig toch niet gebeuren.

 8. Het is meer dan eens bewezen in verschillende bedrijfstakken en met name in research dat het delen van data meer bruikbare informatie oplevert. Data moet echter anoniem gedeeld kunnen worden om de privacy te waarborgen en de meeste systemen zijn hier (nog) niet klaar voor.
  In plaats van “data delen” oplossingen tegen te werken, moet er dus aan “data anoniem” oplossingen en “patiënt toestemming” oplossingen gewerkt worden. Pas dan maken we voorruitgang met dit onderwerp in een steeds globaler wordende gezondheidszorg. Er gebeurt niets als je er niet mee aan de slag gaat.

 9. Heerlijk dit artikel.Het Nederlandse woord is GEGEVENS.Ik moet toegang krijgen tot verschillende repositories, afgesloten,applicaties?en lokale warehouses. Tot zover duidelijk en simpel genoeg.Nu pas wordt het uitdagend: hoe komen we er in , als we niet weten wat we niet weten ? Medische vertaling : er is geen patient ,waarvan je niet weet of die er is , en wat zijn probleem is, als dat er al zou kunnen zijn, misschien !De uitdaging is nu : het koppelen van data uit verschillende bronnen geeft meta-data, waardoor het mogelijk wordt de patient in een local data-warehouse te lokaliseren(?) en met deze big data te analyseren ,waaruit dan via de heer Foekema eindelijk relevante informatie kan worden gedestilleerd. Het bovenstaande moet dan nogmaals plaatsvinden om te analyseren voor wie dit alles relevant zou kunnen zijn. En alles geheel volgens de privacywetgeving ??. Duidelijk toch , dit artikel van een 150 exabytes beherende dik-doende data-dreumes.
  De beste behandeling voor een patient is het bezit van empathie en gezond verstand bij de behandelaar, maar daar zijn geen protocollen voor die voorzien kunnen worden van een factuur van ?? miljoen euro !!
  Vraagje : Wat is nog meer hyper dan exabytes??
  Zijn die met ritalin relevant te maken ??

 10. Ik denk ook dat een de achterliggende gedachte meer positieve aandacht verdient. Ook vanuit de patiënt/burger zijn bewegingen gaande om grote hoeveelheden data te verzamelen om zodoende ‘kennis’ te vergaren. Voorbeelden zijn ‘Army of women’ en Quantified self. Privacy staat dan opeens in een heel ander daglicht.

 11. Ik ben wel benieuwd naar voorbeelden waar de genoemde besparingen echt op conto van het verwerken van de patient gebonden gegevens hebben geleid.
  Ik geloof er niet zo veel van. Het is erg makkelijk om met getallen te gaan smijten en verwachten dat je daarmee een punt maakt.
  Tot nu toe heeft IT maar zeer beperkt bijgedragen aan verbetering van processen. Uitluistersystemen, dossiervorming en vooral administratie zijn wel positieve vooruitgangen die wezenlijke iets hebben bijgedragen. Er zijn echter nog heel veel systemen die vooral geld kosten en niets bijdragen.
  Dus hoor ik graag van de mensen die zo enthousiast zijn over het samenvoegen van zoveel prive gegevens wat zij verwachten dat de meerwaarde er van is. Ik heb er een hard hoofd in dat er echt veel meerwaarde is. Ik ben bang dat er voornamelijk veel kosten en risico’s zijn.

 12. Als patiënt, professional in de gez.zorg én ex-it’er kan ik zeggen dat de werkelijkheid nog veel schrijnender is! Data leveren informatie op, wanneer daaruit besluiten kunnen worden samengevat. Binnen één ziekenhuis zijn de afgelopen jaren gegevens over mij vastgelegd op een manier, waardoor dat niet wordt bereikt. Laat staan dat dat mogelijk zou zijn op het niveau, dat in dit artikel wordt verwoord.

 13. Het is werkelijk een schande dat deze meneer denkt dat het maar lukraak koppelen van prive medische gegevens toegestaan is en kan helpen bij het ‘verbeteren’ van de gezondheidszorg.
  Een van de belangrijkste problemen die er spelen bij het landelijk electronisch patienten dossier is JUIST deze manier van denken:
  Ongebreideld kunnen neuzen in prive gegevens door derden welke er niets mee van doen hebben en slechts uit zijn op belangen die de patient niet direct ten goede komen.
  Heel triest dat een IT-er zo gemakkelijk en uitsluitend zakelijk kijkt naar prive gegevens.
  Nee, laat het dan maar een boel informatie zijn waar niets mee gebeurt. Privacy hoeft niet geofferd te worden aan het commercieel maken van de informatie.
  Ik vind het bovendien een zeer gevaarlijk denkpatroon die meneer heeft met betrekking tot patient gebonden gegevens.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.