Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Collectiviteiten zijn motor voor gezondheidswinst

Jan-Willem Evers
Norbert Hoogers
Jan-Willem Evers en Norbert Hoogers van Zilveren Kruis nemen de handschoen op om tot meer en betere zorginhoudelijke afspraken te komen voor collectieve ziektekostenverzekeringen.
jan-willemevers450.jpg
Jan-Willem Evers

Marc van Westerlaak wil collectieve ziektekostenverzekeringen in ere herstellen, schreef hij onlangs in zijn blog op Zorgvisie.nl. In navolging van minister Schippers roept hij werkgevers en zorgverzekeraars op om nog betere afspraken te maken over de zorginhoudelijke invulling van de collectieve ziektekostenverzekering. De oproep sluit naadloos aan op onze visie op de meerwaarde van collectiviteiten in het zorgstelsel.

Collectiviteiten actief betrekken bij inkoopbeleid
Werkgevers, gemeenten, bonden en patiëntenverenigingen spelen een belangrijke rol als gespreks- en onderhandelingspartner namens en voor hun leden. Collectiviteiten worden actief betrokken bij het opstellen van het zorginkoopbeleid. Zo is op verzoek van seniorenbonden het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis onderdeel gemaakt van het zorginkoopbeleid. Collectiviteiten leveren waardevolle inzichten over wensen en behoeften van hun leden en helpen bij de vertaling daarvan naar maatwerkarrangementen. Bovendien fungeren ze als katalysator bij het ontwikkelen van programma’s en innovaties voor gezondheidswinst, die Nederland beter maken.

Verschillende vormen van samenwerking
De inhoud van de samenwerking varieert per doelgroep. Zo gaat het bij werkgevers vooral om het voorkomen van ziekteverzuim en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Dit helpt langer doorwerken mogelijk te maken op een gezonde en productieve wijze. Ook als er sprake is van een chronische ziekte of beperking. In de samenwerking met seniorenbonden en ledenverenigingen van thuiszorgorganisaties staan thema’s als preventie, mantelzorg, het bevorderen van zelfredzaamheid en langer veilig thuis wonen hoog op de gezamenlijke agenda. Deze thema’s sluiten aan op de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig, vitaal en actief in de samenleving te blijven. Met gemeenten maken we afspraken de gezondheid en het welzijn van de inwoners te bevorderen en de zorg voor mensen met lagere inkomens betaalbaar te houden. De samenwerking met patiëntenverenigingen is vooral gericht op de inkoop van kwalitatief goede zorg en hulpmiddelen, preventie en zelfmanagement bevorderen en de (arbeids-)participatie van chronisch zieken vergroten .

Korting koppelen aan (zorg-)inhoudelijke afspraken
Voor Zilveren Kruis is een belangrijk uitgangspunt dat collectiviteitskorting gekoppeld is aan (zorg-)inhoudelijke afspraken. Collectiviteiten die uitsluitend zijn gericht op het verlenen van kortingen, leveren naar onze mening geen meerwaarde, terwijl deze collectiviteiten wel bijdragen aan een minder overzichtelijke polisaanbod voor consumenten. Zilveren Kruis bouwt de samenwerking met deze gelegenheidscollectiviteiten daarom af, rekening houdend met lopende contracten. Het effect daarvan is zichtbaar in de cijfers. Landelijk is voor 20 procent van de deelnemers aan werkgeverscollectiviteiten sprake van zorginhoudelijke afspraken (volgens Fact Finding onderzoek Collectiviteiten in de Zorgverzekeringsmarkt, Zorgweb (2016)), bij Zilveren Kruis gaat het om 40 procent.
Voor alle duidelijkheid: dat vinden wij niet voldoende. We nemen daarom graag de handschoen op om in samenwerking met alle betrokken partijen te komen tot meer en nog betere zorginhoudelijke afspraken. Bij wijze van voorzet: wat ons betreft is het doel dat we per collectiviteit niet alleen inzichtelijk maken welke korting geldt voor welke polis, maar ook welke zorginhoudelijke afspraken er gelden. Dat helpt niet alleen om de toegevoegde waarde van collectiviteiten aan te tonen, maar ook bij het transparanter maken van het aanbod voor de deelnemers aan collectiviteiten.

Jan-Willem Evers, directeur Marketing en Verkoop Zilveren Kruis en Norbert Hoogers, directievoorzitter Zilveren Kruis.

 

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.