Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties2

Buurtzorg en NPCF lanceren visie ouderenzorg

Ouderen die als gevolg van de kabinetsmaatregelen onvoldoende ondersteund worden in het zelfstandig wonen, terwijl tegelijk de toegang tot verpleeghuizen wordt beperkt. In reactie op deze ontwikkelingen hebben patiëntenfederatie NPCF, seniorenorganisatie ANBO, beroepsvereniging V&VN en Buurtzorg Nederland een gezamenlijke visie op de ouderenzorg gepresenteerd.
Buurtzorg en NPCF lanceren visie ouderenzorg

Het harde onderscheid dat in het regeerakkoord wordt gemaakt tussen verpleging en verzorging zal grote problemen creëren in de ouderenzorg, aldus de organisaties. Vanwege dit onderscheid ontbreekt volgens hen de aansluiting tussen de verpleegkundige, de verzorgende en de huishoudelijk hulp. Het gevolg is dat de kwaliteit van zorg onder druk te komt staan, problemen te laat worden gesignaleerd en er onnodige kosten zullen worden gemaakt. Tevens is het voor de vier organisaties een punt van grote zorg dat gemeenten onvoldoende worden gestimuleerd om een passend woningaanbod voor ouderen te regelen. Het regeerakkoord spreekt van grote beleidsvrijheid van gemeenten. Dat zou beperkt moeten worden om grote verschillen tussen gemeenten te voorkomen. Daarbij horen eisen te worden gesteld aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg die gemeenten bieden.

Oplossingen

In het gezamenlijke document stellen de organisaties vijf oplossingen voor. De oplossingen moeten er aan bijdragen dat de zorg voor ouderen beter wordt, en dat ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Gemeente

Zo zal in de visie de gemeente het aanspreekpunt zijn voor ouderen, ook als ouderen zelf huishoudelijke hulp moeten betalen. De vraag naar huishoudelijke hulp is vaak het eerste signaal dat de afhankelijkheid en kwetsbaarheid toeneemt. Goed ingaan op deze vraag, kan bijdragen aan langer zelfstandig wonen en kan kosten later voorkomen. Maak huishoudelijke verzorging mogelijk: een combinatie van huishoudelijke hulp en lichte verzorging. Dat voorkomt dat ouderen in handen van malafide aanbieders terechtkomen, het huis vervuilt en er onnodig meerdere personen rondlopen. Bovendien kan deze verzorgende ook de wijkverpleegkundige inroepen als de zorgvraag toeneemt.

Zorgverzekeringswet

Hevel niet het hele budget verzorging over naar de gemeente, maar laat een deel achter in de zorgverzekeringswet. Breng alleen lichte verzorging onder bij de gemeente, en laat zwaardere vormen van verzorging bij de wijkverpleegkundige in de zorgverzekeringswet. In de praktijk is verpleging en verzorging immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wijkverpleegkundige

Geef de wijkverpleegkundige de ruimte om huishoudelijke verzorging in te zetten als dat nodig is. De huisarts en de wijkverpleegkundige vormen de spil van ouderenzorg. Verpleging en behandeling bij ouderen kan niet los gezien worden van hulp bij het runnen van het huishouden en het tijdig signaleren van toenemende kwetsbaarheid .De wijkverpleegkundige teams moeten direct huishoudelijke verzorging kunnen inschakelen. Zo wordt de sa¬menhang bewaakt, de zelfredzaamheid vergroot en kunnen mensen langer zelfstandig wonen. Beloon gemeenten die investeren in langer zelfstandig wonen. Als er minder ouderen naar verpleeghuizen gaan dankzij goed gemeentelijk beleid, dan moet dat geld ook naar de regio gaan en gebruikt worden om lokaal beleid te ondersteunen.

Kwaliteit

Stel kaders vast voor kwaliteit die de gemeente moet bieden. Ontwikkel een landelijk kwaliteitskader waarin met cliënten wordt vastgesteld aan welke eisen gemeenten moeten voldoen. Doe dat ook voor de ‘landelijke voorziening’ waarin de huidige verpleeghuiszorg wordt ondergebracht. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

2 REACTIES

  1. En ook de maatschappelijk stage schrappen juist de kweekvijver voor jonge vrijwilligers die heel hard nodig zijn. Jammer! Maar ik geloof wel in burgerkracht. Dus als we het echt zo erg vinden. Laten we dan opstaan want met buurt-, wijk-, stadsgenoten kan je veel. Het is aan ons allemaal of mensen tussen wal en schip vallen. Niet alleen aan bestuurders.

  2. Lees alle reacties
  3. Als al deze aangekondigde plannen (veranderingen) awbz doorgaan; zijn de gevolgen niet meer te overzien! De PGB wordt praktisch afgeschaft , ouderen geen HH verzorging meer, dit kan niet goed gaan. Fitte vutters of gepensioneerden kunnen ook niet meer ingezet worden.Deze ouderen als ze tenminste: geboren zijn na 2015 moeten dan doorwerken tot 67 jaar. En als ze dan eindelijk met pensioen zijn, passen ze op hun kleinkinderen, of ze zijn te moe om dan nog enige activiteit te gaan ontwikkelen. de HH verzorgenden, dagbesteding en een groot deel van de begeleiding deze werknemers komenstraks allemaal werkeloos thuis te zitten, plus grote groepen jongeren/afgestudeerden, WSW /wajongers, mensen uit de bouw en aanverwant etc….. Een grote groep en verloren jonge generatie, hoe dom en kortzichtig kun je als staat zijn.Terug naar de jaren 50: de gehandicapten achter de geraniums, geen Sociale werkvoorziening meer?Eingelijk moesten alle vrijwilligers in instellingen etc voor 3 maanden hun activiteiten maar eens gaan stilleggen, krijgt de staat eindelijk eens te zien wat er op korte termijn gebeurd, als de kweekvijver van vrijwiligers opdroogt door het verhogen van de AOW leeftijd. Wie niet horen wil…. Moet maar voelen.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.