Home Wetenschappelijk

Wetenschappelijk

Passende zorg

Passende zorg met minder intensieve behandeling

Met meer inzet op lager intensieve behandelprogramma’s wordt een effectieve behandeling voor meer cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis toegankelijk gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Maaike Smits. Smits is hoofdonderzoeker bij ggz-instelling de Viersprong en heeft onlangs de Pieter Boeke prijs 2023 in ontvangst genomen.
Passende zorg

Jan Hazelzet: ‘We gaan er te veel vanuit dat de patiënt tevreden is’

Jan Hazelzet, hoogleraar emeritus Kwaliteit en Uitkomsten van de Zorg aan het Erasmus MC is co-oprichter van het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg dat nu twee jaar bestaat. Het genootschap promoot waardegedreven en persoonsgerichte zorg. Hoever staat het daarmee?
Passende zorg

‘Betere zorg door óók naar kostendrijvers te kijken’

In zijn proefschrift brengt Gijs van Steenbergen de voor de patiënt relevante kostenparameters van waardegedreven zorg in kaart. “De verbeterprojecten die daaruit voortvloeien, verbeteren de zorg én reduceren de kosten”, zegt de arts-assistent cardiothoracale chirurgie.
Passende zorg

Samen Beslissen kost extra tijd? Nee hoor, wijst onderzoek uit

Een consult met Samen Beslissen vergt niet meer tijd dan een regulier consult. Dat constateert Haske van Veenendaal in een onderzoek dat deel uitmaakt van zijn promotie. Een belangrijke bevinding, want de gevreesde tijdsinvestering wordt vaak gezien als een knelpunt om eraan te beginnen.
Passende zorg

‘Populatiebekostiging heeft nog flinke tekortkomingen’

Populatiebekostiging moet een van de oplossingen zijn om het bekostigen van zorg simpeler te maken en zorg te financieren zonder productieprikkel en met lage administratieve lasten. Maar volgens een Amerikaans onderzoeksinstituut zijn er goede redenen om aan te nemen dat het juist voor meer problemen zorgt.
Passende zorg

Winnaar Paul Tournier Prijs persoonsgerichte zorg: ‘Betrek patiënt nog meer’

Sandra van Dulmen won afgelopen maand de Paul Tournier Prijs 2022 voor haar bijdrage aan persoonsgerichte geneeskunde. Volgens de hoogleraar moeten patiënten nog veel meer betrokken worden bij de invulling van zorg.
Passende zorg

Onderzoek: belafspraken tussen arts en patiënt moeten duidelijker

Patiënten willen graag meer duidelijkheid als ze een telefonische afspraak met een zorgverlener maken. De afspraken zijn op dit moment vaak te vaag, blijkt uit een panel-onderzoek van de Patiëntenfederatie over telefonisch contact in de zorg.
Passende zorg

Aanbevelingen voor meer patiëntgerichte zorg in de oncologie

Huisartsen zijn doorgaans niet betrokken bij kankergerelateerde behandelbeslissingen, maar kunnen hier door hun langdurige patiëntrelatie wel een goede toevoeging zijn. Dat zegt promovenda Mariken Stegmann. Ze geeft concrete aanbevelingen waarmee specialisten en huisartsen samen betere patiëntgerichte zorg kunnen leveren aan mensen met kanker.
Nieuwsbrief Abonneren