Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties5

Compensatie ziekenhuizen mogelijk hoger

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
Als ziekenhuizen de waarde van het onderhanden werk op basis van opbrengsten in plaats van kosten berekenen, leidt dat mogelijk tot een groter beroep op de compensatieregeling voor de invoering van prestatiebekostiging. Accountants verschillen van mening over de impact op de zogeheten transitiebedragen.
Compensatie ziekenhuizen mogelijk hoger
Foto: ANP Koen Suyk

Ziekenhuizen zijn in 2012 overgegaan van budgetfinanciering naar prestatiebekostiging. Voor 2012 en 2013 geldt een vangnetregeling. De omzet in 2012 volgens het nieuwe bekostigingssysteem wordt vergeleken met de omzet volgens de oude bekostigingssystematiek, het zogeheten schaduwbudget. Als de gerealiseerde omzet in 2012 lager is dan het schaduwbudget, krijgen ziekenhuizen in 2012 95 procent van het verschil gecompenseerd. Voor dit verschil krijgen ze in 2013 nog een keer compensatie, maar dan 70 procent. Is de gerealiseerde omzet in 2012 en 2013 hoger dan het schaduwbudget, dan moeten ziekenhuizen respectievelijk 95 en 70 procent van het verschil storten in het Zorgverzekeringsfonds.

NZa berekent transitiebedragen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte onlangs de voorlopige transitiebedragen openbaar. Voor 2012 gaat het om 267,6 miljoen euro, voor 2013 om 189,2 miljoen euro. De NZa houdt er rekening mee dat deze bedragen nog hoger kunnen uitvallen. Dit komt doordat veel verzoeken voor de vergoeding van kapitaallasten zijn afgewezen, omdat die niet goed onderbouwd waren. Die kunnen alsnog in aanmerking komen voor de vangnetregeling als ziekenhuizen met een betere onderbouwing komen. De definitieve transitiebedragen worden pas eind 2014 bepaald.

Opbrengsten

Sommige accountants wijzen op nog een ander opdrijvend effect. Dat is de manier waarop ziekenhuizen de waarde van het onderhanden werk bepalen. Een deel van de ziekenhuizen heeft dat voor 2012 berekend op basis van kostprijzen. Maar volgens de regels voor de jaarverslaglegging behoren de opbrengsten van DOT-producten uitgangspunt voor het rekenwerk te zijn. Volgens de NZa komt dit door de overgang naar prestatiebekostiging.

Ziekenhuizen rijker

Ziekenhuizen gebruiken deze nieuwe rekenmethode ook voor de bepaling van de definitieve omzetcijfers over 2012. Door de nieuwe rekenmethode worden ziekenhuizen boekhoudkundig rijker. Omdat dit door een stelselwijziging komt, komt dit extra geld niet ten goede aan de resultaatrekening 2012, maar aan het eigen vermogen, legt een accountant uit die niet met naam genoemd wil worden. De materie ligt gevoelig bij accountants die samen overleggen in Coziek-verband over interpretatie van regelgeving. Ze willen alleen praten op basis van anonimiteit.

Hoger transitiebedrag

De accountants verschillen van mening over wat de betekenis van de nieuwe rekenwijze is voor het bepalen van de transitiebedragen. Eén accountant stelt dat de waarde van het onderhanden zijnde werk in 2012 hierdoor hoger uitvalt en de gerealiseerde omzet 2012 dus lager is. Dat leidt vanzelf tot een groter beroep op de vangnetregeling. Dat zou per ziekenhuis om miljoenen euro’s kunnen gaan. Een andere accountant betwijfelt echter of ziekenhuizen de nieuwe rekenwijze mogen gebruiken voor de definitieve omzetberekeningen 2012 en de transitiebedragen. Hij wijst erop dat de regels van de NZa hierover nog niet duidelijk zijn. De NZa zou nog met een nadere duiding komen.

Coziek-voorzitter

Volgens accountant Marco Walhout, Coziek-voorzitter, bevatten de jaarrekeningen 2012 twee balansposten die zijn gebaseerd op inschattingen. Dat zijn het onderhanden werk en de zogeheten voorziening uitloopschade. De voorziening uitloopschade die in de jaarrekening 2012 is opgenomen betreft schattingen van productie die naar verwachting niet meer kan worden gedeclareerd omdat het omzetplafond al is bereikt. Een jaar na dato kan worden vastgesteld of die schattingen klopten. Ziekenhuizen dienen in de definitieve transitieformulier de definitieve cijfers op te nemen. Walhout herkent niet het beeld dat de herberekeningen van het onderhanden werk sectorbreed tot hogere transitiebedragen zullen leiden. ‘Misschien in individuele gevallen, maar het kan ook de andere kant op werken.’

NZa en herwaardering

De NZa zegt zich bij de vaststelling van de definitieve transitiebedragen te baseren op de definitieve omzetcijfers van de ziekenhuizen voor 2012. ‘Dan zal ook duidelijk zijn hoe het herwaarderingseffect uitpakt’, laat een NZa-woordvoerder weten. ‘Daar kunnen we nu nog geen uitspraken over doen.’ Bij de vaststelling van de transitiebedragen tot nu toe bleek dat ziekenhuizen met elkaar meer ontvangen dan ze terugbetalen aan het Zorgverzekeringsfonds. De transitiebedragen komen ten laste van het budgettair kader zorg (BKZ). Dat betekent ook dat ze meetellen bij de uitgaven die aan het BKZ worden getoetst voor het macrobeheersinstrument, aldus de NZa.

5 REACTIES

  1. Lees alle reacties
  2. Herwaardering – Transitie bedragen opbrengt #ziekenhuizen. Wie het best kan rekenen haalt het meeste geld op voor ‘reparatie opbrengsten’ Het #DBC – #DOT bekostigingssysteem werkt niet. De wazige rekenregels worden miljoenen jaarlijks van belastingbetaler ontvreemd!

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.