Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties15

Kabinet presenteert ombuigingen in AWBZ

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft woensdag haar toekomstvisie voor de AWBZ gepresenteerd. De visie bevat ingrijpende maatregelen.
Kabinet presenteert ombuigingen in AWBZ

Tijdens haar persconferentie sprak Veldhuijzen van Zanten van een “samenhangend pakket van maatregelen”. Het kabinet zal de zogenoemde IQ-maatregel, die in het regeer- en gedoogakkoord is afgesproken om het beroep op de AWBZ terug te dringen, een jaar uitstellen. “Die maatregel is heel specifiek en ik kan daar nog niet mee uit de voeten”, aldus de bewindsvrouw.

Maatregelen

Andere maatregelen die de staatssecretaris aankondigde, zijn: het kabinet scheidt wonen en zorg in de AWBZ in 2014, de zorgkantoren zullen in 2013 worden opgeheven, de AWBZ-functie begeleiding gaat naar de Wmo, het bestuur en het toezicht op zorginstellingen worden verbeterd en voorgenomen fusies tussen instellingen zullen scherper worden getoetst om te voorkomen dat instellingen te groot worden. Ook wil het kabinet bezien of te grote instellingen kunnen worden opgesplitst als de kwaliteit of de veiligheid in het geding is. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal meer inspecties op de werkvloer uitvoeren.

Pgb

Om de uitgaven aan het persoonsgebonden budget (pgb) terug te brengen, wil Veldhuijzen van Zanten alleen nog pgb’s toekennen aan cliënten met een verblijfsindicatie. Voor deze groep stijgt het budget met 5 procent. Mensen die geen pgb meer krijgen, kunnen zorg in natura ontvangen. Daarnaast wil de bewindsvrouw in overleg met zorgkantoren bekijken of de innovatieve en goedkopere zorgvormen die door het pgb zijn ontstaan, ook via zorg in natura kunnen worden gegeven.

Voorkomen fraude

Om fraude met het pgb te voorkomen, wil het kabinet dat zorgkantoren mensen die voor het eerst een pgb krijgen beter begeleiden. Ook moet een cliënt eerst een zorgplan opstellen, pas daarna wordt een pgb verstrekt. Verder mag het pgb vanaf 1 januari aanstaande alleen nog maar op een speciaal daarvoor geopende betaalrekening worden gestort. Ook stopt per 1 januari aanstaande voor nieuwe budgethouders de mogelijkheid pgb-middelen in te zetten voor bemiddelingsbureaus. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Staatssecretaris hevelt thuiszorg naar gemeenten over

Tegenvallers voorjaarsnota in ggz en AWBZ

Kabinet snijdt mogelijk in pgb

Zorgkantoren garanderen geen budget voor extra kamers

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

15 REACTIES

 1. Ik wil even reageren op Belinda, natuurlijk gaan we het ook allemaal weer doen met de nieuwe regels en kaders. Met of zonder een pgb. Tuurlijk vinden we weer aanknopingspunten, alternatieve mogelijkheden en kleine lichtpuntjes. Maar dit is een hard gelach voor alle betrokkenen die iedere dag weer energie moeten vinden om het allemaal op te brengen en ook nog positief te blijven. Met name mantelzorgers, maar ook vooral degene die de veranderingen aan de lijve gaan ondervinden en die de teloorgang bewust mee gaan maken. Ik zorg voor mijn zoon. Zo gehandicapt dat het allemaal aan hem voorbij gaat (goddank wat een genade) Maar als je zelf al je eigen verantwoordelijkheid hebt genomen, iets wat de overheid ons voorschrijft en ook nog participeert, dan zou je ook wel eens “beloond” willen worden voor je goede gedrag. Dat dat gezien en erkent wordt bedoel ik, niet afgestraft. Niet met argusogen bekeken hoeft te voelen door bv zorgkantoren. Die beeldvorming is zo effectief gebleken dat angst nu regeert, hoezo fraude??? Als je het zo ingewikkeld hebt gemaakt dat je bijna prof moet zijn om het te snappen en geen fouten mag maken, dan begint het volgens mij daar. Niet bij verkeerd gebruik, want ik geloof niet dat er bewust fraude wordt gepleegd met het PGB. Het is een excuustruus geworden en het speelt de bureaucratie en de dictatuur van gevestigde zorgaanbieders in de hand. Uiteindelijk krijgen we weer met zijn allen de rekening gepresenteerd van deze verkeerde bezuinigingen.
  O nee, verkeerd begrepen, want dat was het zowieso niet :+)

 2. Lees alle reacties
 3. al die mensen komen dus vanuit het goedkopere PGB bij de ruim 25 % duurders ZIN aankloppen, dat moet wel een hele besparing opleveren. PGB bemiddeling hebben ze net een keurmerk voor ontwikkeld, heffen ze het helemaal op. Een hele grove schande !

 4. Ik lees met volle instemming al deze reacties en ook ik ben woedend over tegenstrijdige maatregelen, wetten en visies, waar mensen, die het echt nodig hebben de dupe van zijn. Empoweren en participatie, richten op de vraag en de behoefte versus alle middelen die ingezet zijn nu (o.a. PGB, Wajong, sociale werkplaatsen etc…) wegkappen.
  Wie wordt hier in godsnaam beter van? Gaat het besparing opleveren? Waarom deze acties? In de voorgaande mails is al inhoudelijk en duidelijk(feitelijk) weergegeven hoe absurd deze ombuiging lijkt.En als het dan toch realiteit wordt, ben ik de eerste die me sterk wil maken voor het correct doorvoeren van dit nieuwe beleid met zo min mogelijk schade voor de betrokkenen. Ik ben zeer van actie, maar als deze niet gehooreerd wordt, ga ikwel aan de slag met de mogelijkheden die er wel zijn.

 5. Feit nummer 4: zorg in natura voldoet in 40% van de gevallen niet
  De mensen die straks geen gebruik meer kunnen maken van het pgb, de mensen die enkele uren zorg per dag nodig hebben, krijgen voortaan zorg in natura, via een instelling.
  Fleur Agema in Knevel & Van den Brink
  ‘En dan heb je nog een groep, niet de hele zware gevallen, maar net er tussenin. Die krijgen voortaan via een instelling hun zorg, maar zij behouden het wettelijk recht op zorg uit de AWBZ.’
  De misleiding
  Oók degenen met een zwaardere handicap, zoals volledig rolstoelafhankelijke mensen, krijgen geen pgb meer en moeten een instelling gaan inschakelen. 40% van hen kan deze zorg echter helemaal niet krijgen van een instelling, omdat een instelling die zorg niet geeft. Dit blijkt uit onderzoek van ITS, Nijmegen. Het kabinet geeft geen antwoord op de vraag, hoe ze het ontbreken van vraaggerichte zorg gaat oplossen.
  Terug naar boven
  ——————————————————————————–
  Feit nummer 5: zorgverlener contracteren via zorgkantoor lijkt een farce
  Bestaande budgethouders hebben de mogelijkheid hun bestaande zorgverlener te behouden door deze te laten contracteren door het zorgkantoor.
  Staatssecretaris Van Veldhuijzen van Zanten op CDA-tv
  ‘Mensen zonder indicatie die nu een pgb hebben, krijgen hun pgb vanaf 2014 niet meer op de bankrekening. Maar dat betekent niet dat zij hun recht op zorg verliezen. Met mensen die goeie, een bij hun passende en aantoonbaar goedkopere oplossing hebben gevonden die ik in natura niet kan leveren, ga ik in gesprek om te kijken of ik hun oplossingen met de zorgkantoren binnen de contracteerruimte kan brengen. Dus ook die mensen hoeven niet ongerust te zijn. Daarover ben ik in gesprek met Per Saldo.’
  De misleiding
  De staatssecretaris is hierover niet met Per Saldo in gesprek. Uit haar woorden maken we op dat ze dit van plan is. Per Saldo staat zeer sceptisch ten opzichte van dit plan. Dit zou een geheel nieuwe ‘tak van sport’ worden voor de zorgkantoren, waar zij zich grondig op zouden moeten voorbereiden.
  Want op grond van welke criteria beoordeelt een zorgkantoor of een zorgverlener gecontracteerd kan worden? Wie beslist als een budgethouder niet meer tevreden is en hij de zorgverlener wil ontslaan? En zijn het wel de zorgkantoren die dit gaan doen, want de AWBZ wordt in de plannen van het kabinet in 2014 overgeheveld naar de zorgverzekeraars. Dit zijn nog maar enkele vragen, die dit plan erg ingewikkeld en nauwelijks uitvoerbaar lijken te maken.
  Belangrijkste, niet acceptabel gevolg is, dat bestaande budgethouders hun eigen regie gaan verliezen. Om nog maar niet te spreken over nieuwe gevallen. Zij hebben alleen nog recht op zorg in natura, van hun vrijheid is helemaal niets meer over.
  Terug naar boven
  ——————————————————————————–
  Feit nummer 6: pgb is goedkoper
  Mensen met een AWBZ-indicatie voor verblijf, kunnen kiezen tussen of zorg van een instelling (opname) of zelf hun zorg thuis regelen met een pgb. Het aantal AWBZ-indicaties is enorm gestegen, met name voor mensen met een pgb. Echter, het geld dat mensen gemiddeld met een pgb besteden is niet verhoogd. De kosten per persoon in zorg in natura stijgen sterk.
  Fleur Agema in Knevel & Van den Brink
  ‘De PVV wil fors investeren in de zorg. Die investering komt er ook. Je hebt een pot voor de AWBZ en daarnaast een pot voor de pgb’s. Ieder jaar weer was daar een overschrijding, ieder jaar weer een pgb-stop, werden de tarieven verlaagd. Die onzekerheid ontstond omdat er steeds meer mensen gebruik van gingen maken. Er is een enorme overschrijding in de toekomst. Die is er nu nog niet. Wat we nu doen is geen bezuiniging op het huidige budget, het gaat om een bezuiniging op de uitloop die de komende jaren zou zijn ontstaan.’
  De misleiding
  De keuze voor een pgb is gegroeid. Dat deze groei beteugeld moet worden is onontkoombaar, vindt ook Per Saldo.
  Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) komen interessante cijfers aan het licht. Hieruit blijkt dat 20% van de gebruikers in de AWBZ een pgb heeft en zij 10% van het totale bedrag van de AWBZ besteden. Het blijkt dat de kosten per persoon in de naturazorg flink stijgen. Daar staat tegenover dat het aantal budgethouders weliswaar toeneemt, maar het bedrag dat zij per persoon besteden niet stijgt en zij per persoon lager uitkomen dan zorg in natura. Een pgb is ongeveer 70% van de kosten die iemand zou maken in zorg in natura. Bij overheveling van 90% van de budgethouders naar zorg in natura dient er rekening gehouden te worden met een forse kostenstijging. Lees ook bij feit nummer 9: er ís een alternatief plan.
  Terug naar boven
  ——————————————————————————–
  Feit nummer 7: geen eigen regie meer, afbraak innovatie
  De maatregelen zijn geen bezuiniging maar een ombuiging. Er wordt geïnvesteerd in andere zorg; de instellingen krijgen meer geld en budgethouders zijn hiervan de dupe.
  Fleur Agema in Knevel & Van den Brink
  ‘Wij als PVV willen een forse investering in de zorg. Die komt er ook. Er komen 12.000 extra handen aan het bed.’
  De misleiding
  Met deze keuze neemt het kabinet, samen met zijn gedoogpartij, mensen met een beperking hun vrijheid af. Zij worden weer afhankelijk van instellingen en welwillende mantelzorgers. Instellingen mogen weer bepalen welke zorg goed voor hen is. Een groot stuk innovatie in de zorg wordt afgebroken. Zoals de meer dan 1000 geregistreerde zorgboeren, een typisch pgb-zorgproduct. Het is de vraag of zij 90% minder budgethouders kunnen overleven. Want zullen zij worden gecontracteerd door het zorgkantoor?
  Terug naar boven
  ——————————————————————————–
  Feit nummer 8: < 1% fraude: geen reden om pgb aan te pakken Waar mensen geld van de overheid kunnen krijgen – zoals een werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, het pgb, of het geld dat instellingen krijgen van de overheid – kan er worden gefraudeerd. Met het pgb wordt in minder dan 1% van het totale budget gefraudeerd. Zie het meest recente onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland. De misleiding Waarom er nog altijd gefocust wordt op fraude met het pgb is gezien dit lage percentage onbegrijpelijk. Dit terwijl er bij fraudegevallen die zorgverzekeraars bij zorg in natura opsporen of bij fraudegevallen in de thuiszorg nauwelijks wordt stilgestaan. Per Saldo heeft al vele gesprekken met het ministerie gevoerd, over hoe het pgb nog meer solide kan worden gemaakt. We hebben zelfs subsidie gekregen voor de ontwikkeling van het keurmerk voor pgb-bemiddelingsbureaus, dat op het punt staat geïntroduceerd te worden. Met deze nieuweplannen is het de vraag of bemiddelingsbureaus überhaupt kunnen blijven bestaan, vanwege het geringe aantal budgethouders, c.q. hun geringe klantenkring. Het keurmerk is daardoor wellicht overbodig geworden. Terug naar boven -------------------------------------------------------------------------------- Feit nummer 9: er ís een alternatief plan Per Saldo denkt mee over het aanpassen van de pgb-regeling. Daarvoor heeft zij een alternatief plan ontwikkeld. Fleur Agema in Knevel & Van den Brink 'Andere partijen steunen dit plan niet, maar zullen op een andere manier aan dit geld moeten komen. Daar staan wij natuurlijk open voor.' De misleiding Het kabinet heeft geen oog voor het alternatieve plan van Per Saldo, gesteund door andere patiënten- en belangenorganisaties. Het is juist veel goedkoper om mensen zelf zorg op maat te laten inkopen dan om deze zorg in te kopen bij de veel duurdere reguliere zorginstellingen. De plannen van de regering gaan de kosten voor de AWBZ met minstens 650 miljoen opdrijven. Terug naar boven -------------------------------------------------------------------------------- Feit nummer 10: straks nog meer handen tekort Veel zorgverleners die werken voor budgethouders, kiezen niet voor een baan in een zorginstelling. Deze groep zorgverleners gaan we door de afschaffing van het pgb verliezen. Fleur Agema in Knevel & Van den Brink 'Wij als PVV willen een forse investering in de zorg. Die komt er ook. Er komen 12.000 extra handen aan het bed.' De misleiding Beweren dat er snel 12.000 banen moeten worden gecreëerd is heel gemakkelijk, maar waar wil het kabinet de mensen vandaan halen? Het Zorginnovatieplatform becijferde onlangs dat de arbeidsvraag in de zorg stijgt met 470.000 mensen tot 2025 en tegelijkertijd het arbeidsaanbod met slechts 20.000 personen toeneemt. Het pgb vulde indirect ook dit gat in de arbeidsmarkt op. Veel pgb-zorgverleners zullen niet overstappen naar de reguliere zorg. Terug naar boven -------------------------------------------------------------------------------- Feit nummer 11: Erica Terpstra (VVD) stond aan de wieg van het pgb ... Het pgb was 15 jaar lang het paradepaardje van de VVD. Mark Rutte, voor de verkiezingen in mei 2010 bij Netwerk 'Het is natuurlijk ondenkbaar dat bij de VVD dit gezin het pgb zou kwijtraken. Daar hebben we in Nederland voor gevochten, dat is beschaving. Dat staat nergens in onze plannen. (…) Het pgb blijft bestaan. Deze mensen wordt schrik aangejaagd. Volstrekt ten onrechte. Het is ondenkbaar dat ik een partij zou leiden die dit laat gebeuren.’ De misleiding Het is bijzonder schokkend en inderdaad tot vorige week volkomen ondenkbaar dat juist deze partij akkoord is gegaan met deze plannen

 6. Feit nummer 1: ernstig beperkt, toch geen pgb-behoud
  Iemand krijgt een indicatie voor verblijf, de zogenoemde ‘verpleeghuisindicatie’, als hij gedurende de hele dag zorg nodig heeft. Lang niet iedereen met een ernstige beperking heeft een indicatie voor verblijf, dus lang niet iedereen met een ernstige beperking heeft een pgb in de vorm van een zorgzwaartepakket (zzp). Iemand met een dwarslaesie of een spierziekte kan heel goed zelfstandig wonen met een aantal uren hulp per dag. Hij of zij gaat het pgb dus kwijtraken als het aan het kabinet ligt.
  Fleur Agema in Knevel & Van den Brink
  ‘Hierover is veel onduidelijkheid ontstaan, omdat we de laatste dagen mensen met ernstige handicaps in beeld kregen die heel erg bang gemaakt zijn, doordat ze misschien hun mogelijkheid om zelfstandig te kunnen blijven wonen kwijtraken. Die groep, met een verpleeghuisindicatie, hoeft zich geen zorgen te maken. De mevrouw in het filmpje, Erna van Vondel, zou als ze het pgb niet zou hebben, in een instelling wonen. Voor al deze mensen geldt, dat het pgb blijft bestaan. Dat niet alleen, we gaan het wettelijk verankeren. Dus het wordt een wettelijk recht op zorg.’
  De misleiding
  Erna van Vondel, de vrouw van het filmpje, woont in een aangepaste woning van een stichting. Ondanks haar ernstige handicap hoeft zij geen indicatie voor verblijf te hebben. Als zij in een Fokuswoning woont, is dat zelfs een contra-indicatie. Een expliciete voorwaarde voor bewoners van Fokuswoningen is namelijk, dat zij voldoende sociaal zelfredzaam zijn en geen indicatie hebben voor – langdurig – verblijf. Mensen die in Fokuswoningen wonen, krijgen dus per 2014 geen pgb meer.
  Terug naar boven
  ——————————————————————————–
  Feit nummer 2: met een verblijfsindicatie (zzp) minder geld
  De budgetten van de zzp’s zijn per 1 januari 2011 verlaagd met € 7.350,–. Daarnaast hebben mensen met een zzp ook te lijden onder de verlaging van alle pgb’s met 3% en het niet compenseren van de prijsstijging (indexering) van 1,5%.
  Fleur Agema in Knevel & Van den Brink
  ‘Deze mensen met een zzp krijgen zelfs 5% meer.’
  De misleiding
  Gezien bovenstaand feit is de verhoging van 5% slechts een doekje voor het bloeden. Op dit moment hebben bestaande budgethouders met een zzp budgetgarantie. Voor hen is nog niets geregeld. Als hun budgetgarantie komt te vervallen, is het maar de vraag of particuliere woonvormen het hoofd boven water kunnen houden.
  Terug naar boven
  ——————————————————————————–
  Feit nummer 3: begeleiding van gemeente alleen in theorie
  Op de functie begeleiding in de AWBZ is sinds 2009 al ernstig bezuinigd. Mensen met lichte beperkingen kunnen hier al geen gebruik meer van maken. Zij kunnen bij hun gemeente aankloppen als zij begeleiding nodig hebben om deel te nemen aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld de voetbaltraining of winkelen. In 2013 wordt de functie begeleiding uit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo en moet iedereen die begeleiding nodig heeft zich melden bij de eigen gemeente.
  Fleur Agema in Knevel & Van den Brink
  ‘Het beeld is ontstaan, dat mensen die nu begeleiding krijgen hun zorg kwijtraken. Bijvoorbeeld de begeleiding bij het boodschappen doen. Maar de begeleiding gaat over naar de Wmo, dus naar de gemeente, en binnen die Wmo is er ook een mogelijkheid voor een pgb.’
  De misleiding
  In de eerste plaats is boodschappen doen al sinds 2009 uit de AWBZ gehaald. Bovendien is het in theorie al sinds 2007 mogelijk een pgb voor begeleiding van de gemeente te krijgen, alleen, Per Saldo kent geen voorbeelden waarin dat gebeurt. Gemeenten bieden wel collectieve voorzieningen aan, zoals opvang in een groep.
  In het recente bestuursakkoord staat nergens te lezen dat begeleiding bij de gemeente een individuele voorziening kan zijn, maar ook niet dat het een collectieve voorziening is. Wel staat er dat gemeenten in 2015 kunnen gaan kijken of begeleiding een algemene voorziening kan gaan worden, wat betekent dat de individuele aanvraag (pgb) voor begeleiding onmogelijk wordt.
  De geruststelling dat begeleiding straks met een pgb-Wmo kan worden ingekocht, noemen wij regelrechte misleiding
  De 11 echte feiten zijn te vinden op:
  http://www.pgb.nl/persaldo/nieuws-over-het-pgb/nieuws/actueel/11-feiten-en-misleidingen-bij-de-nieuwe-pgb-plannen/?waxtrapp=lapptoDsHcwOhcPjBCUbBAO
  Wij laten ons niet in slaap sussen door een leugenachtig en dom kabinet!!!!!!!!!!!!!

 7. helaas moet de goeden onder de slechten lijden er word teveel fraude gepleegd met de pgb , en al het geld voor de zorg word niet goed besteed.
  1 zorg kantoor per gemeente of per zoveel inwoners en niet te veel managers of directeuren die een te hoge salaris krijgen en bonussen , en meer controle op zorgkantoren

 8. als moeder verzorgster, begeleidster en verpleegkundige van onze 36 jaar oude zoon ben ik gestopt met werken en via het pgb kan ik de nodige hulp inkopen die we nodig hebben voor onze zoon.het was een alternatief voor de gevreesde opname in een instelling voor onze meervoedig gehandicapte zoon.door mijn vrijwilligerswerk kom ik in veel woonprojecten en dagbestedings instellingen, hier zie ik elke keer weer hoe het gaat met het pgb van de deelnemers alle extra dingen zoals meer verzorging kan alleen nog met pgb de dagbesteding alleen toegankelijk met pgb, voorbeeld bij Dichterbij kunnen mensen met een beperking komen werken in de horeca alleen met een pgb de begeleiding is veel en veel te krap het koffiehuis loopt als een trein voor wie is de winst?
  In de zorg voor mensen met een verslaving zijn elke avond en nacht genoeg begeleiders ingedeeld in de zorg voor mensen met een meervoedige beperking een kracht voor 4 afdelingen of huizen in een woonwijk met inluisterapparatuur.maar ook hier moet men een pgb hebben de directies komen niets te kort daar zijn er te veel van en wat deze lui verdienen mag niemand weten vraag je ernaar dan wordt je buiten gezet.wanneer het pgb overgeheveld gaat worden naar de wmo dan gaan de gemeenten mega projecten realiseren en moet je vechten om een pgb te krijgen of om te verlengen.ik wordt er alleen nog maar bozer van en moet over mijn nek van alle beloften van politici, de grote bonussen van bank bonsen heeft nederland aan de rand van de afgrond gebracht en de groep die zich niet kan verdedigen wordt aan alle kanten gepakt heel simpel en makkelijk scoren voor de regering.geert wilders en consorten waren en zijn nog steeds een grote zak lucht wat in het rond roepen en achter de hand de zwaksten in de samenleving langzaam laten stikken.het zou beter zijn om alle zieken en ouderen een pil te geven om dood te gaan zo houden de heren in den haag veel geld over dan hoeft men geen zieken huizen meer te hebbem of verzorgingshuizen en het pgb kan dan naar de dames en heren directeuren in de zorg en de managers met top salarissen het overgebleven geld verdelen.want zolang er van die graaiers in de zorg werken blijft het tekort oplopen en niet door de mensen met een beperking maar de instellingen die alles goed betaald willen hebben en dan is ssn pgb de oplossing.men moet zich wel realiseren dat wanneer het pgb weg gaat vallen de opname in instituten moet gaan plaatsvinden dan zijn de kosten wel een veelvoud van de kosten van het pgb.maar ja in den haag ziet men onze kinderen misschien niet meer als mensen maar als een bezuiniging 2011.
  Men moest zich diep schamen ons gezin heeft de staat al 36 jaar heel veel geld bespaart door de zorg thuis te doen en toch worden wij weer gestraft zo blijkt nu wel weer hoeveel een belofte van de politiek waard is HELEMAAL niets.

 9. Het lijkt mij getuigen van vergaande naïviteit om te veronderstellen, dat je 2 miljard op macroniveau kunt bezuinigen. De staatssecretaris bezuinigt alleen op de Zorgkosten. Dat heet mooi weer spelen en de gemeenten met het probleem opzadelen. Nu de gemeenten al protesteren tegen het bestuursakkoord, waarin o.m. de bezuinigingen op de WSW zitten, zie http://bit.ly/lyWbCF, zal een volgende ronde met het kabinet nog lastiger worden.
  Te verwachten consequenties van deze actie van het kabinet:
  * minder mensen in het arbeidsproces, want aan het mantelzorgen= minder belastingopbrengst
  * meer mantelzorgers die het niet trekken en dus gaan vader, moeder of gehandicapt kind toch maar intramuraal
  * meer (ex-)psychiatrische patiënten en zelfstandig wonende lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, die een groter beroep op de zorg gaan doen,
  * gemeenten, die een heel nieuw bestuurlijk apparaat moeten gaan opzetten
  * stijgende gemeentebelastingen= minder consumptie=….etc.
  * de zoveelste sterfronde voor mooie initiatieven om betere en goedkopere zorg te leveren (ondanks de mooie beloften van de staatssecretaris om daar na te kijken
  * Kortom: stijgende zorgkosten, die de bezuiniging van 2 miljard en de kosten van overname door de gemeente gaan nivelleren.
  Tenslotte, ik klaag dit kabinet aan vanwege lafheid. Men durft de medische en instituutsmacht niet aan te pakken en zoekt de goedkope weg van de slecht georganiseerden.
  Ik werk momenteel in de GGZ en houd me bezig met de gevolgen van de overheveling van de functie begeleiding naar de WMO. Alleen al de kosten van voorlichting aan en overleg met 10 gemeenten in de regio zal ons en hen al snel €100.000 gaan kosten, zoals we al gezien hebben bij de thuiszorg.

 10. Ik zoek voor veel cliënten met multiproblematiek regelmatig duurzame ondersteuning, waarbij ik vaak een pgb met ze aanvraag. Dit lijkt tot nu toe met regelmaat de enige manier om deze mensen van de juiste begeleiding te voorzien. Het pgb gaat in dit geval NIET naar mantelzorgers, omdat die er ook heel vaak niet zijn. Het gaat naar professionele organisaties die zich gespecialiseerd hebben op een bepaald vlak (bijvoorbeeld autisme). Deze mensen kunnen in de regel nergens anders terecht. En als er niets gebeurd kunnen we op onze vingers aftellen dat het (weer) mis gaat, waarbij de gevolgen voor mens en maatschappij, nog veel ingewikkelder worden.
  Een zeer bezorgde maatschappelijk werkster.

 11. Tja, PGB is natuurlijk een gemakkelijk doelwit om snel wat bezuinigingen door te voeren. Er is nu eenmaal geen wetswijziging voor nodig. Dat daardoor een enorme wachtlijst gaat ontstaan omdat de ZIN budgetten te klein zijn om alle zorgbehoevenden te helpen is nu even niet belangrijk. Ook de grote groep ondernemers die bij het UWV aan moeten gaan kloppen is nu even niet belangrijk. Het is dus niets anders dan nu snel scoren en de ellende in zorg over hogere onkosten elders die ontstaat zien we dan wel weer. Het is gewoon niet te bevatten hoe kortzichtig deze actie is.

 12. Het grote uitkleden van de care (niet cure) zet nu echt door. Dat was al jaren de verwachting omdat de vergrijzing juist in de verzorging zou leiden tot een forse stijging van de kosten. Helaas blijken budgettaire overwegingen in de politieke praktijk vaak belangrijker effectieve zorg tegen lage kosten (wat buiten VWS doelmatigheid wordt genoemd). Het afnemen van het recht op zorg (verankert in de AWBZ) is dan een essentiële stap. De Wmo help dan want deze wet bevat geen dergelijk recht. Het zal wel leiden tot postcode zorg en kleine rampen, maar dat is politiek misschien wel wenselijk. Dan kan de centrale overheid weer regels stellen en de regie terugnemen, zonder de burger recht op zorg te hoeven geven. Dat is, helaas, goed te begrijpen. Maar het grotendeels stoppen met het PGB is van een geheel andere orde. PGB’s zijn de toekomst. Goedkoper per patiënt, nieuw arbeidsaanbod, meer controle voor de patiënt en daardoor betere maatschappelijke participatie van chronisch zieken… Dit is het zorgaanbod voor de care van de toekomst. Juist de PGB’s helpen mensen langer door te werken. Het afschaffen is een historische fout, die volgens mij door zowel VWS als alle grote politieke partijen wordt gezien. Kan iemand de politiek hierachter voor mij toelichten?

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.