Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties21

Patiënt vreest inzage EPD door verzekeraar

Mark van Dorresteijn
Patiënten vrezen dat zorgverzekeraars op den duur toegang krijgen tot het elektronisch patiëntendossier (EPD). 63 procent van de 23.000 ondervraagden geeft dat aan in een onderzoek van EenVandaag.
Patiënt vreest inzage EPD door verzekeraar

Toch zegt 58 procent van de geënquêteerden dat zij de voordelen inzien van het EPD en hun toestemming verlenen. In de uitzending legt huisarts Olaf Ouwendijk, werkzaam bij de Centrale Huisartsenpost in Nijmegen, uit dat hij nog nooit patiënte heeft gehad die er moeite mee hebben. ‘Eigenlijk is het meer andersom. Mensen gaan ervan uit dat als ze hier komen dat wij in het dossier van hun huisarts kunnen kijken.’

Toegang zorgverzekeraars tot EPD

Edwin Velzel, directeur VZVZ, legt desgevraagd uit dat zorgverzekeraars op geen enkele manier toegang krijgen tot het systeem met patiëntgegevens. ‘Dat is een soort angstbeeld dat blijft bestaan. De verzekeraars willen dat zelf ook niet, daar branden ze hun vingers niet aan.’ Ook Marcel Heldoorn, beleidsmedewerker e-health bij de NPCF, beaamt dat zorgverzekeraars geen toegang krijgen of willen tot het systeem. ‘De patiënten krijgen in 2013, dat is het streven, toegang tot een portal met informatie over wie het dossier heeft geraadpleegd.’

(Zorgvisie/ICT – Mark van Dorresteijn | Twitter | Foto: ANP Koen Suyk )

Uitzending EenVandaag

sitestat

21 REACTIES

 1. Goede Zorg is soms gebaat bij , maar zeker niet afhankelijk van Ict,zoals vaak door de Ict zelf wordt voorgesteld. Een auto is meestal sneller dan een voetganger (in de stad ??), maar eenmaal op de verkeerde weg , BEN JE DAARMEE SNELLER VERDER VAN HUIS !!!

 2. Lees alle reacties
 3. Via (e.p.)dossiers worden ook de “”foute”” anamneses, diagnoses en therapiën overgedragen en te vaak klakkeloos door opvolgende , andere artsen kritiekloos overgenomen en uitgevoerd. Er is dus altijd sprake van een winst- … OF… verliesrekening !!!

 4. Zoals in elk groot bestand zal ook in de verzameling EPD’s zo’n 5% fouten bevatten. Bij 3 miljoen ziekenhuisopnamen per jaar (bron CBS/Prismant) komen er dan grofweg 150.000 mensen in een ziekenhuis terecht terwijl hun EPD’s onjuiste gegevens bevatten. Onjuiste gegevens op een computerscherm worden gemakkelijk voor waar gehouden. De risico’s zijn evident maar kennelijk aan de aandacht ontsnapt. Ongetwijfeld is “geen gegevens” over de patiënt veel veiliger voor die patënt dan “gegevens met fouten”.

 5. Wat VERZEKERAARS nog niet weten zijn de details van uw medische gegevens.
  Zorgverleners sturen voor u een factuur naar de zorgverzekeraar, met prestatiecode, declaratiecode en bedragen per behandeltraject voor ziekenhuiskosten en honorarium. Deze gegevens zijn nodig om controles te kunnen uitvoeren en bij fouten zal de verzekeraar het bedrag achteraf in mindering brengen. Alle ziekenhuizen hebben prijslijsten op het Internet staan, zodat het niveau van detail zichtbaar is.
  Voor sommige behandelingen, hulp- of geneesmiddelen is een machtiging nodig voor de verzekeraar om uw zorgkosten te kunnen declareren. Bij aanvraag van zo’n machtiging worden medische gegevens meer in detail beschreven.
  Met deze gegevens is het voor de verzekeraars niet moeilijk een risicoprofiel van iemand op te stellen, bijvoorbeeld voor het verlenen van een hypotheek. Want verzekeraars werken immers samen en de databases hebben allemaal het BSN-nummer in de sleutel.

 6. Correct Bob. Het vreemde is dat iedereen de naam landelijk EPD hanteert. Het project dat nu loopt heet namelijk het LSP: landelijk schakelpunt. En dat houdt precies in wat de naam zegt: het verwerkt en registreert aanvragen van zorgverleners die jou dossier willen inzien. Het complete dossier wordt beheerd door je eigen huisarts en is (met registratie) op te vragen door andere zorgverleners. Voor patienten is op te vragen wie en welke delen van het dossier zijn ingezien.
  Het hele probleem rond de introductie van het LSP is de slechte communicatie en informatievoorziening. Vertel mensen wat het systeem daadwerkelijk inhoudt, dan kunnen alle indianenverhalen uit de wereld geholpen worden en zullen bovengenoemde percentages drastisch veranderen.

 7. Een aantal dingen vallen me op in de discussie:
  – het landelijke EPD is GEEN centrale database waaruit getapt kan worden
  – het laat de (tien)duizenden zorgsystemen bepaalde berichten met elkaar communiceren en alleen als je als zorgverlener daartoe gerechtigd bent
  – op regionaal niveau en met oude systemen wordt ALLANG electronisch gecommuniceerd. Maar dan ZONDER de mogelijk voor ons om te zien wie in ons dossier gekeken heeft. En ZONDER de garantie dat toegangnaam+wachtwoord tot een zorgsysteem niet onder het toetsenbord geplakt zit.
  Dus: als je je zorgen maakt om privacy, dan is het juist de huidige situatie die ons zorgen zou moeten baren. We gaan er qua veiligheid een factor 10-100 op vooruit.
  En wat mij het meest aanspreekt: misschien kun je niet vantevoren alles uitsluiten, maar omdat wij achteraf kunnen zien wie gekeken heeft…laat dat nou een of twee keer de pers halen en desbetreffende overtreder voor het leven uit zijn/haar ambt gezet worden.Weinig te winnen, alles te verliezen voor een arts.
  En de verzekeraar? Nee, die kan nooit toegang tot het individuele dossier van de huisarts krijgen. Want het landelijke EPD zal domweg nooit opvragen voor een verzekeraar. Die moet dan met valse artsenpasjes gaan werken.
  Hoelang denkt u dat een frauderende zorgverzekeraar in NL zou bestaan? Hoelang denkt u dat de bestuurders uit de gevangenis zouden blijven?
  De rel om de inkomens afhankelijke zorgpremie is een kinderfeestje vergeleken de storm die zou ontstaan.
  Maar waarom zou de verzekeraar dit willen? Die heeft al een heel behoorlijk beeld door alle medicatie, ingrepen en zorgprogramma’s die via hun boeken lopen, al dan niet vergoed of eigen risico.

 8. Over vrees gesproken. Ik heb echte vrees dat mijn specialist foute medicijnen voorschrijft, de husiarts problemen over het hoofd ziet, en van alle behandelaar niemand tijdig ingrijp omdat hij:
  – de specialist niet weet wat er met mij gebeurt is bij de fysiotherapeut en de waarden die deze heeft gemeten
  – de huisarts noch de specialist iets weet over het beloop van mijn diabetes bij een andere specialist
  – de specialisten/huisarts geen correct beeld hebben van mijn medicijnen en dus bij opnames of complicaties ik dat zelf moet vertellen en controleren (met mijn lekenkennis)
  – bij ongevallen ik dat zelf niet kan controleren en ook niets meer kan vertellen.
  Duidelijk is dat fouten op de loer liggen. Ik ken geen onderzoek naar het aantal vermijdbare fouten dat hieruit volgt, maar dat die er zijn lijkt me evident.
  De verzekeraar weet al veel via de nota’s die deze betaalt. De verzekeraar heeft nu misschien al wel een beter overzicht dan de specialisten. De vrees van misbruik (in de vorm van uitsluiten van verzekering/onthouden van toestemmingen voor bepaalde zorg) is voor een groep chronische patienten gerechtvaardigd, maar je moet deze wel in het perspectief zien van de waarde van een betere adequate behandeling.

 9. De titel is misleidend. In het artikel staat dat desondanks deze ‘vrees’ een ruime meerderheid (58%) van de patienten toestemming zou verlenen voor inzage in hun dossier. En dat is best logisch als je bedenkt dat daarmee patienten met meerdere zorgverleners (veel) beter geholpen kunnen worden.

 10. Ik weet wat er allemaal met de code gebeurt, ik werk in de zorg-data. En dat is veeel meer dan we willen. Zorgverzekeraars zijn uit op alle patient gegevensmmaar zullen het nooit erkennen. Viavia is er al zo veel te koppelen dat iedereen in beeld is intussen.

 11. De bescherming van de privacy is van groot belang. Zo optimaal mogelijke informatie voor een zorgbieder over een patient kan van levensbelang zijn. Combineer beide op het oog tegenstrijdige belangen in een netwerk voor zorgaanbieders, waar geen enkele onbevoegde buitenstaander toegang toe heeft. Zorg er bovendien voor dat beheer en toegangverstrekking tot de informatie in de handen ligt van de verantwoordelijke voor deze gegevens. Zorg ten slotte voor optimaal beveiligde communicatielijnen, en veel, zo niet alle vrees voor oneigenlijk gebruik van die gegevens verdwijnt. Immers een opzet die aan deze drie voorwaarden voldoet voorkomt dat partijen met afwijkende belangen dan waarvoor de informatie is bedoeld toegang kunnen krijgen tot deze gegevens.
  Helaas bieden de meeste van de nu gebruikte voorzieningen voor informatie uitwisseling, ook die van VZVZ, niet het vereiste beveiligingsniveau. Veilige technologie wordt helaas nog nauwelijks toegepast, ondanks wat door VZVZ wordt beweerd. Totdat het wel zo ver komt, dat goed beveiligde uitwisselingsmiddelen worden gebruikt, is de vrees voor privacyschade terecht.

 12. Onze overheid is nog veel onbetrouwbaarder. Een landelijk EPD wordt een oncontroleerbare graaibak voor overheidsdiensten. Als er ergens een rafeltje aan zit is er geld aan je te verdienen, zie bijvoorbeeld de jacht op onze kinderen. De voordelen van een landelijk EPD zijn erg klein, de gevaren voor ongewenst beleid levensgroot. En we weten allemaal hoe onze overheid om gaat met genoegdoening voro de eigen fouten, niet dus.

 13. Tom is duidelijk een voorbeeld van “doen, want het heeft voordelen”. Maar uit de enquete blijkt dat mensen niet willen dat hun gegevens terecht komen op plaatsen waar ze dat niet willen. Dat moet wel worden opgelost. Getuige het voorbeeld van de apothekers die zich voor het karretje van een bedrijf lieten spannen.
  Dat sommigen hun hebben en houden op Facebook plaatsen moeten zij weten, maar is geen argument dat privacy al niet meer bestaat.
  Kan ik straks opgeven welke zorgverlener straks wel of niet inzage mag hebben? Moet toch niet zo moeilijk zijn?

 14. Zelf ben ik chronisch patiënt, ICTer en zeeer wantrouwig wanneer het om het centraal opslaan van gegevens gaat.
  Er zijn 2 zaken die mij over de streep zouden kunnen halen.
  1. De mogelijkheid om je eigen dossier te bekijken.
  2. De mogelijkheid om te kunnen inzien wie en waarom je gegevens bekeken zijn.
  Aan de 2e optie lijkt zowaar voldaan te worden.

 15. Jansen is een duidelijk voorbeeld van iemand die inspeelt op angst & sentiment. Graag inhoudelijke argumenten over het belang van geen informatie uitwisseling over ziektehistorie. Ik laat me graag overtuigen indien je vanuit perspectief van de patient of behandelaar de argumenten kan aandragen. Een goed geinformeerde behandelaar is toch wat iedere patient wenst. Daarnaast kan het de zorg goedkoper maken wanneer artsen niet langer een deel van hun tijd verspillen aan het opvragen, laten scannen en versturen van dossiers van/voor andere instellingen. Dus ja, medische informatie wordt al jaaaaren uitgewisseld, alleen nog zo snel als dat het kan volgens de technologie anno 2012.

 16. het is interessant om te zien dat de huisartsen de keuze krijgen via een opt-in formule. Blijkbaar is er binnen de beroepsgroep ook geen consensus over het nut en de noodzaak, anders was er wel gekozen voor een opt-out procedure die veel minder arbeidsintensief is, omdat zich dan wsch. maar weinigen zullen afmelden ( tegen de consensus in).
  Ik hoop dat de verzkerden ook via een opt-in procedure kunnen aangeven of ze dit wel of niet willen.

 17. En dit is de laatste informatie. Let wel; Vecozo is van de gezamenlijke verzekeraars!
  Aanvullende informatie over de dienst Opt-in van VECOZO
  Op 8 november informeerde VECOZO in haar nieuwsbrief u over de zogenaamde Opt-in dienst. Deze informatie is verstuurd zonder dat de KNMP in de gelegenheid is gesteld u hierover te informeren.
  Waarom een mail van VECOZO?
  Deze week startte de publiekscampagne om patiënten te informeren over de toestemming die nodig is om hun gegevens beschikbaar te kunnen stellen voor andere zorgaanbieders.
  Onderdeel van deze campagne is het lanceren van de website http://www.ikgeeftoestemming.nl, volgens planning begin december. Via deze website kan een patiënt aan 1 of meerdere zorgaanbieders toestemming geven met gebruik van DigiD met SMS-notificatie.
  In opdracht van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) ontwikkelt VECOZO de website. Zorgaanbieders die hun patiënten de mogelijkheid willen bieden om via de website http://www.ikgeeftoestemming.nl toestemming te verlenen, kunnen zich binnenkort aanmelden via de website van Vecozo. Vandaar dat VECOZO in de nieuwsbrief de vooraankondiging van de Opt-in dienst heeft opgenomen.
  Wat houdt de Opt-in dienst van VECOZO precies in?
  In de nieuwsbrief is een globale beschrijving opgenomen over de werking van de website voor u en de patiënt. Uitgebreidere informatie over de functionaliteit ontvangt u volgende week. Denk hierbij ook aan de juridische aspecten van het gebruik van de website.
  Moet u nu wachten met aanmelden?
  Het aanmelden voor de Opt-in dienst kan na 15 november a.s. Voor die tijd heeft u meer informatie ontvangen zodat u een goede beslissing kunt nemen over uw deelname aan de website http://www.ikgeeftoestemming.nl.
  Publicatiedatum: 9 november 2012
  –www.ikgeefgeentoestemming.nl
  En maak er een app van.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.